Quyết định 2250/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2250/QĐ-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2250/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng, Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ;
– Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Gồm 268 doanh nghiệp (tương đương 277 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn

Ghi chú: Danh sách doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống thấp

TT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

I

CÀ PHÊ (11 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn IntimexSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP MascopexHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk LắkSở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

4

Công ty CP Tổng Công ty Tín NghĩaSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

5

Công ty CP Phúc SinhHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

6

Công ty TNHH Vĩnh HiệpHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

7

Công ty CP Intimex Đăk NôngSở Công Thương tỉnh Đăk Nông

8

Công ty TNHH Dakman Việt NamHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

9

Công ty CP AgrexportHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

10

Công ty TNHH XNK Hoa TrangSở Công Thương tỉnh Gia Lai

11

Công ty TNHH XNK cà phê Minh TiếnHiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

II

CAO SU (22 doanh nghiệp)

1

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình PhướcHiệp Hội Cao Su Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên AnhHiệp hội Cao Su Việt Nam

3

Công ty TNHH Cao su Thuận LợiHiệp Hội Cao Su Việt Nam

4

Công ty CP Cao su Đà NẵngSở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền NamHiệp Hội Cao Su Việt Nam

6

Công ty TNHH Thương mại Hòa ThuậnHiệp hội Cao Su Việt Nam

7

Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen VàngHiệp hội Cao Su Việt Nam

8

Công ty CP Cao Su Việt Phú ThịnhHiệp hội Cao Su Việt Nam

9

Công ty TNHH SX TM DV Hiệp ThànhHiệp hội Cao Su Việt Nam

10

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu TiếngHiệp Hội Cao Su Việt Nam

11

Công ty TNHH SXTM Nhật NamHiệp hội Cao Su Việt Nam

12

Công ty TNHH MTV Long Thành LợiHiệp hội Cao Su Việt Nam

13

CôngtyTNHH Sx TM Thành LongHiệp hội Cao Su Việt Nam

14

Công tý TNHH Sx TM DV Thiện HưngHiệp hội Cao Su Việt Nam

15

Công ty TNHH MTV TCT Cao Su Đồng NaiHiệp hội Cao Su Việt Nam

16

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất OROHiệp hội Cao Su Việt Nam

17

Công ty TNHH Phát triển PTNHiệp hội Cao Su Việt Nam

18

Công ty CP Đầu tư Cao Su Đắk LắkHiệp Hội Cao Su Việt Nam

19

Công ty TNHH MTV Cao su Bình LongHiệp Hội Cao Su Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

20

Công ty TNHH MTV SX TM Thúy UyênHiệp hội Cao Su Việt Nam

21

Công ty TNHH MTV Cao Su Phú RiềngHiệp hội Cao Su Việt Nam

22

Công ty TNHH MTV Huy & Anh emHiệp hội Cao Su Việt Nam

III

CHÈ CÁC LOẠI (12 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH chè Á ChâuHiệp hội Chè Việt Nam

2

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh PhúcHiệp hội Chè Việt Nam

3

Công ty TNHH Nam Sơn Phủ ThọHiệp hội Chè Việt Nam

4

Công ty TNHH Chè SSOE Phú ThọHiệp hội Chè Việt Nam

5

Công ty TNHH Phát triển CN và TM Tôn VinhSở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH Nam LongHiệp hội Chè Việt Nam

7

Công ty TNHH Kiên và KiênSở Công Thương TP. Hà Nội

8

Công ty TNHH Phước Nam AnhSở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9

Công ty CP Đầu tư Phát triển chè Tam ĐườngSở Công Thương tỉnh Lai Châu

10

Công ty TNHH Chế biến chè Hữu HảoSở Công Thương tỉnh Yên Bái

11

Công ty TNHH chè Biên CươngSở Công Thương tỉnh Hà Giang

12

Công ty CP chè Tân TràoSở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

IV

THỦY SẢN (38 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh PhúHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2

Công ty CP Vĩnh HoànHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

3

Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu GiangHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

