Cập nhật những quy định tách, hợp thửa đất mới nhất 2020

Thủ tục tách, hợp thửa đất luôn được nhà nước cập nhật, bổ sung liên tục để đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi cho người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng cũng hiểu và nắm rõ những quy định mới này. Luatvn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất những thông tin về tách, hợp thửa đất trong bài viết dưới đây. Nếu có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0763387788

Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất mới nhất 

Rất nhiều trường hợp đã phải nộp phạt do không nắm được những quy định về tách hợp thửa đất. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Luatvn.vn xin cập nhập những quy định mới nhất về vấn đề này như sau:

Điều kiện để tách thửa đất 

Theo Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người có nhu cầu tách thửa đất phải đáp ứng được diện tích tối thiểu được phép tách phù hợp với yêu cầu của ủy ban nhân cấp tỉnh quy định với từng địa phương khi tách thửa:

 • Đối với diện đất ở tại nông thôn thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải phù hợp với tập quán và điều kiện của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, căn cứ vào quy hoạch phát triển nông thôn đã được phê duyệt và quỹ đất hiện có của địa phương.
 • Đối với diện đất tại thành phố thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải căn cứ vào quy định xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quỹ đất của địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất mới nhất 
Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất mới nhất

Những trường hợp tự chia thửa đất đã đăng ký, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành hai hay nhiều mảnh đất mà trong đó có ít nhất một mảnh đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì chủ sở hữu mảnh đất gặp phải những hậu quả sau:

 • Không được chứng thực, công chứng, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với mảnh đất đó
 • Không được thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của người sử dụng đất.

Trong điều khoản này cũng quy định, người sở hữu đất được phép tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu khi hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề, sao cho thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa. 

Điều kiện để hợp thửa đất 

Theo quy định của pháp luật, khi đảm bảo các điều kiện dưới đây thì chủ sở hữu đất được phép hợp thửa đất:

 • Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng (được quy định tại Điểm 2.3, Điều 8 Thông tư 25/2014/TT – BTNMT). Nếu hai thửa đất không có cùng mục đích sử dụng thì chủ sở hữu đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi hợp thửa. 
 • Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau
 • Phần diện tích sau khi đã hợp không được vượt hạn mức theo quy định. Nếu vượt hạn mức, chủ sở hữu đất sẽ không được hưởng các chế độ miễn giảm hoặc bị hạn chế quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Quy định về thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai

Căn cứ quy định từ Luật 45/2013/QH13, Thông tư 02/2014/TT-BTC, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thủ tục về tách và hợp thửa như sau:

Quy trình thủ tục 

Giai đoạn 1

Người sở hữu đất khi có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp tỉnh hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo hướng dẫn cho người nộp hồ sơ để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (thời gian không quá 03 ngày làm việc). 

Quy định về thủ tục thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai
Quy định về thủ tục thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai

Giai đoạn 2

Sau khi đã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, cơ quan chức năng tiếp nhận sẽ ghi đầy đủ thông tin theo quy định vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp. 

Giai đoạn 3

Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện các công việc:

 • Tiến hành đo đạc địa chính diện tích thửa đất để chia tách
 • Lập hồ sơ trình cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sở hữu đất đối với mảnh đất mới tách thửa, hợp thửa 
 • Cập nhật, chỉnh lý các biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sở hữu đất.

Đối với các trường hợp tách thửa đất do tranh chấp, khiếu nại, đấu giá, tố cáo, chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, chia tách đất trong gia đình, xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn thì văn phòng đăng ký đất đai phải thực hiện các công việc sau:

 • Tiến hành đo đạc địa chính diện tích mảnh đất để tách thửa
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký biến động thửa đất theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền, ngoài ra phải xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại của thừa đất không chuyển quyền. Đồng thời phải cập nhật, chỉnh lý các biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính, trao cho người sử dụng đất. 

Còn đối với trường hợp tách thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của nhà nước để thực hiện các công việc bao gồm:

 • Đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính liên quan và các cơ sở dữ liệu đất đai của nhà nước 
 • Xác nhận thay đổi mới vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trao cho người sử dụng đất. 

Hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất đai 

Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có nhu cầu tách, hợp thửa đất đai phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách, hợp thửa đất theo mẫu quy định của pháp luật
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp 
 • Đối với các trường hợp thực hiện thủ tục tách, hợp thửa đất và tài sản gắn liền với đất mà có một số thay đổi về thông tin cá nhân, số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thì phải nộp thêm các giấy tờ sau đây: Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các giấy tờ khác chứng minh thay đổi thông tin cá nhân của người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Văn bản pháp lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận hoặc cho phép thay đổi thông tin cá nhân. 

Thời gian giải quyết của cơ quan chức năng khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tách và hợp thửa đất 

Theo quy định mới nhất của pháp luật về thủ tục tách, hợp thửa đất đai, thời hạn giải quyết được tính như sau:

Thời gian giải quyết của cơ quan chức năng khi tiếp nhận hồ sơ
Thời gian giải quyết của cơ quan chức năng khi tiếp nhận hồ sơ
 • Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Không quá 25 ngày làm việc đối với các xã ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
 • Thời gian quy định này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian xem xét, xử lý đối với đất có vi phạm pháp luật cần thời gian giám định.
 • Sau khi có kết quả giải quyết, cơ quan chức năng phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không quá 03 ngày làm việc. 

Mẫu đơn yêu cầu tách thửa, hợp thửa đất đai mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất sốTờ bản đồ sốĐịa chỉ thửa đấtSố phát hành Giấy chứng nhậnSố vào sổ cấp giấy chứng nhận
3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………………..
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Dịch vụ tách thửa và hợp thửa đất trọn gói của Luatvn.vn 

Để giúp khách hàng không gặp khó khăn về pháp lý liên quan đến nhà đất, Luatvn cung cấp dịch vụ trọn gói từ A – Z, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. Chi tiết như sau: 

 • Tư vấn chi tiết quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện tách thửa, hợp thửa đất 
 • Tư vấn thủ tục đăng ký khi có biến động về đất đai, sang tên quyền sử dụng đất 
 • Trực tiếp soạn thảo toàn bộ tài liệu có liên quan đến thủ tục, quy trình 
 • Đại diện khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu hợp, tách thửa hoặc đăng ký biến động đất đai 
 • Trực tiếp theo dõi hồ sơ và bổ sung theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền 
 • Thực hiện mọi công việc liên quan theo ủy quyền của khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, Luatvn luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi thực hiện theo quy trình chuẩn mực để tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin mới nhất về quy định tách, hợp thửa đất năm 2020. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luatvn.vn theo Hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn chi tiết.

dang ky tu van mien phi

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788