Quyết định 2250/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH 2250/QĐ-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2250/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng, Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ;
– Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Gồm 268 doanh nghiệp (tương đương 277 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn

Ghi chú: Danh sách doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống thấp

TT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

I

CÀ PHÊ (11 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Mascopex Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

4

Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

5

Công ty CP Phúc Sinh Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

6

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

7

Công ty CP Intimex Đăk Nông Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông

8

Công ty TNHH Dakman Việt Nam Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

9

Công ty CP Agrexport Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

10

Công ty TNHH XNK Hoa Trang Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

11

Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

II

CAO SU (22 doanh nghiệp)

1

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh Hiệp hội Cao Su Việt Nam

3

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

4

Công ty CP Cao su Đà Nẵng Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

6

Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận Hiệp hội Cao Su Việt Nam

7

Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng Hiệp hội Cao Su Việt Nam

8

Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh Hiệp hội Cao Su Việt Nam

9

Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Thành Hiệp hội Cao Su Việt Nam

10

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

11

Công ty TNHH SXTM Nhật Nam Hiệp hội Cao Su Việt Nam

12

Công ty TNHH MTV Long Thành Lợi Hiệp hội Cao Su Việt Nam

13

CôngtyTNHH Sx TM Thành Long Hiệp hội Cao Su Việt Nam

14

Công tý TNHH Sx TM DV Thiện Hưng Hiệp hội Cao Su Việt Nam

15

Công ty TNHH MTV TCT Cao Su Đồng Nai Hiệp hội Cao Su Việt Nam

16

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO Hiệp hội Cao Su Việt Nam

17

Công ty TNHH Phát triển PTN Hiệp hội Cao Su Việt Nam

18

Công ty CP Đầu tư Cao Su Đắk Lắk Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

19

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Hiệp Hội Cao Su Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

20

Công ty TNHH MTV SX TM Thúy Uyên Hiệp hội Cao Su Việt Nam

21

Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng Hiệp hội Cao Su Việt Nam

22

Công ty TNHH MTV Huy & Anh em Hiệp hội Cao Su Việt Nam

III

CHÈ CÁC LOẠI (12 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH chè Á Châu Hiệp hội Chè Việt Nam

2

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc Hiệp hội Chè Việt Nam

3

Công ty TNHH Nam Sơn Phủ Thọ Hiệp hội Chè Việt Nam

4

Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ Hiệp hội Chè Việt Nam

5

Công ty TNHH Phát triển CN và TM Tôn Vinh Sở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH Nam Long Hiệp hội Chè Việt Nam

7

Công ty TNHH Kiên và Kiên Sở Công Thương TP. Hà Nội

8

Công ty TNHH Phước Nam Anh Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9

Công ty CP Đầu tư Phát triển chè Tam Đường Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

10

Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

11

Công ty TNHH chè Biên Cương Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

12

Công ty CP chè Tân Trào Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

IV

THỦY SẢN (38 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2

Công ty CP Vĩnh Hoàn Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

3

Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

4

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

5

Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà Mau Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

6

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

7

Công ty CP Nam Việt Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Hải Việt Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

9

Công ty CP Thủy sản Trường Giang Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

10

Công ty CP Thủy sản và TM Thuận Phước Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

11

Công ty CP Gò Đàng Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

12

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty TNHH Đại Thành Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

14

Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

15

Công ty CP Thủy sản Bình Định Sở Công Thương tình Bình Định

16

Công ty TNHH Hải Vương Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

17

Công ty TNHH Highland Dragon Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

18

Công ty CP Tôm Miền Nam Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

19

Công ty CP Nha Trang Seafoods – Fl7 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

20

Công ty CP Camimex Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

21

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

22

Công ty TNHH Huy Nam Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

23

Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

24

Công ty TNHH Hải Nam Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

25

Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang

26

Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh Cường Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

27

Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

28

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

29

Công ty CP Thủy sản Cà Mau Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

30

Công ty TNHH Minh Đăng Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

31

Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sản Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

32

Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

33

Công ty TNHH Hải sản Việt Hải Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

34

Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên Cường Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

35

Công ty TNHH Anh Khoa Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

36

Công ty CP Kiên Hùng Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

37

Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

38

Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

V

GẠO (26 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Quốc tế gia Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

3

Công ty CP Tân Đồng Tiến Sở Công Thương tỉnh Long An

4

Công ty CP XNK Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Cổ phần Hiệp Lợi Sở Công Thương TP. Cần Thơ

6

Công ty CP Thương mại Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

7

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP XNK Thuận Minh Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Lương thực Phương Đông Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

10

Công ty CP TM ĐT Tín Thương Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương Sở Công Thương tỉnh An Giang

12

Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim Sở Công Thương TP. Hà Nội

13

Công ty TNHH Việt Hưng Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

14

Công ty TNHH LT – TP Long An Sở Công Thương tỉnh Long An

15

Công ty CP XNK An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang

16

Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

17

Công ty Lương thực Tiền Giang Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

