Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu theo thông tư 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế so với Quyết định 15/2006. Dưới đây Luatvn.vn trình bày các  nội dung cụ thể của “Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu”.

Doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Trong một số trường hợp, nguyên tắc khớp có thể mâu thuẫn với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, kế toán viên phải căn cứ vào bản chất và Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung thực và hợp lý. Vật lý.

Hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch. Kế toán viên phải xác định các giao dịch để áp dụng các điều kiện công nhận doanh thu theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Doanh thu”.

Doanh thu phải được công nhận phù hợp

Doanh thu phải được công nhận phù hợp với tính chất chứ không phải là hình thức, tên giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ.

Đối với giao dịch phát sinh nghĩa vụ của bên bán hiện nay và trong tương lai, doanh thu phải được khấu hao theo giá trị hợp lý của từng nghĩa vụ và được công nhận khi nghĩa vụ đã hoàn thành. nay.

Doanh thu, lãi, lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện được nếu doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai (trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường) và chưa chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế. dòng tiền có được tạo ra hay không

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu theo thông tư 200
Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu theo thông tư 200

Doanh thu không bao gồm biên lai của bên thứ ba

Thời gian, cơ sở ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu chịu thuế có thể thay đổi tùy theo từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác định số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; Doanh thu ghi trên sổ kế toán để lập báo cáo tài chính phải tuân thủ nguyên tắc kế toán và tùy từng trường hợp, không nhất thiết phải bằng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng.

Khi lưu thông sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị kế toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, tuỳ theo đặc điểm hoạt động và hệ thống phân cấp quản lý của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể quyết định công nhận doanh nghiệp. thu tại đơn vị nếu có sự gia tăng giá trị sản phẩm, hàng hóa giữa các công đoạn, không phân biệt chứng từ kèm theo (hóa đơn hoặc chứng từ nội bộ).

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán từ các kỳ trước phải giảm giá trong kỳ tiếp theo, phải được chiết khấu thương mại, trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm lập báo cáo tài chính phải được coi là sự kiện cần điều chỉnh. Điều chỉnh phát sinh sau ngày chuẩn bị bảng cân đối kế toán.

TH xuất HH để khuyến mãi, quảng cáo, nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo với các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, HH (ví dụ: mua 2 sản phẩm, nhận 1 miễn phí….), kế toán viên phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng hóa khuyến mại được tính vào chi phí hàng hóa bán ra (trong trường hợp này, bản chất của giao dịch là giảm giá bán).

Doanh thu bán bất động sản của doanh nghiệp là chủ đầu tư:

a) Doanh thu bán bất động sản không được công nhận theo Chuẩn mực kế toán hợp đồng xây dựng và doanh thu không được ghi nhận đối với số tiền khách hàng thu trước theo tiến độ.

b) Trường hợp khách hàng có quyền hoàn thiện nội thất của bất động sản và doanh nghiệp hoàn thiện nội thất bất động sản theo đúng thiết kế, mẫu thiết kế và yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có quyền ghi doanh thu khi hoàn thành và bàn giao tài sản. xây dựng thô

c) Đối với bất động sản được chia thành các lô để bán, doanh thu được ghi nhận sau khi chuyển nhượng đất

>>Chi phí kế toán và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp<<

Nguyên tắc công nhận doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống:

a) Công nhận doanh thu chưa thực hiện đối với các nghĩa vụ còn lại đối với khách hàng

b) Chuyển doanh thu chưa thực hiện cho BOS:

– Khách hàng không đáp ứng các điều kiện;

– Khách hàng đáp ứng các điều kiện và doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ

b) Trường hợp khách hàng có quyền hoàn thiện nội thất của bất động sản và doanh nghiệp hoàn thiện nội thất bất động sản theo đúng thiết kế, mẫu thiết kế và yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có quyền ghi doanh thu khi hoàn thành và bàn giao tài sản. xây dựng thô

c) Đối với bất động sản được chia thành các lô để bán, doanh thu được ghi nhận sau khi chuyển nhượng đất

Nguyên tắc công nhận doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kế toán theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống:

a) Công nhận doanh thu chưa thực hiện đối với các nghĩa vụ còn lại đối với khách hàng

b) Chuyển doanh thu chưa thực hiện cho BOS:

– Khách hàng không đáp ứng các điều kiện;

– Khách hàng đáp ứng các điều kiện và doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ

– Nếu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ: Dựa trên bản chất của mối quan hệ giữa doanh nghiệp và bên thứ ba, đó là mua, bán hoặc đại lý hoàn toàn, sự công nhận thích hợp

Doanh thu phải được công nhận phù hợp
Doanh thu phải được công nhận phù hợp

Trong trường hợp cho thuê tài sản,

Trường hợp nhận tiền thuê nhà trước nhiều kỳ, nếu thời gian thuê chiếm trên 90% thời gian hữu ích của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức công nhận. doanh thu một lần cho toàn bộ số tiền thuê nhà

Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế (phòng ngừa trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa bị hư hỏng), doanh thu phải được phân bổ cho sản phẩm, hàng hóa. bán và các sản phẩm, hàng hóa, thiết bị giao cho khách hàng để thay thế để tránh hư hỏng. Giá trị sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế được ghi vào giá thành hàng hóa bán ra.

Đối với các khoản phải thu tiền lãi từ các khoản vay, trả chậm và bán trả góp: Doanh thu chỉ được ghi nhận khi chắc chắn được thu và gốc và nợ gốc của khoản vay không được phân loại là quá hạn. cần tạo bản sao lưu.

Khi nhận cổ tức, lợi nhuận đã sử dụng để đánh giá mức tăng vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính mà ghi nhận sự sụt giảm giá trị đầu tư tài chính.

Cổ tức cổ phiếu chỉ được theo dõi bằng số lượng, trừ doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788