4

Công ty CP Thủy sản Sóc TrăngHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

5

Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà MauSở Công Thương tỉnh Cà Mau

6

Công ty CP Thực phẩm Sao TaHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

7

Công ty CP Nam ViệtSở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Hải ViệtSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

9

Công ty CP Thủy sản Trường GiangHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

10

Công ty CP Thủy sản và TM Thuận PhướcSở Công Thương TP. Đà Nẵng

11

Công ty CP Gò ĐàngSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

12

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha TrangSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty TNHH Đại ThànhHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

14

Công ty TNHH Cá ngừ Việt NamSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

15

Công ty CP Thủy sản Bình ĐịnhSở Công Thương tình Bình Định

16

Công ty TNHH Hải VươngSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

17

Công ty TNHH Highland DragonHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

18

Công ty CP Tôm Miền NamSở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

19

Công ty CP Nha Trang Seafoods – Fl7Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

20

Công ty CP CamimexSở Công Thương tỉnh Cà Mau

21

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

22

Công ty TNHH Huy NamSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

23

Công ty CP Thực phẩm Trung SơnSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

24

Công ty TNHH Hải NamHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

25

Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An GiangSở Công Thương tỉnh An Giang

26

Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh CườngSở Công Thương tỉnh Cà Mau

27

Công ty CP XNK thủy sản Năm CănSở Công Thương tỉnh Cà Mau

28

Công ty CP XNK Thủy sản Miền TrungSở Công Thương TP. Đà Nẵng

29

Công ty CP Thủy sản Cà MauSở Công Thương tỉnh Cà Mau

30

Công ty TNHH Minh ĐăngSở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

31

Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sảnSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

32

Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung SơnSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

33

Công ty TNHH Hải sản Việt HảiSở Công Thương tỉnh Hậu Giang

34

Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên CườngSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

35

Công ty TNHH Anh KhoaSở Công Thương tỉnh Cà Mau

36

Công ty CP Kiên HùngSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

37

Công ty CP XNK Thủy sản Bến TreSở Công Thương tỉnh Bến Tre

38

Công ty CP XNK Thủy sản Nam ViệtSở Công Thương tỉnh Cà Mau

V

GẠO (26 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn IntimexSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Quốc tế giaSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

3

Công ty CP Tân Đồng TiếnSở Công Thương tỉnh Long An

4

Công ty CP XNK Kiên GiangSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Cổ phần Hiệp LợiSở Công Thương TP. Cần Thơ

6

Công ty CP Thương mại Kiên GiangSở Công Thương tỉnh Kiên Giang

7

Công ty CP Tập đoàn Lộc TrờiSở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP XNK Thuận MinhSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Lương thực Phương ĐôngSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

10

Công ty CP TM ĐT Tín ThươngSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Lương thực Tấn VươngSở Công Thương tỉnh An Giang

12

Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư VileximSở Công Thương TP. Hà Nội

13

Công ty TNHH Việt HưngSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

14

Công ty TNHH LT – TP Long AnSở Công Thương tỉnh Long An

15

Công ty CP XNK An GiangSở Công Thương tỉnh An Giang

16

Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IVSở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

17

Công ty Lương thực Tiền GiangSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

18

Công ty CP Mỹ TườngSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

19

Công ty TNHH Angimex – KitokuSở Công Thương tỉnh An Giang

20

Công ty TNHH MTV kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm NguyênSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

21

Công ty Cổ phần GentracoSở Công Thương TP. Cần Thơ

22

Công ty TNHH Ricegrowers Việt NamSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

23

Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung ThạnhSở Công Thương TP. Cần Thơ

24

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCPSở Công Thương TP. Hà Nội

25

Công ty Cổ phần Hoàng Minh NhậtSở Công Thương TP. Cần Thơ

26

Công ty TNHH MTV XNK LT Ngọc LợiSở Công Thương TP. Cần Thơ

VI

HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Long SơnHiệp hội Điều Việt Nam

