Những trường hợp được phép đổi và cấp mới sổ đỏ

Sách đỏ có cần thay đổi sang cuốn sách màu hồng không? Người chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi và thay đổi thông tin về sổ đỏ của bất động sản? Có phải có phí chuyển đổi đất để đổi sổ đỏ thành đất ở không? Có thể thay đổi diện tích đất được ghi trong sổ đỏ không?
Trong một số trường hợp, sách đỏ bị hư hỏng, kích thước của thửa đất thay đổi, các hộ gia đình và cá nhân có thể yêu cầu thay đổi cuốn sách đỏ mới. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục cấp và thay đổi sách đỏ. Và các vấn đề liên quan những trường hợp được phép đổi và cấp mới sổ đỏ sẽ được Luatvn.vn trình bày:

Khi nào được cấp đổi sổ đỏ mới?

Theo quy định tại khoản 1 điều 76 nghị định 43 / 2014 / NĐ – CP, việc cấp và thay thế giấy chứng nhận, chứng chỉ sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện trong bốn trường hợp sau đây:

 • Trường hợp người sử dụng đất muốn thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận khác trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 nhận được quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Trường hợp giấy chứng nhận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị nhuộm, bẩn, rách, hỏng, hư hỏng;
 • Trường hợp do thực hiện hợp nhất, thay đổi các lô đất, đo lường để xác định lại diện tích và kích thước của thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ, chồng nhưng chỉ được cấp giấy chứng nhận đủ tên, họ của vợ, chồng. Thay đổi giấy chứng nhận để bao gồm tên người vợ và họ và tên người chồng.

>>>> Xem thêm: Điều kiện, thủ tục cấp sổ đỏ cho người nước ngoài tại Việt Nam >>>>

Trường hợp mất sổ đỏ có cần đổi sang sổ hồng không?

Theo quy định của hệ thống pháp luật đất đai hiện hành những trường hợp được phép đổi và cấp mới sổ đỏ

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như có màu hoa sen, văn hóa dân gian, gọi là sổ đỏ. Thực tế, sách đỏ hoặc sách hồng đều là một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cả hai đều được pháp luật thừa nhận và có giá trị tương đương.
 • Luật hiện hành quy định một hình thức giấy tờ có tên: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, ghi 3 quyền của người sử dụng đất. Trước đây, có các mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở độc lập. Mặc dù các mẫu giấy này không còn được sử dụng nữa, các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sử dụng các hình thức này vẫn được nhà nước công nhận mà không cần phải thay đổi, trừ khi có nhu cầu.
 • Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn đang nắm giữ hoàn toàn hợp pháp mà không bị buộc phải thay đổi, trừ khi bạn cần gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp sổ đỏ theo bản án, quyết định của toà án 

Trong trường hợp bạn cần áp dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần phải chuẩn bị các tài liệu bao gồm

 • Đơn xin thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành;
 • Vẽ mảnh đất.
 • Đất đai của các bạn là đất trồng cây lâu năm, không phải đất ở, vì vậy nó là bất hợp pháp khi xây nhà, không phải vì mục đích sử dụng đất.
 • Do đó, các bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng đất không đúng quy định và buộc dỡ bỏ, khôi phục lại nhà nước chính của thửa đất.

Nếu mất sổ đỏ đăng lý lại thì vẫn được sửa đổi thông tin trước đó

Theo quy định tại khoản 1 điều 17 thông tư số 23 / 2014 / TT – BTNMTvề quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở ngày 19 tháng 5 năm 2014.

 • Hồ sơ đăng ký thay đổi tài sản đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 / dk đính kèm theo mẫu số 09 / dk;
 • Bản chính giấy chứng nhận đã cấp;

Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi

 • Công nhận văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp cá nhân, người đại diện của hộ gia đình thay đổi họ tên;
 • Bản sao sổ hộ khẩu trong trường hợp thay đổi người đại diện là người đứng đầu hộ gia đình ; văn bản thỏa thuận hộ gia đình của uỷ ban nhân dân cấp xã trong trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác của hộ;
 • Bản sao thẻ nhân dân hoặc thẻ căn cước quân sự và sổ đăng ký hộ gia đình hoặc các giấy tờ chứng minh thay đổi nhân dạng trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người có tên;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận thay đổi thông tin pháp nhân trong trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức được ghi trên giấy chứng nhận;

