Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không ?

Thưa Luatvn.vn, tôi xin hỏi một số vấn đề pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, cụ thể là làm thế nào để làm thủ tục khám, chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế? Thẻ bảo hiểm y tế bị rách làm thế nào để sử dụng? Quyền lợi bảo hiểm y tế của nhân viên? Người lao động được nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không?
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty Luatvn.vn, về câu hỏi của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ giả đáp với bạn qua bài viết sau:

Cơ sở pháp lý quy định của hệ thống bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi năm 2014;
Quyết định số 595/QĐ-BHXH;
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH số 505/QĐ-BHXH;
Hướng dẫn luật Bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Thông tư số 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019 về việc thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do BHXH Việt Nam ban hành.

Quy trình khám, chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế

Theo khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế, sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:
Điều 28 Quy trình khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm y tế. Khi người tham gia bảo hiểm đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp không có ảnh trên thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình cả thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân; trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.
Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế, sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau: Thẻ bảo hiểm y tế có thể được thay thế trong các trường hợp sau:
 • Rách, hư hỏng, báo mất;
 • Thay đổi địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;
 • Thông tin trên thẻ là sai.

Do đó, theo quy định nêu trên, khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế làm căn cứ hưởng chế độ đãi ngộ. Vì vậy, nếu thẻ bảo hiểm y tế của bạn bị rách, bạn sẽ đủ điều kiện để phát hành lại thẻ bảo hiểm y tế của bạn.

Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không ?

Thẻ bảo hiểm y tế bị rách làm thế nào để sử dụng lại?

Việc bổ sung, thay đổi, điều chỉnh nội dung sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 27. Bổ sung, thay đổi, điều chỉnh nội dung sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế

Sổ bảo hiểm xã hội bị mất hoặc hư hỏng

 • Thành phần hồ sơ: Điều chỉnh thông tin tham gia khai báo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01.
 • Sổ bảo hiểm xã hội được cấp lại do thay đổi tên đầy đủ, tên đệm; ngày sinh; Giới tính, chủng tộc; quốc tịch; Điều chỉnh nội dung ghi chép trong sổ bảo hiểm xã hội
 • Thành phần hồ sơ
 • Người tham gia
 • Thông báo và điều chỉnh thông tin về tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Tài liệu bổ sung (Mục 3.4, Phụ lục 01).
 • Đơn vị: Danh sách thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01.
 • Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội cho phép tăng thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội và thích ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nguy hiểm. trước năm 1995

Thành phần hồ sơ

 • Tham gia khai báo, điều chỉnh thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
 • Tài liệu đi kèm (Mục 1 và Mục 2, Phụ lục 01).
 • Số lượng hồ sơ: 01
 • Cấp và thay đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Thông báo và điều chỉnh thông tin về tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Cung cấp thêm bằng chứng (nếu có) theo Phụ lục 03.
 • Đơn vị: Danh sách thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01

>>>> Xem thêm: Lao động tự do mua BHXH tự nguyện ở đâu? >>>>

Điều 30. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

 • Phát hành mới: không muộn hơn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • Cấp và thay đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Nếu thông tin không thay đổi: không muộn hơn 02 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký đầy đủ (theo quy định). Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019: Trong vòng một ngày kể từ ngày nhận được tất cả các tài liệu cần thiết.
 • Trường hợp thông tin thay đổi: không muộn hơn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • Nếu người tham gia được điều trị tại một cơ sở y tế, nó sẽ được hoàn thành cùng ngày họ nhận được tất cả các tài liệu cần thiết.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện: Người tham gia bảo hiểm y tế mới phát hành, cấp lại, thay đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp thu.

Do đó, theo quy định này, bạn cần chuẩn bị bản khai về việc tham gia và điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế (Mẫu TK1 – TS). Sau khi chuẩn bị đỹ các giấy tờ nêu trên, bạn nên nộp đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội của khu vực bảo hiểm xã hội của bạn. Đơn của bạn sẽ được xử lý trong vòng vài ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi bảo hiểm y tế của người lao động

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, mức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cho phép. Những lợi ích sau

 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quy định tại điểm a, d, e, g, h và i điểm a, d, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a; khoản 3 Điều 12 của Luật này. Nếu nguồn vốn không đủ thì ngân sách nhà nước bảo đảm;
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức quy định của Chính phủ và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cấp xã;
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm trở lên và cùng đóng trong năm đó trở lên trong thời gian 6 tháng lương;
 • 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;
 • 80% chi phí khám sức khỏe và điều trị cho các môn học khác.
 • Nếu một người thuộc về nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, người đó được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có lợi ích cao nhất

Trường hợp chủ thẻ bảo hiểm y tế tự khám bệnh, chữa bệnh đi sai đường thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tỷ lệ thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định

 • 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện trung ương;
 • Bệnh viện tuyến tỉnh 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày luật này đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú toàn quốc kể từ ngày 01/01/2021;
 • 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện từ ngày luật này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2016.
 • Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người tham gia bảo hiểm được khám và điều trị ban đầu tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện huyện. Có mức hưởng lợi theo quy định tại khoản 1 Điều này trên cùng một tỉnh.

