Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP là một yêu cầu bắt buộc đối với những cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan có sử dụng thực phẩm làm hàng hóa, làm sản phẩm kinh doanh. Theo đó, hiện nay, theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất khắt khe. Vậy, những điều kiện theo luật định đó là những điều kiện gì? Quý khách hàng muốn tìm hiểu thì hãy tham khảo bài viết này nhé.

Luatvn.vn chúng tôi với đội ngũ chuyên viên và nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, năng lực và tận tình hỗ trợ Quý khách hàng trong mọi tình huống. Hãy liên hệ ngay đường dây nóng hotline 076.338.7788 để được hỗ trợ kịp thời nhé.

Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP
Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật an toàn thực phẩm 2010 số 55/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010.

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018.

II. Quy định một số điều kiện về an toàn thực phẩm khi cơ sở sản xuất thực phẩm –  Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP. 

Bất kỳ một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải đảm bảo chất lượng thực phẩm khi cung ứng ra thị trường tiêu thụ. Bời lẽ phải đảm bảo chất lượng thì mới đảm bảo được uy tín của sản phẩm doanh nghiệp đó, đồng thời đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, nhà nước đã đưa ra một số quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở nào có hoạt động sản xuất thực phẩm thì yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về chất lượng an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số quy định pháp luật hiện hành, còn hiệu lực đến thời điểm hiện tại.

1. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm theo quy định:

Căn cứ Điều 10 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định như sau:

Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
 2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

c) Quy định về bảo quản thực phẩm.”

Theo đó, thực phẩm cung ứng trên thị trường phải đáp ứng những quy định chung như Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Và tùy loại thực phẩm mà còn đáp ứng quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm và quy định về bảo quản thực phẩm.

2. Điều kiện riêng đối với từng loại thực phẩm theo quy định trong quá trình sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP:

– Thứ nhất, căn cứ theo Điều 11 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tươi sống như sau:

“Điều 11. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại Điều 54 của Luật này.

 3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.”

Ngoài điều kiện chung thì những thực phẩm tươi sống phải đáp ứng thêm điều kiện về bảo đảm truy xuất được nguồn gốc và Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.

– Thứ hai, về điều kiện an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến thì quy định tại Điều 12 Luật an toàn thực phẩm như sau:

“Điều 12. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

 3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.”

Ngoài điều kiện chung thì thực phẩm đã qua chế biến còn đáp ứng điều kiện riêng là nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người và thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Thứ ba, đối với với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thì phải đảm bảo điều kiện sau:

“Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

 3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người và thuộc Danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

Ngoài điều kiện chung thì thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng còn phải đáp ứng điều kiện về nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người;  và chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người và thuộc Danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

– Thứ tư, đối với thực phẩm chức năng thì đáp ứng điều kiện tại Điều 14 Luật an toàn thực phẩm 2010

“Điều 14. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

 3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.”

Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP
Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Ngoài điều kiện chung thì thực phẩm tươi sống còn phải đáp ứng điều kiện là phải có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố; thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

– Thứ năm, đối với thực phẩm biến đổi gen, quy định tại Điều 15 Luật an toàn thực phẩm 2010:

Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ.”

Ngoài điều kiện chung thì thực phẩm biến đổi gen còn đáp ứng điều kiện tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường. 

– Thứ sáu, đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ thì phải đáp ứng những điều kiện sau:

“Điều 16. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ

 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

 2. Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ.

 3. Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.

 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.”

Ngoài điều kiện chung thì thực phẩm đã qua chiếu xạ còn đáp ứng điều kiện riêng là thuộc danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.

– Thứ bảy, đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm:

“Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

 2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

 3. Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

 4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.”

– Cuối cùng, đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm cũng phải đáp ứng đúng điều kiện luật định.

“Điều 18. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

 1. Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng.

 2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

 3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.”

Dịch vụ pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hữu ích Luatvn.vn

– Tư vấn hỗ trợ Quý khách hàng về vấn đề sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP dành cho doanh nghiệp/tổ chức của Quý khách hàng.

– Tư vấn những vấn đề phát sinh liên quan, đại diện Quý khách hàng xử lý các thủ tục, quy trình khi xảy ra vấn đề Giấy phép VSATTP.

– Trực tiếp tư vấn miễn phí và trực tiếp thực hiện hồ sơ, quy trình cũng như hỗ trợ giải quyết tình huống phát sinh tại doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức của Quý khách

Trên đây là những thông tin về vấn đề sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp lý an toàn thực phẩm như xin cấp Giấy phép VSATTP, vvv hay các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788