Sử dụng hóa đơn chưa phát hành có mức phạt như thế nào?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phát sinh các vấn đề liên quan đến hóa đơn như sử dụng hóa đơn mà không thông báo phát hành. Vậy doanh nghiệp sẽ được xử lý như thế nào, Luatvn.vn sẽ chia sẽ với quý khách hàng qua bài viết : “Sử dụng hóa đơn chưa phát hành có mức phạt như thế nào?” sau đây, mời bạn đón đọc. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

1. Quy định về thông báo sử dụng hóa đơn

ke khai thue
Sử dụng hóa đơn chưa phát hành có mức phạt như thế nào?

1.1 Thông báo về việc sử dụng hóa đơn có bắt buộc không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trước khi sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn mua và phát hành tại cơ quan thuế), phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Theo quy định trên, chỉ có hóa đơn được mua, phát hành tại cơ quan thuế, khi tổ chức kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

1.2 Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn

– Đối với thông báo đầu tiên:

Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và phải được niêm yết rõ ràng tại cơ quan thuế. cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập thông báo phát hành hóa đơn, đối với hợp đồng in hóa đơn không xác định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hợp đồng in hóa đơn). in lệnh) và không bị phạt.

– Đối với việc gửi thông báo thứ hai trở đi:

Nếu không có thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn đã phát hành thì không cần thiết phải đính kèm hóa đơn mẫu, thời gian gửi thông báo vẫn còn 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn.

– Đối với một số trường hợp khác:

  • Trường hợp tổ chức có đơn vị, chi nhánh trực thuộc sử dụng cùng một mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng kê khai riêng thuế giá trị gia tăng thì mỗi đơn vị, chi nhánh trực thuộc phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế. quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp tổ chức có đơn vị, chi nhánh trực thuộc sử dụng cùng một mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị, chi nhánh trực thuộc thì đơn vị, chi nhánh trực thuộc không thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý:

Trường hợp khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi, cơ quan thuế thấy thông báo phát hành không đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo phát hành. ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức. Trách nhiệm của tổ chức là điều chỉnh các thông báo phát hành mới.

1.3 Nội dung thông báo phát hành hóa đơn

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

  • Tên tổ chức phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại;
  • Các loại hóa đơn đã phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số mẫu hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn đã phát hành thông báo (từ số… đến số…);
  • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt hàng), tên và mã số thuế (nếu có) của nhà cung cấp phần mềm in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử);
  • Ngày lập Thông báo phát hành;
  • Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của đơn vị.

2. Xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn mà không phát hành thông báo

2.1 Mức phạt Sử dụng hóa đơn chưa phát hành Cho người bán

a. Trước ngày 12 tháng 6 năm 2017

Quy định về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng được quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong vòng mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

b. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm 2017

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành sau đó:
Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Bạn căn cứ vào ngày mang thông báo đến cơ quan thuế để có thể xác định ngày công ty được phép xuất hóa đơn.

Trường hợp công ty bạn xuất hóa đơn trước ngày được phép sử dụng hoặc không xuất trình thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC (xử phạt vi phạm về hóa đơn) bổ sung theo Quy định tại Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC (Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn có hiệu lực từ ngày 15/12/2016)

ke khai thue 1
Sử dụng hóa đơn chưa phát hành có mức phạt như thế nào?
Hành ViMức Phạt

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành cho cơ quan thuế nhưng chưa hết hạn (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng
(Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016)
Nộp thông báo điều chỉnh thông tin trong thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và nộp tờ khai hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi chuyển nhượng khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
– Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để điều chỉnh, nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã thành lập. Đơn đặt hàng giao cho khách hàng.
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

– Không đăng Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.
Việc đăng tải Thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
– Nộp thông báo điều chỉnh thông tin trong thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và nộp danh mục hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi chuyển nhượng khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh. dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

(Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 176/2016)

Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh được thông báo phát hành hóa đơn đã được gửi đến cơ quan thuế trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do bị mất thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không xuất thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng nếu hóa đơn này có liên quan đến hoạt động kinh tế phát sinh đã được kê khai, thanh toán theo quy định của pháp luật. quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không xuất thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng nếu hóa đơn này có liên quan đến phát sinh hoạt động kinh tế nhưng chưa được phát hành. thời gian khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai và nộp thuế đối với hóa đơn thực hiện trong trường hợp này.

Trường hợp bên bán có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c khoản này và đã chấp hành quyết định xử phạt thì bên mua có thể sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ và tính giá thành hàng hóa đã bán. theo quy định của pháp luật.
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không xuất thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, nếu hóa đơn này không liên quan đến hoạt động kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì bị xử lý. phạt tiền theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
Theo khoản 2 điều 10 của TT 10/2014

2.2 Mức phạt Sử dụng hóa đơn chưa phát hành Cho người mua

Theo Công văn 5791/TCT-CS ngày 14/12/2016 của Tổng cục Thuế:

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“Đầu tiên. Các trường hợp kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền hoàn thuế, bao gồm:

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để ghi giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua, làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện người mua có hồ sơ, chứng từ, chứng từ, hóa đơn chứng minh hành vi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về người bán và người mua đã ghi chép đầy đủ kế toán theo quy định. quyết tâm”.

Tóm lại

=> Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC được tính bằng 20% trên số tiền thuế đã được quy định hoặc số thuế được hoàn, miễn. , thấp hơn mức quy định của pháp luật về thuế.
Do đó, khi nhận được hóa đơn đầu vào, bạn nên kiểm tra xem hóa đơn đã được công bố có được phát hành hay không, có phải của công ty hay không.
– Nếu kết quả không có thông tin của hóa đơn và doanh nghiệp, bạn nên liên hệ với người bán để xem họ đã thông báo về vấn đề hóa đơn để xử lý.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Mức phạt khi Sử dụng hóa đơn chưa phát hành . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788