Quyền tác giả, quyền liên quan

Hiện nay, việc sử dụng lậu những tác phẩm diễn ra rất phức tạp. Trên cơ sở đó, chúng tôi hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 
1. Các loại hình thuộc quyền tác giả, quyền liên quan:
Loại hình thuộc quyền tác giả
– Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình 
+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
+ Tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu; điện ảnh 
+ Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; nhiếp ảnh; kiến trúc
Quyền tác giả
Quyền tác giả
+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ 
+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
– Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
– Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
Loại hình thuộc quyền liên quan:
– Cuộc biểu diễn 
– Bản ghi âm, ghi hình 
– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh 
2. Tổ chức, cá nhân được đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:
Tổ chức, cá nhân được đăng ký quyền tác giả
– Tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản
– Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm
– Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền đối với tác phẩm đó.
– Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác.
– Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế.
– Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền theo thoả thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả.
Tổ chức, cá nhân được đăng ký quyền liên quan:
– Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật.
– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn 
– Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác.
– Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng.
3. Thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Quyền liên quan
Quyền liên quan
4. Thực hiện đăng ký quyền tác giả:
– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả
+ Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền
+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
– Các bước đăng ký quyền tác giả:
+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
+ Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 
Thực hiện đăng ký quyền liên quan:
– Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký quyền liên quan
+ Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền
+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung
– Các bước đăng ký quyền liên quan:
+ Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
+ Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 
Tài liệu tham khảo:
1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005
2. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009
3. Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
4. Thông tư 211/2016/TT-BTC phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788