2

Công ty CP Hoàng Sơn ISở Công Thương tỉnh Bình Phước

3

Công ty TNHH Cao PhátSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

4

Công ty TNHH Thảo NguyênSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCPSở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH SX và XK Nông sản ĐakaoHiệp hội Điều Việt Nam

7

Công ty TNHH Long Sơn Inter foodHiệp hội Điều Việt Nam

8

Công ty CP Hanfimex Việt NamHiệp hội Điều Việt Nam

9

Công ty CP sản xuất dịch vụ XNK Hà NộiHiệp hội Điều Việt Nam

10

Công ty CP Tập đoàn IntimexHiệp hội Điều Việt Nam

11

Công tý TNHH BIMICOHiệp hội Điều Việt Nam

12

Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnHiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Long An

13

Công ty TNHH Phú ThủyHiệp hội Điều Việt Nam

VII

HẠT TIÊU (15 doanh nghiệp)

1

Công ty CP TM Dịch vụ XNK Trân ChâuHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty CP Phúc SinhHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3

Công ty CP SX-DV XNK Hà NộiHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty CP Sinh Lộc PhátHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5

Công ty TNHH MTV Nông sản DKHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk LắkHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

7

Công ty CP Hanfimex Việt NamHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty CP Tập đoàn IntimexHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty CP Prosi Thăng LongHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10

Công ty CP XNK PetrolimexHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty CP đầu tư XNK Phúc ThịnhHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12

Công ty TNHH Gia vị Liên HiệpHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

13

Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc LợiHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

14

Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia LaiHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

15

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCPSở Công Thương TP. Hà Nội

VIII

RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (19 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng NgãiSở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

2

Công ty CP Fococev Việt NamHiệp hội Sắn Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV Thương mại An NghiệpSở Công Thương tỉnh Lào Cai

4

Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương QuớiHiệp hội Rau quả Việt Nam

5

Công ty TNHH TM và Hỗ trợ Đầu tư An PhátHiệp hội Sắn Việt Nam

6

Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&THiệp hội Rau quả Việt Nam

7

Công ty CP Thương mại Bắc Hồng LamSở Công Thương tỉnh Nghệ An

8

Công ty CP Thực phẩm XK Đồng GiaoHiệp hội Rau quả Việt Nam

9

Công ty CP Rau quả thực phẩm An GiangSở Công Thương tỉnh An Giang

10

Công ty CP Đầu tư sáng tạo Á ChâuHiệp hội Sắn Việt Nam

11

Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt NamSở Công Thương tỉnh Bình Định

12

Công ty TNHH TM DV Ánh Dương SaoHiệp hội Rau quả Việt Nam

13

Công ty CP thực phẩm Tinh TúyHiệp hội Rau quả Việt Nam

14

Công ty CP Viên SơnSở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

15

Công ty TNHH SX TMDV Rồng ĐỏHiệp hội Rau quả Việt Nam

16

Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn LaHiệp hội Sắn Việt Nam

17

Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú ThịnhSở Công Thương tỉnh Hậu Giang

18

Công ty CP rau quả Tiền GiangHiệp hội Rau quả Việt Nam

19

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại 579Hiệp hội Sắn Việt Nam

IX

SỮA VÀ SẢN PHÃM SỮA (4 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Sữa Việt NamHiệp hội Sữa Việt Nam

2

Công ty TNHH Frieslandcampina Việt NamHiệp hội Sữa Việt Nam

3

Công ty CP sữa Quốc tếHiệp hội Sữa Việt Nam

4

Công ty CP TP dinh dưỡng Nutifood Bình DươngHiệp hội Sữa Việt Nam

X

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty CP SX KD XNK Vĩnh LongSở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

2

Công ty TNHH MTV Gốm sứ mỹ nghệ Kim PhátSở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Công ty CP SX hàng Gia dụng Haprosimex SaigonSở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

4

Công ty TNHH XK hàng TCMN Duy ThànhSở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty TNHH Phương HạnhSở Công Thương tỉnh Bình Dương

