Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo

Trường mầm non, trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non cấp đầu tiên. Trường mầm non trường mẫu giáo có khác nhau không? Có khá nhiều người chưa phân biệt được phân biệt sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo. Vậy nên, hôm nay trong bài viết này Luật VN sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về hai loại hình giáo dục mầm non này.

Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo

– Trường mẫu giáo: là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

– Trường mầm non: là cơ sở giáo dục mầm non kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo

Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi. Theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường. Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. Hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo
Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo

Điều kiện thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non.

Theo nghị định 46/2017 NĐ – CP Quy định về điều kiện đầu tư hoạt động trong liĩnh vực giáo dục quy định:

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập. cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường. Tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính. phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập. Hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập. Của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập. Tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị. Tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Nguồn lực và tài chính. Quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo. Có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

c) Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm.

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo
Sự khác nhau giữa trường mầm non và trường mẫu giáo

Trình tự thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập). Tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục). Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan. Có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Theo những nội dung và điều kiện theo quy định.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực. Nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Như vậy, sự khác nhau giữa trường mẫu giáo và trường mầm non ở điểm quy định độ tuổi của trẻ. Còn lại các điều kiện thủ tục thành lập thì được quy định trong điều luật chung.

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Hãy liên hệ ngay Luatvn.vn để sử dụng dịch vụ thành lập trường của chúng tôi.

Mọi chi tiết cho từng trương hợp cụ thể mời Quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Tham khảo thêm dịch vụ của Luật VN

Thành lập công ty/doanh nghiệp,

Thành lập trung tâm ngoại ngữ,

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất

Thành lập trung tâm tư vấn du học,

Thành lập nhóm trẻ, trường mầm non

Xuất khẩu lao động Nhật Bản chi phí chỉ 30tr đến 130tr

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788