Quy trình thành lập trung tâm Ngoại ngữ

I. Điều kiện

Tổ chức, cá nhân đứng tên để mở trung tâm ngoại ngữ được xem xét cấp giấy phép hoạt động và quyết định khi đáp ứng các điều kiện sau: 

Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ
Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

1.Về đặt tên Trung tâm

Khoản 2 điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ được ban hành kèm theo Thông tư số 21 / 2018 /TT-BGDĐT quy định về đặt tên tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Các điều khoản đặt tên theo quy tắc sau: 
Trung tâm ngôn ngữ + tên sở hữu. 
Tên chính xác của trung tâm không phải trùng với tên đúng của trung tâm đã được thiết lập trước đó ; không sử dụng từ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của quốc gia Việt Nam. 
Ngoài ra, tên giao dịch của trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh với nội dung tương đương. Tên của trung tâm ngoại ngữ được viết trên quyết định thành lập của trung tâm, đóng dấu, biển hiệu và giấy tờ giao dịch của trung tâm. 

2. Điều kiện của Giám đốc Trung tâm

Điều 5 quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ ban hành kèm theo thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, Ban giám đốc, hội đồng tư vấn, tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể.

Điều quan trọng là giám đốc trung tâm ngoại ngữ, giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý và vận hành tổ chức và thiết bị, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Trở thành giám đốc của trung tâm ngoại ngữ, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Có một nhân vật tốt.
 • Có năng lực quản lý.
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương của ngoại ngữ. Tốt nghiệp đại học khoa học máy tính hoặc tốt nghiệp đại học có giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo. Thông tin và truyền thông cho giám đốc máy tính. Đảm bảo một trong hai điều kiện nêu trên của đạo diễn ngoại ngữ và tin học tin học.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Giám đốc trung tâm được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm để thành lập trung tâm. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận các trung tâm tư nhân của trung tâm tư nhân và trung tâm đầu tư nước ngoài. Nhiệm kỳ của trung tâm ngoại ngữ là 05 năm. 

3. Điều kiện về giáo viên

Giáo viên ngoại ngữ những người chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn, kể cả giáo viên toàn thời gian, giáo viên hợp đồng, giáo viên việt nam, người bản xứ. Cá nhân nước ngoài, nước ngoài. 
Đối với giáo viên Việt Nam, để có đủ điều kiện giảng dạy các trung tâm ngoại ngữ, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn.
 • Có bằng đại học ngoại ngữ hoặc đại học sư phạm. 

Đối với giáo viên là người bản xứ, để có đủ điều kiện dạy ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ các điều kiện sau đây phải được đáp ứng: có bằng cao đẳng hoặc có giấy chứng nhận ngoại ngữ. 
Đối với giáo viên là người nước ngoài, để có đủ điều kiện dạy ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn.
 • Có bằng đại học bằng ngoại ngữ hoặc một giấy chứng nhận đào tạo thích hợp về dạy tiếng nước ngoài.
 • Có bằng đại học hoặc cao hơn, giấy chứng nhận khả năng ngoại ngữ ở mức 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp đối với việt nam hoặc tương đương và có giấy chứng nhận tiếng nước ngoài. 

1

II. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trước khi mở trung tâm ngoại ngữ, người muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần thiết thành lập một trung tâm kinh doanh, thủ tục được quy định trong luật doanh nghiệp 2014: 

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp được lựa chọn, có các tài liệu kinh doanh khác nhau (Điều 21, 22, 23 của Nghị định 78 / 2015 /NĐ-CP được sửa đổi theo Nghị định 108 / 2018 /NĐ-CP. 
Bước 2. Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư hoặc gián tiếp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. 

2. Dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ

 • Thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần chuẩn bị các tài liệu sau đây (khoản 20, điều 1 Nghị định 135 / 2018 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46 / 2017 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)
 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tiếng nước ngoài.
 • Kế hoạch thành lập trung ngoại ngữ gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm trung tâm, cơ sở pháp lý của thành lập trung tâm ; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; Quy mô đào tạo ; cơ sở của trung tâm ; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là  giám đốc trung tâm. 
 • Quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
 • Quy trình thực hiện (Khoản 20, điều 1 Nghị định 135 / 2018 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46 / 2017 /NĐ-CP quy định đầu tư và hoạt động của chính phủ trong lĩnh vực giáo dục):

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ tài liệu trên trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng ngoại ngữ. Tùy thuộc vào trường hợp thành lập, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ là khác nhau, cụ thể:

 • Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trên cơ sở trường học.
 • Thủ trưởng các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.
 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc thẩm quyền của các trường đại học, học viện, trường đại học, trường đại học sư phạm được quy định tại điểm b khoản 1 Điều  này. 

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định. 
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện ; trường hợp cơ sở chưa quyết định thành lập, nêu rõ lý do. 

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788