18

Công ty CP Mỹ Tường Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

19

Công ty TNHH Angimex – Kitoku Sở Công Thương tỉnh An Giang

20

Công ty TNHH MTV kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

21

Công ty Cổ phần Gentraco Sở Công Thương TP. Cần Thơ

22

Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

23

Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung Thạnh Sở Công Thương TP. Cần Thơ

24

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP Sở Công Thương TP. Hà Nội

25

Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật Sở Công Thương TP. Cần Thơ

26

Công ty TNHH MTV XNK LT Ngọc Lợi Sở Công Thương TP. Cần Thơ

VI

HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Long Sơn Hiệp hội Điều Việt Nam

2

Công ty CP Hoàng Sơn I Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

3

Công ty TNHH Cao Phát Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

4

Công ty TNHH Thảo Nguyên Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP Sở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH SX và XK Nông sản Đakao Hiệp hội Điều Việt Nam

7

Công ty TNHH Long Sơn Inter food Hiệp hội Điều Việt Nam

8

Công ty CP Hanfimex Việt Nam Hiệp hội Điều Việt Nam

9

Công ty CP sản xuất dịch vụ XNK Hà Nội Hiệp hội Điều Việt Nam

10

Công ty CP Tập đoàn Intimex Hiệp hội Điều Việt Nam

11

Công tý TNHH BIMICO Hiệp hội Điều Việt Nam

12

Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An Hiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Long An

13

Công ty TNHH Phú Thủy Hiệp hội Điều Việt Nam

VII

HẠT TIÊU (15 doanh nghiệp)

1

Công ty CP TM Dịch vụ XNK Trân Châu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty CP Phúc Sinh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3

Công ty CP SX-DV XNK Hà Nội Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty CP Sinh Lộc Phát Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5

Công ty TNHH MTV Nông sản DK Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

7

Công ty CP Hanfimex Việt Nam Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty CP Tập đoàn Intimex Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty CP Prosi Thăng Long Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10

Công ty CP XNK Petrolimex Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty CP đầu tư XNK Phúc Thịnh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12

Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

13

Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

14

Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

15

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP Sở Công Thương TP. Hà Nội

VIII

RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (19 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

2

Công ty CP Fococev Việt Nam Hiệp hội Sắn Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV Thương mại An Nghiệp Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

4

Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới Hiệp hội Rau quả Việt Nam

5

Công ty TNHH TM và Hỗ trợ Đầu tư An Phát Hiệp hội Sắn Việt Nam

6

Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&T Hiệp hội Rau quả Việt Nam

7

Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

8

Công ty CP Thực phẩm XK Đồng Giao Hiệp hội Rau quả Việt Nam

9

Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang

10

Công ty CP Đầu tư sáng tạo Á Châu Hiệp hội Sắn Việt Nam

11

Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định

12

Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao Hiệp hội Rau quả Việt Nam

13

Công ty CP thực phẩm Tinh Túy Hiệp hội Rau quả Việt Nam

14

Công ty CP Viên Sơn Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

15

Công ty TNHH SX TMDV Rồng Đỏ Hiệp hội Rau quả Việt Nam

16

Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn La Hiệp hội Sắn Việt Nam

17

Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú Thịnh Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

18

Công ty CP rau quả Tiền Giang Hiệp hội Rau quả Việt Nam

19

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại 579 Hiệp hội Sắn Việt Nam

IX

SỮA VÀ SẢN PHÃM SỮA (4 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Sữa Việt Nam Hiệp hội Sữa Việt Nam

2

Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam Hiệp hội Sữa Việt Nam

3

Công ty CP sữa Quốc tế Hiệp hội Sữa Việt Nam

4

Công ty CP TP dinh dưỡng Nutifood Bình Dương Hiệp hội Sữa Việt Nam

X

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

2

Công ty TNHH MTV Gốm sứ mỹ nghệ Kim Phát Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Công ty CP SX hàng Gia dụng Haprosimex Saigon Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

4

Công ty TNHH XK hàng TCMN Duy Thành Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty TNHH Phương Hạnh Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

6

Công ty TNHH Giang Mây Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7

Công ty TNHH Phước Dũ Long Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

8

Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An Sở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty TNHH SX-XNK hàng TCMN Tiến Thành Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

XI

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (1 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA Sở Công Thương TP. Hải Phòng

XII

DỆT MAY (28 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH may Tỉnh Lợi Hiệp hội Dệt may Việt Nam

2

Tổng công ty CP may Việt Tiến Hiệp hội Dệt may Việt Nam

3

Công ty CP May Sông Hồng Hiệp hội Dệt may Việt Nam

4

Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong Hiệp hội Dệt may Việt Nam

5

Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

6

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Tổng công ty May 10 – CTCP Hiệp hội Dệt may Việt Nam

8

Công ty CP Dệt may ĐT TM-Thành Công Hiệp hội Dệt may Việt Nam

9

Công ty Scavi Huế Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công ty CP TCT may Bắc Giang LGG Hiệp hội Dệt may Việt Nam

