Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết

Quyết toán thuế là gi? Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết các doanh nghiệp cũng như các kế toán cần chú ý vấn đề gì? Dịch vụ kế toán thuế của Luatvn gồm những dịch vụ như thế nào?  Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này nhé. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Thue doanh nghiep 24
Quyết toán thuế doanh nghiệp

1. Những điều cần tìm hiểu về quyết toán thuế khi có giao dịch liên quan

1.1 Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

 • Theo ngôn ngữ kế toán chuyên ngành, quyết toán thuế là việc xác định dữ liệu kế toán của một đơn vị, cá nhân kinh doanh trong một khoảng thời gian hoặc khoảng thời gian nhất định. Như vậy, quyết toán thuế được hiểu là việc kiểm tra, xác định lại dữ liệu liên quan đến thuế của doanh nghiệp, cá nhân với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), còn được gọi là quyết toán, đề cập đến thực tế là doanh nghiệp kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm quyết toán, kê khai thuế hàng năm trong trường hợp có quyết định giải thể doanh nghiệp, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu.
 • Khi chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán cho doanh nghiệp, mục đích chính là thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.2 Giao dịch liên kết là gì?

 • Giao dịch liên kết là giao dịch của các bên liên quan phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh như các hoạt động: Mua, bán, trao đổi, cho thuê, cho thuê, cho vay, chuyển nhượng, giao máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, bảo lãnh tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, cho thuê, cho thuê, cho vay, chuyển nhượng, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và đồng ý sử dụng các nguồn lực chung như hiệp đồng, hợp tác khai thác, sử dụng nguồn nhân lực. lực lượng; chia sẻ chi phí giữa các bên liên quan.

1.3 Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết

 • Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết là doanh nghiệp khi phát sinh với các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai cũng như nghĩa vụ lập hồ sơ tại bên liên quan (nếu không phải ở bên liên quan). trường hợp được miễn khai báo miễn thì lập hồ sơ).

2. Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế mà doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có mối quan hệ liên kết khác nhau, sự phát sinh không giống nhau. Vậy những lời khuyên cho doanh nghiệp này là gì? Trong phạm vi của bài viết, Luatvn.vn chỉ liệt kê một số ghi chú phổ biến nhất mà các doanh nghiệp thường gặp phải.

>>> Mời quý khách hàng tham khảo thêm dịch vụ kế toán Thuế của Luatvn.vn >>>

2.1 Khai báo các giao dịch liên kết

 • Xác định chính xác nghĩa vụ kê khai của doanh nghiệp khi có giao dịch liên kết. Điều này rất quan trọng bởi vì nếu bạn không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ, bạn có thể bị cố định tỷ suất lợi nhuận.
 • Với Thông tư 66, doanh nghiệp phải kê khai giao dịch liên kết và nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Nhưng theo Nghị định 20 và Nghị định 132, sẽ có một số trường hợp được miễn kê khai, xác định giá chuyển giá, hoặc phải kê khai nhưng được miễn chuẩn bị hồ sơ chuyển giá.

2.2 Chi phí lãi vay

Đối với chi phí lãi vay, đây là một chi phí mà hầu hết các doanh nghiệp có. Vì vậy, chi phí này như thế nào khi có một giao dịch liên quan?

Căn cứ Mục a và b Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi vay phát sinh trong kỳ cộng với chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;
b) Phần chi phí lãi vay không được khấu trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được khấu trừ trong trường hợp xác định tổng chi phí lãi vay được khấu trừ của kỳ. tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay không quá 05 năm kể từ năm tiếp theo trong năm không được khấu trừ chi phí lãi vay;
Vậy việc chuyển chi phí lãi vay sẽ được tính như thế nào?

2.3 Chi phí lãi vay chuyển nhượng

Như vậy, với chi phí lãi vay nếu vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi vay phát sinh trong kỳ cộng với chi phí khấu hao thì phần chi phí lãi vay này sẽ cần phải được theo dõi cho các năm tiếp theo. Điều đó có nghĩa là cần theo dõi và chuyển chi phí lãi vay trên HTKK để tính các chi phí được khấu trừ nếu đủ điều kiện.

