Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Việc mở một trung tâm ngoại ngữ ngày càng quan trọng và cấp bách đối với nhu cầu của thanh niên hiện nay trong thời đại hội nhập và xã hội hóa. Nắm bắt được nhu cầu này, có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức có ý định thành lập các trung tâm ngoại ngữ để phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, một số điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Để giải quyết những khó khăn này, bài viết sau đây sẽ chia sẻ với bạn quy trình tốt nhất để thành lập một trung tâm ngoại ngữ thành công, tiết kiệm tiền bạc và thời gian:

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

Giới thiệu về dự án mở trung tâm ngoại ngữ

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm dự kiến, bộ máy tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

Về cơ sở vật chất

Có đủ phòng học và phòng chức năng phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo;

Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

Phòng học được chiếu sáng tốt, với diện tích tối thiểu 1,5 m2 / học sinh / ca làm việc

Có sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo

Có thư viện, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.

Tên của trung tâm ngoại ngữ:

Tên trung tâm phải bằng tiếng Việt và được ghi thống nhất trên giấy phép thành lập, quyết định, con dấu, bảng tên và một số chứng từ giao dịch khác.

Đặt tên trung tâm theo quy định: Trung tâm – Tên loại – Tên riêng.

Về giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Có nền tảng cá nhân

Có chuyên môn quản lý tốt

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu mức độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 trình độ tiếng Việt hoặc tương đương

Kinh nghiệm quản lý và giảng dạy trước đây tại các trung tâm ngoại ngữ khác trong 3 năm.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điền vào mẫu đơn để thành lập một trung tâm ngoại ngữ hoàn toàn và trung thực với các thông tin trong biểu mẫu.

Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty sẽ ký đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Đơn đề nghị thành lập này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi giám đốc hoặc cơ quan quản lý của người có tên trong hồ sơ thường trú.

Có ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện – nơi thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Đối với tổ chức, cá nhân đã có giấy phép hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì không cần phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã.

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Nội dung đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Mục đích thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hướng hoạt động:

Kế hoạch, chương trình giảng dạy (tài liệu, sách giáo khoa, cung cấp chương trình giảng dạy của từng môn học cụ thể)

Quy mô đào tạo

Cơ sở vật chất của trung tâm (phòng học, văn phòng, sân bãi); phương tiện, vật tư cho giảng dạy và quy mô phát triển.

Nhân sự: Giám đốc (sơ yếu lý lịch ngắn gọn, lịch sử làm việc). Danh sách giáo viên, kế toán, thủ quỹ, nhân viên khác).

Đối tượng ghi danh, kế hoạch ghi danh.

Học phí theo tháng, theo môn học, theo cấp độ cụ thể.

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm tiền lương giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, chi phí quảng cáo, văn phòng phẩm, quỹ quy định, phí, thuế, v.v. Việc tính học phí theo tỷ lệ 1 lớp/tháng với Khuyến nghị và cam kết

Hồ sơ giám đốc trung tâm

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ.

Báo cáo cơ sở vật chất

Nếu cơ sở thuộc sở hữu của chủ sở hữu trung tâm, hãy cung cấp một bản sao quyền sử dụng đất.

Trường hợp thuê mặt bằng phải có chữ ký của Hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng công đoàn nhà trường và được Sở hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

Nếu mặt bằng được thuê bởi một công ty, cơ quan, v.v., hợp đồng sẽ phải được ký bởi người đứng đầu đơn vị trực thuộc ban quản lý.

Nếu các cơ sở được thuê riêng, một bản sao công chứng sẽ được yêu cầu. Thời hạn thuê phải ghi rõ thời hạn tối thiểu là 1 năm và nghĩa vụ thuế nếu có.

>>Dạy tiếng Anh thế nào cho đúng luật và mở TT ngoại ngữ cần những gì?<<

Hồ sơ giáo viên, nhân viên

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

Bản sao có chứng thực trình độ của giáo viên, kế toán viên.

Giấy chứng nhận y tế do bệnh viện hoặc phòng khám khu vực cấp (đối với giáo viên, kế toán đang làm việc trực tiếp tại các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý sẽ được miễn).

Hợp đồng lao động giữa trung tâm ngoại ngữ với giáo viên, kế toán (theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Các bước xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp đề nghị UBND xã, phường xác nhận vị trí trung tâm ngoại ngữ phù hợp với quy hoạch giáo dục địa phương.

Quy trình này hiếm khi được đề cập bởi các hướng dẫn thành lập một trung tâm ngoại ngữ, nhưng khi nói đến việc thực hiện thực tế, đó là một tài liệu quan trọng để bạn áp dụng cho Bộ Giáo dục. Để tránh sai sót trong quá trình chuẩn bị thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ, hãy liên hệ luatvn để được hướng dẫn miễn phí!

Bước 2:

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định. Việc thẩm định bao gồm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật thực tế, khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Kết quả thẩm định được ghi vào biên bản thẩm định.

Bước 4:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định ra quyết định cho phép trung tâm tiến hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp trung tâm không đủ điều kiện hoạt động, cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát hồ sơ và ra quyết định mở trung tâm ngoại ngữ có giấy phép giảng dạy. Khi giấy phép hết hạn, nó sẽ được xem xét gia hạn nếu đủ điều kiện. Mỗi quý, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, phê duyệt việc mở trung tâm ngoại ngữ, tin học một lần, mỗi giấy phép sẽ có thời hạn 02 năm.

Quy trình thàQuy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhấtnh lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất
Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ thành công 100%

Chuẩn bị tất cả các thủ tục và tài liệu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ

Như đã đề cập ở trên, để mở một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần biết các điều kiện pháp lý cũng như các tài liệu liên quan để nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Nếu bạn không quen thuộc với quy trình này, bạn có thể đến Công ty Luật Nam Việt để được hỗ trợ – đây là đơn vị có kinh nghiệm nhất trong việc thành lập một công ty giá rẻ uy tín hiện nay.

Chuẩn bị chương trình giảng dạy

Việc chuẩn bị sách giáo khoa sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình dạy và học. Mỗi trung tâm ngoại ngữ nên phát triển chương trình giảng dạy của riêng mình, tránh “va chạm”. Đặc biệt, chương trình giảng dạy cần được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên tại trung tâm dựa trên nhóm khách hàng mục tiêu, tính đặc thù của chương trình đào tạo và việc cấp bằng, chứng chỉ của đơn vị.

Chọn một vị trí để mở trung tâm ngoại ngữ

Việc lựa chọn vị trí mở trung tâm cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Mở trung tâm là không cần thiết trên đường phố, nhưng đặc điểm kinh doanh của ngành giáo dục là không gian học tập nên yên tĩnh và thoải mái, sạch sẽ, tạo ra điều kiện tốt nhất để dạy và học. Bên cạnh đó, giao thông văn minh, thuận tiện, chỗ đậu xe…

Xây dựng cơ sở vật chất

Một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm khi thành lập trung tâm ngoại ngữ là đầu tư cơ sở vật chất. Bởi vì các yếu tố như bàn ghế học tập, bàn, máy chiếu, hệ thống loa, các chương trình hỗ trợ khác để xem video và hình ảnh, v.v. sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giảng dạy ngoại ngữ.

Xác định nhóm khách hàng mục tiêu

Nhóm khách hàng mục tiêu của trung tâm ngoại ngữ có thể là sinh viên, sinh viên hoặc người lao động, phân loại nhóm khách hàng theo loại chứng chỉ sẽ được cấp cho sinh viên, v.v. Việc xác định các sinh viên chính của trung tâm ngoại ngữ. Trung tâm sẽ là tiền đề trong việc lựa chọn giáo viên, chương trình đào tạo và chiến lược quảng cáo phù hợp.

Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi

Một trong những điều kiện để thành lập một trung tâm ngoại ngữ thành công là có giáo viên giỏi. Giáo viên sẽ là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Đây là bộ phận kết nối hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, kết nối giữa giáo viên và người học… Sinh viên trường ngoại ngữ rất phù hợp với công việc này.

Chiến lược Marketing cho trung tâm ngoại ngữ

Xây dựng chiên lược Quảng cáo và tiếp thị sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có thêm sinh viên biết đến trung tâm ngoại ngữ của bạn. Từ đó, tạo ra lợi nhuận cũng như sự phát triển nhanh chóng của công ty.

Trên đây là thông tin chi tiết về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn đang băn khoăn làm thế nào để mở một trung tâm ngoại ngữ thành công một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí, vui lòng liên hệ với công ty Luatvn.vn để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788