11

Công ty CP Dệt 10-10 Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13

Công ty Cổ phần may Sơn Hà Sở Công Thương TP. Hà Nội

14

Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu Hiệp hội Dệt may Việt Nam

15

Công ty TNHH may Phú Long Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

16

Công ty CP Dệt may 29/3 Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

17

Công ty CP May Hai Sở Công Thương TP.Hải Phòng

18

Công ty TNHH MTV 76 Bộ Quốc Phòng

19

Công ty CP May Minh Anh Đô Lương Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

20

Công ty TNHH MTV Wondo Vina Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

21

Công ty TNHH Dệt may Nga Thành Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

22

Công ty TNHH Dệt len Eco Way Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

23

Công ty CP May Minh Anh Kim Liên Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

24

Công ty CP Đầu tư An Phát Sở Công Thương tỉnh Bình Định

25

Công ty CP may Bình Minh Hiệp hội Dệt may Việt Nam

26

Công ty TNHH May Phoenix Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

27

Công ty TNHH quốc tế VINA KNF Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

28

Công ty CP An Hưng Hiệp hội Dệt may Việt Nam

XIII

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (6 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Mani Hà Nội Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

2

Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

3

Công ty TNHH United International pharma Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

4

Công ty CP Dược Danapha Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Dược phẩm OTSUKA Việt Nam Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

6

Công ty CP Presenius Kabi Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định

XIV

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Goertek Vina Co., Ltd Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty CP HNT VINA Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

3

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

XV

GIÀY DÉP (4 doanh nghiệp)

1

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Hwaseung Vina Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH Sao Vàng Sở Công Thương TP. Hải Phòng

4

Công ty TNHH Đỉnh Vàng Sở Công Thương TP. Hải Phòng

XVI

BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (4 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận Phong Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

4

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

XVII

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Quế Võ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty TNHH Mcnex Vina Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

3

Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Tiên Sơn Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

XVIII

SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty CP Nhựa An Phát Xanh Hiệp hội Nhựa Việt Nam

3

Công ty CP Nhựa OPEC Hiệp hội Nhựa Việt Nam

4

Công tý TNHH RKW Việt Nam Hiệp hội Nhựa Việt Nam

5

Công ty CP Kaps Tex Vina Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

6

Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân Hiệp hội Nhựa Việt Nam

7

Công ty CP Nhựa Mekong Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

8

Công ty CP Trung Đông Sở Công Thương tình Đồng Nai

9

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Hiệp hội Nhựa Việt Nam

10

Công ty CP An Tiến Industries Hiệp hội Nhựa Việt Nam

XLX

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (7 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

2

Công ty TNHH Sản phẩm CN Toshiba Asia Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH – Tổng công ty Sông Thu Bộ Quốc Phòng;

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

4

Công ty TNHH Vard Vũng Tàu Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm Sở Công Thương TP. Hải Phòng

6

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 Bộ Quốc Phòng

7

Công ty Cổ phần Meinfa Sở công Thương tỉnh Thái Nguyên

XX

SẢN PHẨM GỖ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Great Veca Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty CP Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định

3

Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định

4

Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt Sở Công Thương tỉnh Bình Định

5

Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

6

Công ty CP Chế biến Lâm sản XK Pisico Huế Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Công ty TNHH Hố Nai Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành Sở Công Thương tỉnh Bình Định

9

Công ty CP SX và XNK Long Đạt Sở Công Thương TP. Hà Nội

XXI

TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (2 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Komega-X Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

XXII

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (10 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen Hiệp hội Thép Việt Nam

2

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hiệp hội Thép Việt Nam

3

Công ty CP thép Nam Kim Hiệp hội Thép Việt Nam

4

Công ty CP Xi măng Xuân Thành Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

5

Công ty CP Sản xuất thép Vina One Sở Công Thương tỉnh Long An

6

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

7

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei Hiệp hội Thép Việt Nam

8

Công ty CP thép TVP Sở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty CP Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định

10

Công ty Tôn Phương Nam Hiệp hội Thép Việt Nam

XXIII

XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (6 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

3

Công ty TNHH Dệt Hà Nam Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

4

Công tý TNHH TN Dệt KANGNA Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

5

Công ty CP Damsan Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

6

Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường Hiệp hội Dệt may Việt Nam

XXIV

GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (2 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Giấy An Hòa Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

2

Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

XXV

MẶT HÀNG KHÁC (13 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng (Mặt hàng: Ống đồng kim loại) Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam (mặt hàng: phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe) Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty TNHH JNTC Vina (mặt hàng: kính cường lực) Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

4

Công ty TNHH Le Long Việt Nam (mặt hàng: Bình điện ắc quy) Sở Công Thương tỉnh Long An

5

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (mặt hàng: Phân bón, hóa chất) Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

6

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long (mặt hàng: thức ăn chăn nuôi) Sở Công Thương tỉnh Long An

7

Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech (mặt hàng: ắc quy) Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mặt hàng: phân bón) Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

9

Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (mặt hàng: thuốc lá) Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

10

Công ty TNHH Vico (mặt hàng: bột giặt, hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa) Sở Công Thương TP.Hải Phòng

11

Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (mặt hàng: thiết bị viễn thông) Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH Baconco (mặt hàng: phân bón) Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

13

Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT Việt Nam (mặt hàng: văn phòng phẩm) Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788