Cách nhận biết và tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách nhận biết và tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định” và kinh nghiệm thực tiễn về tài sản cố định hữu hình. Luatvn.vn sẽ mô tả các tiêu chí để một tài sản được công nhận là tài sản cố định hữu hình và cách xác định chi phí lịch sử của tài sản đó.

Tiêu chí xác định tài sản cố định hữu hình

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, tài sản hữu hình đồng thời đáp ứng ba tiêu chí sau đây được coi là tài sản cố định hữu hình:

– Có khả năng lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ được bắt nguồn từ việc sử dụng tài sản.

– Được sử dụng trong hơn 1 năm.

– Chi phí lịch sử của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 trở lên.

Đối với các tài sản hữu hình không đáp ứng 3 tiêu chí trên, chúng được coi là công cụ.

Đối tượng, điều kiện, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định từ gói thầu:

Chi phí ban đầu của tài sản cố định hữu hình =

Giá mua + Thuế (Không bao gồm thuế hoàn lại) + Chi phí liên quan

Trong đó:

Giá mua là giá thực tế phải trả để mua tài sản. Đối với trường hợp tài sản cố định hữu hình mua trả chậm hoặc trả góp, giá mua là giá mua tài sản theo phương thức thanh toán ngay tại thời điểm mua, không bao gồm lãi trả chậm.

+ Các chi phí liên quan là các chi phí phải chi để đưa tài sản vào sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc xếp; lãi vay phát sinh trong quá trình đầu tư, mua tài sản cố định; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí đăng ký; …

Lưu ý: Tài sản cố định hữu hình là công trình, công trình gắn liền với quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng và được ghi nhận là tài sản cố định vô hình nếu đáp ứng đủ các tiêu chí. “Có đủ nguồn lực kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn thành các giai đoạn phát triển, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình.”

Đối với các tòa nhà và công trình, chúng được ghi nhận là tài sản cố định và được xác định theo chi phí như trên.

Ví dụ: Ngày 30/05/2018, công ty đã mua một tài sản cố định là xe Honda CR-V của 1 công ty ô tô Rising Sun với giá mua đã bao gồm VAT là 1.058.000.000 đồng (trong đó thuế GTGT là 96.181.818d). Lệ phí trước bạ là 105.800.000 đồng, phí kiểm tra xe là 240.000 đồng, lệ phí giấy phép mới là 11.000.000 đồng. Giá gốc của xe Honda CR-V?

Giá gốc xe Honda CR-V = Giá mua chưa bao gồm VAT + Lệ phí trước bạ + Phí kiểm tra + Phí phát hành mới.

Chi phí ban đầu = 1.058.000.000 – 96.181.818 + 105.800.000 + 240.000 + 11.000.000 VND

        = 1.078.858.182 VND

* Thuế GTGT là thuế được hoàn lại.

Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

Chi phí lịch sử của tài sản cố định mua dưới hình thức đổi lấy tài sản cố định khác nhau hoặc tài sản khác bằng (=) giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhận được hoặc giá trị hợp lý của tài sản có được. trao đổi, cộng (+) các khoản thanh toán bổ sung hoặc trừ (-) tờ khai thuế, cộng (+) thuế (không bao gồm thuế có thể hoàn lại), cộng (+) Các chi phí liên quan để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Ví dụ: Ngày 25/01/2018, Công ty A đã trao đổi 1 tấn gạo nếp hoa nhài thơm với giá thị trường hiện tại là 25.500 đồng/kg và 30.000.000 đồng tiền mặt với Công ty B cho một chiếc máy cày Mitsubishi MT2201D. Vậy giá gốc của máy cày Mitsubishi MT2201D? (Biết có thể đưa vào sử dụng, công ty phải bỏ ra 100.000 đồng tiền xăng để kiểm tra động cơ và 400.000 đồng phí kiểm tra).

Giá gốc máy kéo Mistsubishi MT2201D

 = Giá trị hợp lý của tài sản trao đổi + Số tiền phải trả + Phí xăng + Phí kiểm tra

= 1.000*25.500 + 30.000.000 + 100.000 + 400.000 = 51.000.000 VNĐ

Đối với tài sản cố định hữu hình được mua để đổi lấy một tài sản cố định hữu hình tương tự hoặc được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (*). Chi phí lịch sử của một tài sản cố định hữu hình là giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình trao đổi.

(*) Tài sản tương tự là tài sản có mục đích sử dụng tương tự, trong lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

Ví dụ: Vào tháng 6/2015, Công ty A đã mua một chiếc xe tải Hyundai 2,5 tấn để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa của công ty với chi phí ban đầu là 300.000.000 đồng và khấu hao trong 6 năm bằng phương pháp khấu hao. mất đường thẳng. Vào tháng 6 năm 2018, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường dài, Công ty A đã đổi một chiếc xe tải Hyundai 2,5 tấn để đổi lấy chiếc xe tải Hyundai 2,5 tấn của Công ty B. Giá gốc của một chiếc xe tải Hyundai niêm phong 2,5 tấn là bao nhiêu?

