Một người được thành lập tối đa bao nhiêu công ty?

Một người được thành lập bao nhiêu công ty? Đây là băn khoăn chung có nhiều người bởi những nhà lãnh đạo luôn muốn “bỏ trứng vào nhiều giỏ”. Để hiểu rõ về điều này bạn cần xác định chính xác những quy định của pháp luật. Luatvn.vn xin giải đáp trong bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn trực tiếp thành lập công ty trọn gói qua Hotline: 0763.387.788 – Email:luatvn.vn02@gmail.com

Quy định chung về cá nhân thành lập công ty

Để trả lời chính xác một người được thành lập tối đa bao nhiêu công ty, bạn cần nắm rõ được những quy định về cá nhân thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp dưới đây.

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy định chung về cá nhân thành lập công ty
Quy định chung về cá nhân thành lập công ty

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
b) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.

Ngoài ra cần quan tâm đến các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp. Căn cứ Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

dang ky tu van mien phi

Vậy một người được thành lập bao nhiêu công ty?

Như vậy, các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng bị cấm đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng bị khống chế bởi những quy định sau đây:

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân (Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014): Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Một người được thành lập bao nhiêu công ty
Một người được thành lập bao nhiêu công ty
  • Đối với công ty hợp danh (Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014): Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
  • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên và công ty cổ phần: Một cá nhân có thể được thành lập nhiều Công ty TNHH hoặc nhiều Công ty cổ phần.

Trên đây là lời giải đáp về thắc mắc một người được thành lập bao nhiêu công ty. Quý bạn đang muốn thành lập công ty nhưng chưa rõ về các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với Luatvn.vn để gặp luật sư tư vấn.

Hotline: 0763.387.788
Email:luatvn.vn02@gmail.com

XEM THÊM:

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788