Một người cũng có thể thành lập công ty!

Tôi định thiết lập một công ty hạn chế, nhưng bởi vì tôi sợ va chạm, tôi không muốn huy động thêm những người đóng góp vốn. Tôi có thể tự làm được không? Nếu có, có giới hạn nào về công ty này không?

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Căn cứ pháp lý:

 • Quy định tại điều 63 luật doanh nghiệp 2005

Nội dung tư vấn:

Điều 63 luật doanh nghiệp 2005

 • Theo quy định tại điều 63 luật doanh nghiệp 2005, tổ chức, cá nhân cũng có quyền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tổ chức, cá nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty đó.
 • Không giống như doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của cá nhân, nhưng cá nhân phải chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình cho tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Điều 66 của luật doanh nghiệp

 • Ngoài việc không được quyền phát hành cổ phiếu, theo điều 66 của luật doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng bị hạn chế như sau:
 • Chủ sở hữu công ty chỉ được rút vốn bằng cách chuyển một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho các tổ chức, cá nhân khác ; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của công ty theo hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
 • Trường hợp chuyển nhượng phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng.
 • Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không trả đủ nợ và nghĩa vụ tài sản khác do.
 • Với các quy định trên, ông có thể đứng một mình để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thuộc sở hữu của ông phải có một số hạn chế theo quy định của pháp luật, đặc biệt là chuyển đổi loại vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

 • Hồ sơ bao gồm:

  • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh;
  • Quy tắc công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc một cổ phần cổ phần;
   Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ có chứng thực sau:
   Thẻ id hợp lệ hoặc hộ chiếu hợp lệ cho cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức thuộc thẩm quyền tổ chức là ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;
  • Quyết định góp vốn cho thành viên là tổ chức
  • Thư ủy quyền cho Luatvn.vn thực hiện thủ tục.

Yêu cầu về người đại diện, ủy quền:

 • Đối với công dân việt nam trong nước: bản sao hợp lệ thẻ căn cước hợp lệ hoặc passport.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu, tài liệu xác nhận xuất xứ việt nam theo quy định của các tài liệu sau: giấy chứng nhận quốc tịch việt nam.
 • Giấy chứng nhận mất quốc tịch Việt Nam ; giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch ; giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam ; giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam ; giấy chứng nhận lưu hành hàng Việt Nam.
 • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Danh sách các đại diện được ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức và quản lý theo quy định tại khoản 3 điều 67 luật doanh nghiệp và kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 3 nêu trên cho hội đồng thành viên.
 • Thư ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Nếu người nộp đơn không phải thành viên hội đồng thành viên hoặc giám đốc công ty

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá