Quy trình thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

Thủ tục tiêu chuẩn mở rộng giấy phép lao động cho người nước ngoài ít nhất 30 ngày trước khi hết giấy phép lao động, người sử dụng lao động muốn người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc với người yêu cầu. Nếu họ ở cùng vị trí công việc và tiêu đề như được trình bày trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin chấp thuận vị trí của người lao động nước ngoài, còn được gọi là giải trình về nhu cầu.

Sử dụng lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động tại sở lao động – thương binh và xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Trường hợp sở lao động – thương binh và xã hội có văn bản trả lời vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài, chuẩn bị gia hạn giấy phép lao động và thời gian rà soát là từ 5 đến 7 ngày làm việc. Quy trình thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài qua bài viết sau.

Mục lục

Điều gì xảy ra khi người nước ngoài làm việc ở Việt Nam không có giấy phép lao động

Căn cứ nghị định 88 / 2015 / NĐ – CP sửa đổi điều 22, nghị định 95 / 2013 / NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với cả người sử dụng lao động và khi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động

Hình phạt đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận rằng không phải xin giấy phép lao động. Do đó, khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định của nghị định này về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

Phạt cấp độ 1

Phạt tiền từ 1. 000. 000 đồng đến 2. 000. 000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động, báo cáo nhưng không bảo đảm các điều kiện sau: nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Phạt cấp độ 2

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhận giấy phép lao động hoặc thuê người lao động nước ngoài. Người nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn tại một trong các cấp:

 •  Từ 30. 000. 000 đồng đến 45. 000. 000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 01 người đến 10 người;
 • Từ 45. 000. 000 đồng đến 60. 000. 000 đồng với các vi phạm từ 11 đến 20 người;
 • Từ 60. 000. 000 đồng đến 75. 000. 000 đồng với các vi phạm từ 21 người trở lên.

Phạt cấp độ 3

Phạt tiền từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều.

>>>> Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài >>>>>

Hình phạt đối với người lao động nước ngoài

 • Trục xuất lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
 • Làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 • Sử dụng giấy phép lao động hết hạn.

thanh lap cong ty 1

Giấy phép lao động được hiểu là gì?

Việc mở rộng giấy phép lao động cho người nước ngoài là gia hạn giấy phép lao động sắp hết hạn, để người nước ngoài có thể tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng. Người sử dụng lao động trong giấy phép lao động sẽ hết hạn.

Có bao nhiêu lần được gia hạn giấy phép lao động?

 • Theo quy định tại điều 19, nghị định 152 / 2020 / NĐ – CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần.
 • Nếu một nhân viên, sau khi kéo dài thời hạn một lần, muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng một vị trí, phải xin giấy phép lao động mới.

Khi nào một giấy phép lao động được đổi mới?

Giấy phép lao động cần được mở rộng ít nhất 05 ngày trước ngày hết hạn nhưng không quá 45 ngày. Do đó, cả công nhân nước ngoài cũng như cục nguồn nhân lực của công ty sử dụng lao động nước ngoài cần phải chú ý đến thời gian của giấy phép lao động đã phát hành.

Điều kiện gia hạn giấy phép lam động

 • Ít nhất 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động hoặc đối tác Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận khuyết tật lao động nước ngoài. Giải thích nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài để xin giấy phép lao động tại sở lao động – thương binh và xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Trường hợp sở lao động – thương binh và xã hội có văn bản trả lời vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quy định cho cục lao động – thương binh và xã hội cấp lại giấy phép lao động
 • Vị trí công việc và chức danh của người lao động nước ngoài vẫn giống như thông tin về giấy phép lao động đã phát hành và hợp lệ.
 • Văn bản phê duyệt chức vụ do sở lao động – thương binh và xã hội cấp
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của cục lao động – thương binh và xã hội, hồ sơ gia hạn giấy phép lao động phải được nộp.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài

Bước 1: Áp dụng một hờ sơ phê duyệt cho vị trí lao động nước ngoài, còn được gọi là giải thích về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

 • Ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin chấp thuận bằng văn bản của người lao động nước ngoài, còn được gọi là văn bản giải thích nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Công nhân nước ngoài xin giấy phép lao động tại sở lao động – thương binh và xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Trường hợp sở lao động – thương binh và xã hội trả lời bằng văn bản phê duyệt vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động.

Bước 2: Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Văn bản phê duyệt chức vụ của sở lao động – thương binh và xã hội
 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động
 • 2 ảnh màu 4×6, nền trắng, mặt thẳng, đầu trọc, không có ảnh chụp, ảnh chụp trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm nộp đơn
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam theo quy định của bộ y tế
 • Bản gốc giấy phép phát hành
 • Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp thay đổi nội dung trong giấy phép lao động thì phải được cung cấp.

Trường hợp giấy phép lao động có giá trị ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có một trong các tài liệu sau đây

Đối với công nhân nước ngoài di chuyển trong một doanh nghiệp

Phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài đưa vào hoạt động thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trong lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài sử dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng

Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận

Về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, giáo dục, giáo dục, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, trong đó có thỏa thuận về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với công nhân nước ngoài là các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Phải có hợp đồng dịch vụ ký giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho người lao động nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài chưa có sự hiện diện thương mại ở Việt Nam ít nhất là 2 năm

Đối với công nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ

Phải có văn bản từ đơn vị gửi lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

Đối với công nhân nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Các tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo luật Việt Nam

>>>> Xem thêm: Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam >>>>>

Đối với người lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thiết lập sự hiện diện thương mạ

Phải có văn bản từ đơn vị gửi lao động nước ngoài đến Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Đối với công nhân nước ngoài là người quản lý

Giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc công nhân kỹ thuật tham gia hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Đối với các nhà quản lý và giám đốc điều hành

Người quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, phó thủ trưởng tổ chức ; giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp quản lý đơn vị theo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

Đối với công nhân nước ngoài là chuyên gia

Có giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài ; có trình độ đại học hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm làm việc tại Việt Nam;

Đối với công nhân nước ngoài là công nhân kỹ thuật

Là những người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm trong ngành chuyên môn được đào tạo.

Phân biệt trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động tại Luatvn.vn, bạn sẽ nhận được

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài;
 • Lời khuyên và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết để hoàn thành hồ sơ gia hạn giấy phép lao động;
 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam;
 • Nộp đơn xin chấp thuận yêu cầu đối với người lao động nước ngoài;
 • Nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động;
 • Nhận kết quả của giấy phép lao động mở rộng và giao cho bạn;
 • Tham khảo ý kiến công việc mà bạn cần làm sau khi giấy phép lao động được mở rộng.
 • Nhanh, đảm bảo, đúng giờ và uy tín, đó là cam kết phục vụ của chúng tôi.
Quý khách có thắc mắc về quy trình thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài. Hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788