Những giấy tờ để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang

Câu hỏi:

Xin chào luật sư, phe chúng ta đang cần mở một Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang và muốn hỏi luật sư về thủ tục và liệu công ty có thể tư vấn giấy tờ và thủ tục để thành lập Trung tâm giúp chúng tôi không. 

Thông thường, để hoàn thành thủ tục để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang, luật pháp của tây khuê bao nhiêu? Và bao nhiêu ngày để hoàn thành thủ tục? Các tài liệu và thông tin nào công ty cần hoàn thành các thủ tục để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang cho chúng ta để chuẩn bị?
Chúng tôi mong được nghe từ luật sư của anh. Cảm ơn!

Yêu cầu mở trung tâm ngoại ngữ
Yêu cầu mở trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ pháp luật:

 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc Hội
 • Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang tin học
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

Nội dung phân tích:

 • Căn cứ điều 7, điều 8, điều 8 quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang và tin học được ban hành kèm theo thông tư số 03 / 2011 / tt – bgdđt

Điều 7. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang 

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Phương án thành lập trung tâm rõ ràng: mục tiêu, nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, trang thiết bị, dụng cụ, tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm
 • Thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang được quy định tại điều 8 thông tư số 03 / 2011 / tt – bgdđt:

Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia và giải thể Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang, tin học

1. chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở giáo dục và đào tạo được chủ tịch ủy ban nhân dân ủy quyền quyết định tại Trung tâm ; Trung tâm của trường trung cấp nghề ; Trung tâm của các tổ chức, cá nhân được thành lập.
2. giám đốc trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học hoặc cao đẳng quyết định các Trung tâm liên kết.
3. người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập Trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định Trung tâm, tin tin học có liên quan.
4. người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm có thẩm quyền sáp nhập, chia, tách ngoại ngữ, tin học.

Tìm đối tác mở trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại điều 9 thông tư số 03 / 2011 / tt – bkhđt, hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang bao gồm các tài liệu sau:

Đơn xin thành lập Trung tâm;

Lập kế hoạch thành lập Trung tâm bao gồm các nội dung sau:

 • Tên Trung tâm, loại Trung tâm, vị trí Trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập Trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Phương tiện của Trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, giám đốc, phó giám đốc , nhóm chuyên ngành;
 • Bản lý lịch của người dự kiến là Trung tâm.
 • Quy tắc dự thảo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang và tin học

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan quyết định thành lập Trung tâm thẩm định. , kiểm tra các điều kiện như đã nêu.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Giang và tin tin học sẽ ra quyết định thành lập.
 • Nếu điều kiện thành lập Trung tâm không thỏa mãn, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho các đối tượng có liên quan lý do.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788