Mở quán phở có cần nộp thuế không?

Tôi có vài câu hỏi và muốn được hỏi ý kiến như sau: tôi muốn mở một cửa hàng phở ăn sáng và ăn trưa, vì quy mô nhỏ, tôi không thành lập một công ty, chỉ mở một cửa hàng nhỏ. Vậy tôi phải trả loại thuế nào?

mo quan pho

Cơ sở pháp lý

 • Thông tư số 92 / 2015 / tt – btc hướng dẫn thi hành thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thường trú ; hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số thuế và nghị định số 12 / 2015 / nđ – cp.
 • Tài liệu hợp nhất 33 / vbhn – btc hợp nhất thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 75 / 2002 / nđ – cp quy định mức thuế suất thuế suất thuế số 75 / 2002 / nđ – cp
 • Hướng dẫn thi hành thông tư 156 / 2013 / tt – btc hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế ; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83 / 2013 / nđ – cp ngày 22 tháng 7 năm 2013 của chính phủ

Phân tích nội dung

Theo thông tin bạn cung cấp, vì bạn không đăng ký thành lập công ty, cửa hàng mở cửa của bạn có thể là một doanh nghiệp riêng lẻ hoặc một hộ kinh doanh cá nhân, nhưng bạn vẫn phải đăng ký doanh nghiệp của mình.

1. Về thuế giấy phép

Điều khoản 2, mục i, tài liệu hợp nhất 33 / vbhn – btc quy định:

” 2. đối tượng và hộ kinh doanh cá nhân nộp thuế theo quy định tại 6 mức, bao gồm:

 • Các hộ sản xuất và kinh doanh cá nhân.
 • Nhân viên doanh nghiệp thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài được nhận hợp đồng bao gồm tất cả chi phí và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Nhóm nhân viên thuộc doanh nghiệp hợp đồng làm việc cùng nhau phải nộp thuế theo quy định tại điểm 1. d trên. Vụ án
 • Nhóm cán bộ, nhân viên, nhóm người lao động đồng ký, nhưng mỗi cá nhân trong nhóm hợp đồng có kinh doanh riêng, mỗi cá nhân trong nhóm phải nộp thuế riêng biệt.
 • Cơ sở kinh doanh nhân danh doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty cổ phần… Nhưng mỗi thành viên trong đơn vị vẫn làm việc độc lập, chỉ trả một số tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ các yêu cầu quản lý chung, thuế giấy phép được thu thập bởi từng thành viên.
 • Đặc biệt, các thành viên hợp tác và nhóm các thành viên hợp tác tiếp nhận nhiệm vụ được hợp tác xã giao nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản c, điểm 1 phần ii thông tư số 44 / 1999 / tt – btc ngày 26 tháng 5. 4 – 1999 của bộ tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã, không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ; nếu điều kiện không đáp ứng đầy đủ, thuế giấy phép phải được nộp riêng.

Kế hoạch thuế giấy phép áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

 

Thu nhập 1 tháng

 

Mức thuế cả năm
1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên 750.000 đến 1.000.000500.000
4Trên 500.000 đến 750.000300.000
5Trên 300.000 đến 500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn 300.0005 0.000

Thuế giấy phép là nộp thuế hàng năm, nộp thuế giấy phép với các cơ sở mới được thành lập thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 mục ii của văn bản hợp nhất 33 / vbhn – btc như sau

Các khoản giảm trừ doanh thu

” 1. Thời gian nộp thuế:

 • Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh, mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong 6 tháng đầu năm, phải nộp lệ phí cấp giấy phép cả năm.
 • Nếu được thành lập, họ sẽ được cấp đăng ký thuế và mã số thuế. Trong 6 tháng qua của năm, tỷ lệ thuế cấp giấy phép hàng năm phải được thanh toán.
 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế trong tháng đầu năm dương lịch ; cơ sở mới vào kinh doanh và nộp thuế giấy phép trong cùng tháng được cấp đăng ký thuế và mã số thuế.”

Về thời gian nộp thuế, khoản 2 điều 17 thông tư 156 / 2013 / tt – btc như sau:

” 2. Kê khai thuế là loại khai thuế hàng năm, được thực hiện như sau:

 • Một tờ khai thuế cấp một lần khi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng.
 • Trường hợp người nộp thuế vừa thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa bắt đầu sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai thuế giấy phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh. Thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với người nộp thuế hoạt động trong kinh doanh đã tuyên bố và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong các năm sau đây nếu các yếu tố thay đổi thuế suất thuế phải nộp không thay đổi. “

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN theo phương pháp khoán

 • Điều khoản 2, điều 1 thông tư 92 / 2015 / tt – btc: ” 2. Người nộp thuế quy định tại khoản 1 điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống
 • Do vậy, nếu doanh thu của ông ít hơn 100 triệu đồng / năm, ông sẽ không phải trả thuế vat và thuế tncn theo phương pháp khoán.

Căn cứ xác định doanh thu trên 100 triệu đồng / năm là cơ sở để nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 2 thông tư 96 / 2015 / tt – btc như sau:

 • ” b) cho cá nhân nộp thuế khoán, doanh thu 100 triệu đồng / năm hoặc ít hơn để xác định rằng cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là thuế thu nhập. Cá nhân của năm.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế theo quy định trong một năm. Trường hợp đối tượng nộp thuế căn hộ đã được cơ quan thuế số tiền thuế phải nộp thì trường hợp doanh nghiệp không chạy toàn bộ năm thì cá nhân được giảm thuế phải nộp tương ứng với số tháng tạm ngừng kinh doanh

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788