Người đại diện theo pháp luật có thể là nhà đầu tư không?

Người đại diện theo pháp luật có thể là nhà đầu tư không? Câu hỏi này được nhiều người hỏi và thắc mắc, hôm nay luatvn sẽ giải đáp để Quý khách có thể hiểu thêm

Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Luật đầu tư năm 2014

Đối với người đại diện theo pháp luật, theo điều 13 luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc phân công. Dịch vụ của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp là nguyên đơn, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư được quy định tại khoản 13 điều 3 luật đầu tư năm 2014: nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo đó, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đầu tư, trong khi đại diện là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trong trường hợp của bạn, bạn yêu cầu đại diện pháp lý trên giấy chứng nhận là nhà đầu tư hoặc không dựa trên định nghĩa nêu trên, có thể thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một nhà đầu tư. Đầu tư hoặc không phải là nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không muốn là người đại diện theo pháp luật thì họ có thể thuê người đại diện theo pháp luật.
Do đó, nhà đầu tư cá nhân cũng có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện cho người đại diện theo pháp luật.

Quý khách còn thác mắc hay càn tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn thêm

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788