Số lượng trẻ trong trường mầm non được quy định tối đa là bao nhiêu?

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thông tư này cũng quy định số lượng trẻ trong một nhóm trẻ, trường mầm non. Mời bạn theo dõi nội dung chi tiết sau đây:

Thông tư liên tịch này có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ. nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện.

Số lượng trẻ trong trường mầm non
Số lượng trẻ trong trường mầm non

Điều 3 thông tư quy định số lượng trẻ trong nhóm trẻ, trường mầm non như sau:

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

1. Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
a) Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ.
b) Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ.
c) Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

2. Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
a) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ.
b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ.
c) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

3. Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 (một) trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 05 (năm) trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 02 (hai) trẻ khuyết tật.

Một điều không thể bỏ qua nếu bạn muốn thành lập trường mầm non đó là quy định về định mức số người làm việc trong trường. Nhằm mục đích tham khảo thêm đối với quy định này, để bạn có thể đưa ra những tính toán chi phí hợp lý khi dự tính mở trường với quy mô lớn hay nhỏ. Giúp bạn chuẩn bị nguồn vốn phù hợp khi trường đi vào hoạt động mà chưa thu được kinh phí từ hoạt động giáo dục trong những tháng đầu thành lập.

Điều 5 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV định mức số lượng người làm việc

1. Hiệu trưởng:

Mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 01 Hiệu trưởng.

2. Phó Hiệu trưởng:

a) Mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có số lượng Phó Hiệu trưởng như sau:
– Nhà trẻ được bố trí 01 Phó Hiệu trưởng.
– Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 09 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố. Hoặc có dưới 06 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 Phó Hiệu trưởng.
– Trường mẫu giáo, trường mầm non có 09 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố. Hoặc có 06 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 02 Phó Hiệu trưởng.
b) Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có từ 05 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng.

3. Giáo viên mầm non:

a) Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau:
– Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ.
– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp.
– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.
b) Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:
– Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi. Hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi.
– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 – 6 tuổi.
– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 – 4 tuổi. Hoặc 25 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 – 6 tuổi.
c) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập áp dụng định mức giáo viên mầm non quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

Số lượng trẻ trong trường mầm non
Số lượng trẻ trong trường mầm non

4. Kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ:

Căn cứ khối lượng công việc thực tế, nhu cầu và vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ xác định số lượng người làm việc tối đa . Không vượt quá 02 người để thực hiện nhiệm vụ về kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ.

5. Lao động hợp đồng

1. Nấu ăn: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 01 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn.
2. Bảo vệ: Căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, nhưng không vượt quá 02 người.

Như vậy, theo quy định trên, khi bố trí lớp học, trường phải sắp xếp số lượng trẻ và giáo viên đúng theo quy định. Đây là mức tối đa trường có thể sắp xếp chứ không được vượt mức số lượng trẻ và số lượng giáo viên trong một lớp.

Trường hợp, trường sắp xếp vượt mức số lượng trẻ theo quy định trên là hành vi vi phạm. Trong trường hợp này trường buộc phải điều chỉnh lại số lượng giáo viên và số lượng trẻ trong một lớp sao cho phù hợp với quy định

Bạn muốn thành lập trường mầm non thông qua gói dịch vụ thành lập trường. Hãy lựa chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Luatvn.vn với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng nhất.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết nhất cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788