Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành quy định về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Hãy cùng Luatvn.vn  tìm hiểu thông tin này theo bài viết dưới đây.

Chúng tôi cùng đội ngũ chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm trong việc thực hiện hồ sơ giấy phép sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện thành lập công ty trong thời gian nhanh nhất. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

II. Quy định về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, quyền của doanh nghiệp tư nhân là quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 • Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân bao gồm tài sản của cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản này được chủ doanh nghiệp tư nhân nắm trọn bộ quyền trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thứ hai, doanh nghiêp tư nhân có quyền chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh đồng thời, doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng để phát triển kinh doanh.
 • Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quản lý doanh nghiệp, thuê hoặc mướn đội ngũ nhân viên để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Có quyền bán lại doanh nghiệp tư nhân hoặc cho thuê dưới điều kiện pháp luật cho phép.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng quyền và nghĩa vụ chung của loại hình doanh nghiệp, do sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Căn cứ Điều 7, Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

 1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

 5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

 6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

 7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

 9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

 10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

 12. Quyền khác theo quy địnhcủa luật có liên quan.

Theo đó, Doanh có các quyền như sau: Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn; Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng; Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh; Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp; Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.; Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; Quyền khác theo quy địnhcủa luật có liên quan.

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thống kê.

 3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trongdoanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

 6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

 8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

 9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng có những nghĩa vụ như sau:

– Thứ nhất, Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Thứ hai, Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thống kê.

– Thứ ba, Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Thứ tư, Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trongdoanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

– Thứ năm, Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

– Thứ sáu, Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Thứ bảy, Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

– Thứ tám, Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

– Cuối cùng là Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Trên đây là những thông tin về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân chuẩn xác nhất, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luatvn.vn 0763.387.788

Xem thêm:

Thành lập công ty:

Đầu tư nước ngoài:

Established a reputable company

Foreign investment

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788