2.4 Tài liệu chuyển giá

Đối với các doanh nghiệp khác nhau, các mối quan hệ liên kết hoặc các phát sinh liên quan không giống nhau. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải ghi nhận các giao dịch liên kết cần chú ý các vấn đề sau:
 • Lập hồ sơ xác định giá trong GDLK: sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh không trung thực, không thực tế để phân tích, kê khai so sánh; không xác định cụ thể nguồn dữ liệu để xác định tỷ lệ giá và lợi nhuận để kê khai GDLK; các doanh nghiệp lấy dữ liệu so sánh không tương tự như doanh nghiệp của họ;
 • Không có cơ sở dữ liệu để so sánh;
 • Sử dụng sai phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khi kê khai, lập hồ sơ;
 • Rủi ro khi giải thích với cơ quan thuế: Sự không nhất quán giữa kê khai và lập chứng từ GDLK;
Do đó, hồ sơ chuyển giá là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn và doanh nghiệp của bạn bảo vệ quyết toán thuế khi có giao dịch liên quan.
Thời hạn nộp các loại báo cáo và tờ khai thuế
Thời hạn nộp các loại báo cáo và tờ khai thuế

3. Tài liệu, hồ sơ các giao dịch liên quan cần được biết và chuẩn bị

3.1 Đọc tài liệu, tham khảo bài viết, cập nhật tài liệu mới

Cho dù bạn học bất kỳ ngành nghề nào, làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào, luôn cần đọc tài liệu, tham khảo các bài viết cùng với việc cập nhật các Luật, Nghị định, Thông tư mới… luôn luôn. Đặc biệt là khi bạn làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, nó thậm chí còn quan trọng hơn. Luatvn.vn tóm tắt một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực giao dịch liên quan để bạn tham khảo.

Nghị định:

 • Nghị định 20/2017/NĐ-CP: Áp dụng cho năm tài chính từ 2017 – 2019;
 • Nghị định 68/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, chỉnh lý một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 132/2020/NĐ-CP: Áp dụng từ năm tài chính 2020;

Thông tư:

 • Thông tư 66/2010/TT-BTC: Áp dụng từ năm tài chính 2010 – 2016;
 • Thông tư 41/2017/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP;

Công văn:

Có rất nhiều thư từ chính thức về các giao dịch liên quan, nhưng Luatvn.vn chỉ ra một vài tài liệu nổi bật mà bạn có thể sử dụng.
 • Công văn số 48083/CT-TTHT về việc hạch toán chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
 • Công văn 13715/CT-TTHT về giao dịch với các bên liên quan
 • Công văn 4361/CT-TTHT về việc lập hồ sơ giao dịch liên kết
 • Công văn 4584/CT-TTHT năm 2019 về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Công văn 48085/CT-TTHT về hồ sơ giao dịch liên quan
 • Công văn 271 hướng dẫn một số điểm mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP

>>> Mời quý khách hàng tham khảo thêm dịch vụ kế toán Thuế của Luatvn.vn >>>

3.2 Sử dụng dịch vụ kê khai, ghi chép giao dịch liên kết

Sử dụng dịch vụ tư vấn, cung cấp dịch vụ kê khai giao dịch của bên liên quan cũng như dịch vụ lập chứng từ xác định giá trong các giao dịch của bên liên quan của công ty kiểm toán, công ty tư vấn thuế. Với việc sử dụng dịch vụ kê khai, lập hồ sơ giá, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc kê khai và hồ sơ giá của mình. Bạn có thể tham khảo quy trình cung cấp hồ sơ giá của Luatvn.vn bao gồm 11 bước dưới đây:

Bước 1:

 • Tổng quan về tổng công ty và Công ty;

Bước 2:

 • Tổng quan về nền kinh tế;

Bước 3:

 • Tổng quan ngành;

Bước 4:

 • Phân tích chức năng thực hiện;

Bước 5:

 • Phân tích tài chính;

Bước 6:

 • Xác định các bên liên kết và các giao dịch liên kết;

Bước 7:

 • Chọn phương pháp xác định giá thị trường;

Bước 8:

 • Chọn các giao dịch/doanh nghiệp tương tự;

Bước 9:

 • Phân tích và loại bỏ sự khác biệt về vật chất;

Bước 10:

 • Xác định biên độ thị trường chuẩn và so sánh;

Bước 11:

 • Thực hiện khai báo thông tin giao dịch liên kết.

Dịch vụ kế toán thuế của luatvn.vn:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập công ty;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục kế toán ban đầu của công ty;
 • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục kế toán cho doanh nghiệp;
 • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập;
 • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Nhận kết quả và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết cho doanh nghiệp nói chung và kế toán nói riêng. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788