Những quy định chung về việc mở nhóm trẻ gia đình

Những quy định chung về việc mở nhóm trẻ gia đình

Để thành trong một lĩnh vực nào đó thì người thực hiện, phải có hiểu biết về lĩnh vực đó. Nếu bạn đang muốn mở nhóm trẻ gia đình cũng vậy. Bạn cần có hiểu biết cơ bản về những quy định liên quan, phương thức hoạt động và quản lý của nhóm trẻ. Đồng thời phải có cả những hiểu biết về trẻ ở từng lứa tuổi. Có như vậy bạn mới làm việc đúng pháp luật và thành công được. Hãy theo dõi bài viết này của Luatvn.vn để biết những quy định chung mở nhóm trẻ gia đình tại nhà như thế nào nhé.

Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com tư vấn dịch mở nhóm trẻ gia đình tại nhà của Luatvn.vn

Căn cứ pháp lý

Căn cứ  theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT (ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Là cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập. Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Những quy định mở nhóm trẻ gia đình

Quy chế quy định mở nhóm trẻ gia đình

Quy chế quy định tổ chức và hoạt động nhóm trẻ gia đình, bao gồm: Tổ chức và hoạt động, giáo viên, nhân viên và trẻ em, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản.

Quy chế này áp dụng đối với, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập tư thục (nhóm trẻ gia đình), được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy định của Quy chế này.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn khi mở nhóm trẻ gia đình

Nhóm trẻ gia đình có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ trường mầm non và các quy định tại Quy chế này.

Nhóm trẻ gia đình tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực. Để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Quy định mở nhóm trẻ gia đình
Quy định mở nhóm trẻ gia đình

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về chính sách ưu đãi đối với nhóm trẻ gia đình

Nhóm trẻ gia đình được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao. Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về phân cấp quản lý khi mở nhóm trẻ gia đình

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã). Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ gia đình.

Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Quy định về tổ chức và hoạt động khi mở nhóm trẻ gia đình

Nhóm trẻ gia đình có cơ cấu, tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của nhóm, lớp.

Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập tư thục được tổ chức theo quy định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 50 (năm mươi) trẻ.

Điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể hoạt động giáo dục của nhóm trẻ. Thiện theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp. Các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ gia đình. Nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của phụ huynh. Và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã.

a) Điều kiện đăng ký hoạt động khi mở nhóm trẻ gia đình:

– Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 (bảy) trẻ.

– Người chăm sóc trẻ có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm. Có đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

– Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như sau:

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có diện tích tối thiểu là 15m2. Bảo đảm an toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ. Có cửa ngăn cách với các khu vực khác.

+ Có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ.

+ Có đủ đồ dùng cá nhân phục vụ trẻ ăn, uống, ngủ, sinh hoạt, các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Có đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày.

+ Có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ. Có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

– Có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. Đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

– Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

Quy định mở nhóm trẻ gia đình
Quy định mở nhóm trẻ gia đình

b) Cá nhân có văn bản đăng ký hoạt động nhóm trẻ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ. trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Đình chỉ các nhóm trẻ, không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Những quy định về chủ chủ cơ sở khi mở nhóm trẻ gia đình

Chủ nhóm trẻ, độc lập tư thục là người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập tư thục.

Tiêu chuẩn:

a) Cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Phẩm chất, đạo đức tốt.

c) Sức khỏe tốt.

d) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. Hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn khi mở nhóm trẻ gia đình :

a) Nhiệm vụ:

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Phòng giáo dục và đào tạo về hoạt động của nhóm trẻ gia đình do mình quản lý.

– Chỉ đạo, điều hành hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ.

– Đảm bảo an toàn cho trẻ em, giáo viên và nhân viên trong nhóm trẻ.

– Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất thiết bị, đồ dùng, đồ chơi . Phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhóm theo quy định.

– Có trách nhiệm trả tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Cùng các chi phí khác cho giáo viên, nhân viên.

– Có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ lễ cho giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước.

– Công khai các nguồn thu, thực hiện thu chi tài chính theo quy định hiện hành.

b) Quy định về quyền hạn khi mở nhóm trẻ gia đình:

– Được ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo quy định.

– Giám sát giáo viên trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

– Được làm giáo viên giảng dạy nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

– Được phép thỏa thuận mức học phí với phụ huynh.

– Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

Quy định về tiêu chuẩn giáo viên trong nhóm trẻ

Giáo viên trong nhóm trẻ độc lập tư thục phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức. Trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn về các quy định pháp luật, để mở nhóm trẻ gia đình và chưa rõ quy trình thủ tục, hồ sơ như thế nào. Thì liên hệ với chúng tôi theo số hotline 076 338 7788. Để được tư vấn và giải đáp nhanh chóng nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm, Luatvn.vn là người bạn đồng hành về pháp luật của hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788