Giá trị khấu hao = tuổi thọ hữu ích (năm) x (Chi phí gốc/Thời gian khấu hao (năm))

– Giá trị hao mòn của xe tải Hyundai có trọng tải 2,5 tấn gác lửng = 3 x (300.000.000/6)

– Giá trị xe tải Hyundai có trọng tải 2,5 tấn gác lửng = 150.000.000 đồng

Giá trị còn lại = Chi phí gốc – Giá trị khấu hao

– Giá trị còn lại của xe tải Hyundai có trọng tải 2,5 tấn gác lửng

= 300.000.000 – 150.000.000 = 150.000.000 VND

Xe tải Hyundai có trọng tải 2,5 tấn xe bồn và xe tải Hyundai 2,5 tấn container kín là hai đặc tính tương tự nhau. Như vậy, giá gốc của xe tải Hyundai 2,5 tấn = giá trị còn lại của xe tải 2,5 tấn = 150.000.000 đồng.

Tài sản cố định hữu hình do chính mình xây dựng hoặc sản xuất:

Chi phí ban đầu của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán của công trình khi đưa vào sử dụng.

Lưu ý: Trường hợp tài sản cố định đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thiện thì doanh nghiệp phải ghi lại chi phí lịch sử theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công việc đã hoàn thành.

Chi phí tài sản cố định hữu hình tự sản xuất là chi phí thực tế của tài sản cố định hữu hình, cộng (+) chi phí liên quan để đưa tài sản vào sử dụng (trừ (-) lợi nhuận nội bộ, sản phẩm giá trị thu hồi trong quá trình chạy thử, sản xuất thử nghiệm, chi phí không hợp lý như lãng phí vật liệu, lao động hoặc các chi phí khác vượt định mức quy định trong xây dựng, sản xuất).

Ví dụ: Ngày 21/3/2015, Công ty Xây dựng Nam Phong đã xây dựng văn phòng tại thành phố Đà Nẵng để làm văn phòng đại diện cho công ty tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 18/01/2016, văn phòng tại thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động và giá trị quyết toán là 1 tỷ đồng.

 Chi phí gốc văn phòng thành phố Đà Nẵng = Giá trị quyết toán = 1 tỷ đồng.

Tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng:

Tương tự như tài sản cố định hữu hình tự xây dựng, chi phí lịch sử của tài sản cố định hình thành từ đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức hợp đồng là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư. đầu tư và xây dựng hiện tại, cộng với (+) các chi phí liên quan khác.

Lưu ý: Trường hợp tài sản cố định do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thiện thì doanh nghiệp phải ghi lại chi phí lịch sử theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, tặng cho, tặng cho, do phát hiện vượt mức:

Chi phí lịch sử của tài sản cố định hữu hình được tài trợ, tặng cho, tặng cho hoặc phát hiện do dư thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

Ví dụ: Công ty TP là khách hàng thân thiết của công ty MN. Nhân dịp cuối năm 2016, công ty MN  đã tặng một máy in màu cho công ty TP. Công ty TP sử dụng máy in màu này để phục vụ cho việc in ấn của công ty. Máy in màu có giá trị 42.000.000 VNĐ bởi một tổ chức định giá chuyên nghiệp.

Vì vậy, công ty TP ghi nhận giá gốc của máy in màu là 42.000.000 đồng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được cấp, được chuyển nhượng đến:

Chi phí lịch sử của tài sản cố định hữu hình được phân bổ hoặc chuyển nhượng được xác định theo hai cách sau đây:

+ Giá trị còn lại của tài sản cố định trên số kế toán tại đơn vị phát hành hoặc đơn vị chuyển nhượng.

+ Giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) chi phí liên quan.

Ví dụ: Tháng 5/2018, Công ty X đã cấp chi nhánh tại máy rang cà phê RIO Bình Dương với giá gốc 90.000.000 đồng. Giá trị còn lại của máy rang cà phê đến tháng 5/2018 là 75.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển máy rang cà phê RIO từ công ty mẹ về chi nhánh BD  là 600.000 đồng. Giá gốc của máy rang cà phê RIO tại chi nhánh BD là bao nhiêu?

Chi phí máy pha cà phê RIO = Giá trị sổ sách còn lại của công ty mẹ (đơn vị điều chỉnh) + chi phí vận chuyển = 75.000.000 + 600.000 = 75.600.000 đồng.

Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại phần vốn góp:

Đối với tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, góp vốn đổi lại, chi phí lịch sử của tài sản được xác định theo một trong ba cách:

+ Chi phí lịch sử của tài sản cố định hữu hình là giá trị do thành viên sáng lập và cổ đông thỏa thuận.

+ Chi phí lịch sử được xác định theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người góp vốn.

+ Giá gốc do tổ chức chuyên môn xác định theo quy định của pháp luật và được thành viên sáng lập và cổ đông chấp thuận.

Ví dụ: Ngày 16/06/2018, Công ty Cổ phần A được thành lập với 3 cổ đông sáng lập là ông X, ông Y và ông Z. Ngày 20/6/2018, ông Y góp vốn bằng máy photocopy mới. và tiền mặt trị giá 50.000.000 VND. Ngày 21/6/2018, sau đại hội đồng cổ đông, cả ba cổ đông sáng lập đã thống nhất và đồng ý định giá người sao chép là 45.000.000 đồng. Chi phí ban đầu của máy photocopy?

Chi phí ban đầu của người sao chép nhận được khi góp vốn là giá trị do cổ đông sáng lập thỏa thuận = 45.000.000 đồng.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788