6

Công ty TNHH Giang Mây Việt NamSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7

Công ty TNHH Phước Dũ LongSở Công Thương tỉnh Bình Dương

8

Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long AnSở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty TNHH SX-XNK hàng TCMN Tiến ThànhSở Công Thương tỉnh Thái Bình

XI

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (1 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINASở Công Thương TP. Hải Phòng

XII

DỆT MAY (28 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH may Tỉnh LợiHiệp hội Dệt may Việt Nam

2

Tổng công ty CP may Việt TiếnHiệp hội Dệt may Việt Nam

3

Công ty CP May Sông HồngHiệp hội Dệt may Việt Nam

4

Công ty CP may xuất khẩu Hà PhongHiệp hội Dệt may Việt Nam

5

Tổng công ty CP Dệt may Hòa ThọSở Công Thương TP. Đà Nẵng

6

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam HuếSở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Tổng công ty May 10 – CTCPHiệp hội Dệt may Việt Nam

8

Công ty CP Dệt may ĐT TM-Thành CôngHiệp hội Dệt may Việt Nam

9

Công ty Scavi HuếSở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công ty CP TCT may Bắc Giang LGGHiệp hội Dệt may Việt Nam

11

Công ty CP Dệt 10-10Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13

Công ty Cổ phần may Sơn HàSở Công Thương TP. Hà Nội

14

Công ty CP Tổng công ty May Đáp CầuHiệp hội Dệt may Việt Nam

15

Công ty TNHH may Phú LongSở Công Thương tỉnh Bình Thuận

16

Công ty CP Dệt may 29/3Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

17

Công ty CP May HaiSở Công Thương TP.Hải Phòng

18

Công ty TNHH MTV 76Bộ Quốc Phòng

19

Công ty CP May Minh Anh Đô LươngSở Công Thương tỉnh Nghệ An

20

Công ty TNHH MTV Wondo VinaSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

21

Công ty TNHH Dệt may Nga ThànhSở Công Thương tỉnh Hà Nam

22

Công ty TNHH Dệt len Eco WaySở Công Thương tỉnh Tiền Giang

23

Công ty CP May Minh Anh Kim LiênSở Công Thương tỉnh Nghệ An

24

Công ty CP Đầu tư An PhátSở Công Thương tỉnh Bình Định

25

Công ty CP may Bình MinhHiệp hội Dệt may Việt Nam

26

Công ty TNHH May PhoenixSở Công Thương tỉnh Ninh Bình

27

Công ty TNHH quốc tế VINA KNFSở Công Thương tỉnh Yên Bái

28

Công ty CP An HưngHiệp hội Dệt may Việt Nam

XIII

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (6 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Mani Hà NộiSở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

2

Công ty TNHH Liên doanh StellapharmCục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

3

Công ty TNHH United International pharmaCục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

4

Công ty CP Dược DanaphaSở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Dược phẩm OTSUKA Việt NamCục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

6

Công ty CP Presenius Kabi Việt NamSở Công Thương tỉnh Bình Định

XIV

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Goertek Vina Co., LtdSở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty CP HNT VINASở Công Thương tỉnh Hòa Bình

3

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

XV

GIÀY DÉP (4 doanh nghiệp)

1

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHHSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Hwaseung VinaSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH Sao VàngSở Công Thương TP. Hải Phòng

4

Công ty TNHH Đỉnh VàngSở Công Thương TP. Hải Phòng

XVI

BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (4 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận PhongSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích ChiSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa GiangSở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

4

Công ty CP Đường Quảng NgãiSở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

XVII

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Quế VõSở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty TNHH Mcnex VinaSở Công Thương tỉnh Ninh Bình

3

Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Tiên SơnSở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

XVIII

SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt NamSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty CP Nhựa An Phát XanhHiệp hội Nhựa Việt Nam

