Mở tài khoản công ty, doanh nghiệp để làm gì?

Tài khoản ngân hàng công ty hoặc doanh nghiệp không bắt buộc phải mở, nhưng thực tế là không thể không có. Vì các giao dịch trên 20 triệu đồng phải được thực hiện với tài khoản này. Ngoài ra, có nhiều lợi ích khác của tài khoản doanh nghiệp mà bạn cần biết.

Tài khoản công ty, doanh nghiệp là gì?

Tài khoản Công ty, doanh nghiệp là tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của một pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, v. v. Tài khoản doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch doanh nghiệp và kinh doanh.
Theo thông tin tư vấn 02/2019/TT-NHNN từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 ” tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản mở bởi khách hàng có tổ chức tại cơ sở cung cấp dịch vụ thanh toán. Chủ sở hữu tài khoản thanh tài khoản là tài khoản mở tài khoản.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền gọi là đồng nghiệp đại diện của tổ chức mở tài khoản thanh toán nơi tổ chức lập liên kết giao dịch đến thanh toán tài khoản trong khuôn khổ “.
“Trong đó, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật việt nam, bao gồm: pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản. Tổng đài tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. “.Mở tài khoản công ty

Mở tài khoản công ty, doanh nghiệp làm gì?

Mở tài khoản doanh nghiệp để tiện lợi khi giao dịch và hoạt động

  • Chữ ký số và tài khoản ngân hàng cho công ty là rất quan trọng. Công ty sử dụng nó khi nộp thuế bằng phương thức thanh toán thuế điện tử, hoàn thành hồ sơ thuế ban đầu, đặt hóa đơn giấy tờ, mua hóa đơn điện tử.
  • Hiện tại, không có quy định nào yêu cầu doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của kế toán viên Luật VN, tài khoản kinh doanh được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ bắt buộc như nộp thuế bằng giấy phép điện tử. Vì vậy, mặc dù nó không được quy định bởi luật pháp.

Ngoài ra, tài khoản doanh nghiệp có vai trò :

  • Thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trước đối thủ và khách hàng.
  • Thuận tiện hơn trong giao dịch với khách hàng. Tiết kiệm thời gian, chi phí
  • Chứng minh hợp lệ đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng.

Mở tài khoản kinh doanh để đủ điều kiện khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập của doanh nghiệp, sẽ có các mặt hàng không được khấu trừ và được khấu trừ. Các mặt hàng không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được quy định tại điều 2 và điều 9 của luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.
Đối với các quy định về chi phí được khấu trừ khi tính toán, quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ kỳ tính toán năm 2014. Theo đó, doanh nghiệp có thể trích tất cả chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế nếu có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ; chi phí hoạt động giáo dục nghề nghiệp ; chi phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Chi phí có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng, dịch vụ mỗi lần có giá trị 20.000.000 (hai mươi triệu đồng), thì chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt phải được thực hiện theo quy định của công ty.

Mở tài khoản doanh nghiệp để đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Ngoài các quy định của thông tư 173/2016 về sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và nghị định 209/ 2013/NĐ-CP của bộ trưởng bộ tài chính, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng là :
+ Chứng từ thanh toán không tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua nhập khẩu của hai mươi triệu đồng hoặc nhiều hơn, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua mỗi lần theo hóa đơn theo giá thuế GTGT.

+ Chứng từ thanh toán không tiền mặt bao gồm chứng từ thanh toán ngân hàng và chứng từ thanh toán khác.
+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là văn bản chứng minh chuyển tiền từ tài khoản của người bán sang tài khoản của bên bán. Các tài khoản này được mở tại các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo các phương thức thanh toán theo các quy định hiện hành.

Ví dụ:

Séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định. Trong đó bao gồm trường hợp: Bên mua thanh toán bằng tài khoản từ bên mua sang bên bán (mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân); bên mua thanh toán bằng tài khoản từ bên mua (mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân) sang bên bán.

Nếu các doanh nghiệp muốn khấu trừ chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đầu vào, các giao dịch trên 20 triệu đồng của công ty cần được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng. Do đó, việc lập tài khoản giao dịch là cần thiết. Doanh nghiệp cần thông báo tất cả tài khoản giao dịch lên Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật để tránh bị phạt về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

Rút tiền từ tài khoản công ty cần những gì? 

Nhiều người không rõ cách rút tiền từ tài khoản công ty, doanh nghiệp một cách hợp pháp thì cần những giấy tờ gì, làm như thế nào. Ở đây, Luật VN sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản nhất.

Muốn rút tiền từ tài khoản công ty, bạn cần có séc hoặc giấy rút tiền mặt. Hai giấy tờ này do ngân hàng nơi bạn đăng ký tài khoản doanh nghiệp cung cấp. Séc hay giấy rút tiền mặt này phải đóng dấu mộc của công ty và có chữ ký của người đại diện pháp luật, đồng thời có thông tin của người đi rút tiền. Một số ngân hàng như Vietinbank, An Bình… không chấp nhận giấy rút tiền mặt mà bắt buộc sử dụng séc.

Đến đây chắc bạn đã hiểu lợi ích khi có tài khoản ngân hàng riêng của công ty, doanh nghiệp rồi. Việc mở tài khoản ngân hàng để công ty thực hiện các giao dịch với đối tác hay cơ quan nhà nước này cần thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh. Sau khi mở tài khoản, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng lên Sở KH&ĐT.Mở tài khoản công ty

RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÔNG TY CẦN NHỮNG GÌ?

Nhiều người không rõ cách rút tiền từ tài khoản công ty, doanh nghiệp một cách hợp pháp thì cần những giấy tờ gì, làm như thế nào. Ở đây, Luật VN sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản nhất.

Muốn rút tiền từ tài khoản công ty, bạn cần có séc hoặc giấy rút tiền mặt. Hai giấy tờ này do ngân hàng nơi bạn đăng ký tài khoản doanh nghiệp cung cấp. Séc hay giấy rút tiền mặt này phải đóng dấu mộc của công ty và có chữ ký của người đại diện pháp luật, đồng thời có thông tin của người đi rút tiền. Một số ngân hàng như Vietinbank, An Bình… không chấp nhận giấy rút tiền mặt mà bắt buộc sử dụng séc.

Đến đây chắc bạn đã hiểu lợi ích khi có tài khoản ngân hàng riêng của công ty, doanh nghiệp rồi. Việc mở tài khoản ngân hàng để công ty thực hiện các giao dịch với đối tác hay cơ quan nhà nước này cần thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh. Sau khi mở tài khoản, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng lên Sở KH&ĐT.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới thành lập hoặc chuẩn bị đăng ký kinh doanh, cần mở tài khoản ngân hàng và không muốn mất thời gian đi lại nhiều lần, bạn có thể liên hệ Luật VN, Luật VN liên kết với 3 ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietinbank, ACB. Nếu bạn có nhu cầu mở tài khoản ở ba ngân hàng này, Luật VN sẽ hỗ trợ nhân viên ngân hàng liên hệ tận nơi mở tài khoản trực tiếp, không tốn phí.

Trên đây là những thông tin cơ bản về tài khoản ngân hàng của công ty, doanh nghiệp. Nếu cần chúng tôi hỗ trợ bất kỳ thông tin gì về pháp lý, kế toán hay thuế, vui lòng gọi theo số

Trên đây là những thông tin cơ bản về tài khoản ngân hàng của công ty, doanh nghiệp. Nếu cần chúng tôi hỗ trợ bất kỳ thông tin gì về pháp lý, kế toán hay thuế, vui lòng gọi đến hotline 0763 387 788

Xem thêm » Dịch vụ kế toán tại Luật VN

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788