Các trường hợp khác

 • Người dân tộc thiểu số và hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế sinh sống tại xã hải đảo, hải đảo do sai sót về khám bệnh, chữa bệnh thì quỹ bảo hiểm y tế chịu chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện. Cấp tỉnh, cấp 2 được hưởng chế độ đãi ngộ quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Kể từ ngày 01/01/2021, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị nội trú theo mức thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự khám chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh trên cả nước.
 • Chính phủ quy định mức hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại khu vực giáp ranh; trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không quy định tại khoản 1 Điều này.

Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng kinh doanh, bạn có thể đến đúng phòng khám để được hưởng 80% bảo hiểm y tế. Nếu quý vị đi khám và điều trị ngoài mạng, mức phúc lợi như sau:

 • 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện trung ương;
 • 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tỉnh;

>>>> Xem thêm: Một số chế độ của cán bộ cấp xã phường ấp tổ dân phố. Làm việc mùa covid >>>>

Người lao động được nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Theo quy định tại Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:

 • Trường hợp người lao động không làm việc trong 14 ngày làm việc liên tục trong tháng và không được hưởng lương thì không được đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Không được tính vào việc nhận bảo hiểm xã hội trong thời gian này.
 • Người lao động được nghỉ ốm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thời hạn 14 ngày làm việc mà không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
 • Trường hợp người lao động nghỉ thai sản đủ 14 ngày làm việc trong thời hạn một tháng thì đơn vị, người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian đó được tính là thời gian đóng. Bảo hiểm xã hội không được tính vào thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

Do đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, theo quy định nêu trên, bạn nghỉ một tháng vì lý do gia đình và không đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mặt khác, bạn không nghỉ phép để hưởng trợ cấp ốm đau hoặc thai sản, vì vậy trong thời gian này bạn và công ty của bạn cũng không đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế, y tế, bệnh nghề nghiệp, vì vậy khi bạn đi khám và điều trị, bạn sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Bệnh nhân bại liệt có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay không?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, quy định như sau:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Pháp lệnh này được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Một trong những bệnh đe dọa tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan, bệnh phong, lao nặng, nhiễm HIV phát triển thành AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Mặt khác, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định như sau:

Điều 4. Ốm đau được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Các bệnh đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

 • Ung thư, bại liệt, xơ gan, bệnh phong, bệnh lao nặng, nhiễm HIV đã phát triển đến giai đoạn AIDS, đồng thời không thể tự kiểm soát hoặc thực hiện các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh và các cá nhân khác đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cá nhân để giám sát, giúp đỡ và chăm sóc đầy đủ.

Vì vậy, các quy định trên là dành cho tình hình của bạn; cha của bạn ban đầu là một quan chức, nhưng bị tê liệt bởi một tai nạn và dường như không thể chăm sóc bản thân và cần một người nào đó để phục vụ anh ta. Vì vậy, trong trường hợp này, cha của bạn sẽ nhận được bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi ông từ chức.

Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không ?

Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với bệnh bại liệt

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH như sau:

 • Trong trường hợp trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Mẫu đơn No. 14-HSB
 • Các bệnh đe dọa tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan, bệnh phong, bệnh lao nặng, nhiễm HIV phát triển thành AIDS và các bệnh đe dọa tính mạng khác cần phải được cung cấp bản sao / tóm tắt dữ liệu cá nhân của bệnh nhân. Tình trạng không tự phục vụ; trường hợp mắc các bệnh khác thì được thay thế bằng hồ sơ đánh giá giảm năng lực chuyên môn của Hội đồng điều chỉnh y tế, năng lực nghề nghiệp giảm hơn 81%, không thể tự chăm sóc bản thân.

Do đó, nếu cha của bạn bị ung thư giai đoạn cuối, yêu cầu bồi thường bảo hiểm xã hội một lần của cha bạn bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội đã đóng toàn bộ quá trình đóng, bao gồm trang bìa và trang sống;
 • Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, điền theo Mẫu 14-HSB;
 • Bản sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án hiển thị trạng thái không tự phục vụ;
Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không ? cùng với những thông tin liên quan đến mức đóng và mức BHXH tự nguyện mà người dân cần biết. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788