3

Công ty CP Nhựa OPECHiệp hội Nhựa Việt Nam

4

Công tý TNHH RKW Việt NamHiệp hội Nhựa Việt Nam

5

Công ty CP Kaps Tex VinaSở Công Thương tỉnh Phú Thọ

6

Công ty CP Sản xuất nhựa Duy TânHiệp hội Nhựa Việt Nam

7

Công ty CP Nhựa MekongSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

8

Công ty CP Trung ĐôngSở Công Thương tình Đồng Nai

9

Công ty CP Tập đoàn Thiên LongHiệp hội Nhựa Việt Nam

10

Công ty CP An Tiến IndustriesHiệp hội Nhựa Việt Nam

XLX

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (7 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt NamSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

2

Công ty TNHH Sản phẩm CN Toshiba AsiaSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH – Tổng công ty Sông ThuBộ Quốc Phòng;

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

4

Công ty TNHH Vard Vũng TàuSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Công ty CP đóng tàu Sông CấmSở Công Thương TP. Hải Phòng

6

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17Bộ Quốc Phòng

7

Công ty Cổ phần MeinfaSở công Thương tỉnh Thái Nguyên

XX

SẢN PHẨM GỖ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Great Veca Việt NamSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty CP Phú TàiSở Công Thương tỉnh Bình Định

3

Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú TàiSở Công Thương tỉnh Bình Định

4

Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến ĐạtSở Công Thương tỉnh Bình Định

5

Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại NamSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

6

Công ty CP Chế biến Lâm sản XK Pisico HuếSở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Công ty TNHH Hố NaiSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Công nghệ gỗ Đại ThànhSở Công Thương tỉnh Bình Định

9

Công ty CP SX và XNK Long ĐạtSở Công Thương TP. Hà Nội

XXI

TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (2 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TGSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Komega-XSở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

XXII

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (10 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa SenHiệp hội Thép Việt Nam

2

Công ty CP Tập đoàn Hòa PhátHiệp hội Thép Việt Nam

3

Công ty CP thép Nam KimHiệp hội Thép Việt Nam

4

Công ty CP Xi măng Xuân ThànhSở Công Thương tỉnh Hà Nam

5

Công ty CP Sản xuất thép Vina OneSở Công Thương tỉnh Long An

6

Công ty TNHH Thép SeAH Việt NamSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

7

Công ty TNHH Thép Vina KyoeiHiệp hội Thép Việt Nam

8

Công ty CP thép TVPSở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty CP Phú TàiSở Công Thương tỉnh Bình Định

10

Công ty Tôn Phương NamHiệp hội Thép Việt Nam

XXIII

XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (6 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn TrạchSở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt NamSở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

3

Công ty TNHH Dệt Hà NamSở Công Thương tỉnh Hà Nam

4

Công tý TNHH TN Dệt KANGNA Việt NamSở Công Thương tỉnh Tiền Giang

5

Công ty CP DamsanSở Công Thương tỉnh Thái Bình

6

Nhà máy sợi Vinatex Phú CườngHiệp hội Dệt may Việt Nam

XXIV

GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (2 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Giấy An HòaSở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

2

Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên BáiSở Công Thương tỉnh Yên Bái

XXV

MẶT HÀNG KHÁC (13 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng (Mặt hàng: Ống đồng kim loại)Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam (mặt hàng: phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe)Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty TNHH JNTC Vina (mặt hàng: kính cường lực)Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

4

Công ty TNHH Le Long Việt Nam (mặt hàng: Bình điện ắc quy)Sở Công Thương tỉnh Long An

5

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (mặt hàng: Phân bón, hóa chất)Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

6

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long (mặt hàng: thức ăn chăn nuôi)Sở Công Thương tỉnh Long An

7

Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech (mặt hàng: ắc quy)Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mặt hàng: phân bón)Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

9

Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (mặt hàng: thuốc lá)Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

10

Công ty TNHH Vico (mặt hàng: bột giặt, hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa)Sở Công Thương TP.Hải Phòng

11

Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (mặt hàng: thiết bị viễn thông)Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH Baconco (mặt hàng: phân bón)Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

13

Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT Việt Nam (mặt hàng: văn phòng phẩm)Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788