Các giấy tờ bổ sung khi cần

 • Văn bản xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở đất tự nhiên trong trường hợp khu vực có thửa đất và tài sản gắn liền với đất do sạt lở đất tự nhiên;
 • Tài liệu thanh toán các nghĩa vụ tài chính trong trường hợp giấy chứng nhận được cấp giấy chứng nhận ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn hoặc không phải nộp do thay đổi theo quy định của nhà nước.
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 nghị định số 43 / 2014 / NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai năm 2013 cho thấy nội dung thay đổi thông tin về tài sản.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thủ tục theo quy định tại điều 85 nghị định 43 / 2014 / NĐ – CP. Thủ tục này không quá 15 ngày. Sau đó, bạn có thể tự đăng ký thay đổi, công ty dịch vụ không có thẩm quyền đăng ký thay đổi và phòng đăng ký đất sẽ thay đổi nó theo yêu cầu của gia đình để nhận diện tài sản gắn liền với đất được xây trên mảnh đất đó.

Chuẩn bị hồ sơ cho việc cấp mới sổ đỏ ở Luatvn.vn

Theo quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư 24 / 2014 / TT – BTNMT, hộ gia đình và cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

 • Đơn xin thay thế giấy chứng nhận theo mẫu số 10 / dk;
 • Trình bày nội dung
 • Bản gốc của giấy chứng nhận ban hành;
 • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận ban hành và thay thế giấy chứng nhận sau khi hợp nhất và thay đổi các lô đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Chi phí cho việc sửa đổi, cấp mới số đỏ

Điều 86. Thủ tục sửa chứng chỉ, chứng chỉ nhà ở, chứng chỉ sở hữu công trình xây dựng

Đối với người muốn cấp mới sổ đỏ

 • Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản nộp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp với phòng đăng ký.
 • Trường hợp lỗi của người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp hồ sơ đính chính.
 • Trường hợp phòng đăng ký đất phát hiện sai sót trong giấy chứng nhận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải thông báo cho người sử dụng đất và yêu cầu người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra

 • Lập biên bản kết luận, nguyên nhân gây ra sai sót ; hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền đính chính trong giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời sửa đổi nội dung, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 • Trường hợp sửa chữa, người được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị thay đổi thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu. Nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phòng đăng ký đất đai sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>>>>> Xem thêm: Thời gian sang tên Sổ đỏ tối đa chỉ 10 ngày – Luật 2020 >>>>

Thủ tục thực hiện thủ tục cấp mới sổ đỏ, giấy tờ đất đai

Bước 1. Gửi hồ sơ

 • Nơi nộp hồ sơ ở các văn phòng đất đai
 • Người sử dụng đất nộp đơn đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng sẽ nộp hồ sơ cho uỷ ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ trong phạm vi 03 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo, hướng dẫn hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ là đủ:

 • Điền tất cả thông tin trong sổ biên lai ứng dụng;
 • Giao  tài liệu hồ sơ đăng ký cho người yêu cầu.

Bước 3. Sự giải quyết yêu cầu của người gửi

Phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

 • Kiểm tra tệp ứng dụng, xác nhận trong ứng dụng vì lý do gia hạn chứng chỉ;
 • Hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
 • Cập nhật và chỉnh sửa hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
  Giao hoặc gửi uỷ ban nhân dân cấp xã giao vụ án ở cấp xã.

Tin pháp luật: Thời gian hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu bao lâu?

Bước 4. Chờ ngày nhận kết quả

Theo quy định tại khoản 40 điều 2 nghị định số 01 / 2017 / nđ – cp, thời hạn gia hạn đề nghị gia hạn là:

 • Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp cấp và trao đổi đồng thời với nhiều người sử dụng đất do bản đồ không quá 50 ngày;
 • Đối với xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là 10 ngày.
 • Lần này không bao gồm thời gian nghỉ lễ và ngày lễ theo quy định của pháp luật ; không bao gồm thời gian nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất ; không bao gồm thời gian xem xét và xử lý vụ việc sử dụng đất.
 • Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được trả lại cho người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả giải quyết.

Nếu các bạn có thác mắc gì về những trường hợp được phép đổi và cấp mới sổ đỏ. Hãy liên hệ với Luatvn theo Hotline/Zalo: 0763387788 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788