Mức hưởng chế độ ốm đau 2020 của người lao động có thay đổi?

Nhà nước đã có điều luật rõ ràng quy định về mức hưởng chế độ ốm đau 2020 cho người lao động. Dù là quyền lợi sát sườn nhưng nhiều người vẫn chưa rõ. Những thông tin dưới đây sẽ chỉ rõ về thời gian, mức hưởng chế độ khi bản thân hoặc con cái (dưới 7 tuổi) ốm đau.

Thời gian hưởng chế độ ốm đau 2020

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định rõ về thời gian tối đa người lao động được hưởng chế độ khi chính bản thân họ hoặc con cái của họ (dưới 7 tuổi) ốm đau. Theo đó, người lao động sẽ có thời gian nghỉ tùy thuộc vào từng trường hợp và thời gian đóng bảo hiểm khác nhau.

Nếu người lao động ốm

Điều 26 tại Luật này quy định, thời gian nghỉ chế độ ốm đau trong 1 năm được quy định dựa trên điều kiện làm việc, mức độ bệnh, mức thời gian tham gia bảo hiểm,…. Cụ thể:

Với điều kiện làm việc bình thường

  • Người lao động sẽ được nghỉ 30 ngày nếu thời gian tham gia BHXH chưa đến 15 năm.
  • Người lao động sẽ được nghỉ 40 ngày nếu thời gian tham gia BHXH từ 15 – 30 năm.
  • Người lao động sẽ được nghỉ 60 ngày nếu thời gian tham gia BHXH từ 30 năm trở lên.

Với điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên

  • Người lao động sẽ được nghỉ 40 ngày nếu thời gian tham gia BHXH chưa đến 15 năm.
  • Người lao động sẽ được nghỉ 50 ngày nếu thời gian tham gia BHXH từ 15 – 30 năm.
  • Người lao động sẽ được nghỉ 70 ngày nếu thời gian tham gia BHXH từ 30 năm trở lên.
huong-che-do-om-dau-2020-2
Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau 2020 mà người lao động phải biết

Thời gian trên không bao gồm thời gian nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Với người mắc các bệnh cần được chữa trị dài ngày thuộc quy định của Bộ Y tế

  • Người lao động sẽ được nghỉ 180 ngày.
  • Nếu đã hết 180 ngày mà vẫn cần phải tiếp tục điều trị thì vẫn được hưởng chế độ ốm đau nhưng thời gian nghỉ tối đa bằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian này bao gồm cả thời gian nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Nếu con cái dưới 7 tuổi của người lao động ốm

Với trường hợp người lao động có con nhỏ (dưới 7 tuổi) vẫn có quyền được hưởng thời gian nghỉ để chăm sóc con khi ốm đau (không tính thời gian lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần). Cụ thể:

  • Người lao động sẽ được nghỉ tối đa 20 ngày làm việc nếu có con dưới 3 tuổi.
  • Người lao động sẽ được nghỉ tối đa 15 ngày làm việc nếu có con từ đủ 3 – 7 tuổi.

Mức tiền được hưởng chế độ ốm đau 2020 là bao nhiêu?

Trong thời gian nghỉ, người lao động vẫn được hưởng tiền chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội.

Với trường hợp ốm thông thường

Mức hưởng chế độ theo tháng được tính bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

huong-che-do-om-dau-2020-3
Mức tiền trợ cấp hưởng chế độ ốm đau 2020 của người lao động

Với trường hợp bệnh nặng thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế

Những người lao động điều trị bệnh trong giới hạn 180 ngày hoặc người vẫn tiếp tục điều trị sau khi đã hưởng hết 180 ngày nghỉ chế độ, sẽ nhận được mức trợ cấp thấp hơn và phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm.

Cụ thể:

Những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên sẽ nhận mức hưởng theo tháng bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Người tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 – 30 năm sẽ nhận được mức hưởng theo tháng bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Người tham gia bảo hiểm xã hội dưới 15 năm chỉ nhận được mức hưởng theo tháng bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp theo ngày nghỉ cụ thể được tính bằng mức hưởng theo tháng chia 24 ngày, sau đó nhân với số ngày nghỉ thực tế.

Chắc hẳn rất nhiều người lao động chưa hề biết cũng như hiểu rõ mức hưởng chế độ ốm đau 2020 mà bản thân đáng được nhận. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788