Thẩm định Đơn đăng ký nhãn hiệu bảo hộ

Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu (gọi tắt là thẩm định nội dung nhãn hiệu) là đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn đăng ký…..

Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục ở hữu trí tuệ. Cục SHTT sẽ tiến hành các thủ tục xem xét, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, một trong các thủ tục trong quy trình đó là thẩm định hình thức.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT tiến hành việc bổ sung, sủa chữa tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận thêm tài liệu bổ sung

Quý khách tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu Luật Quốc Bảo

Đăng ký nhãn hiệuĐăng ký thương hiệuĐăng ký thương hiệu độc quyền

Căn cứ pháp lý:

  • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019
  • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Nội dung của quá trình thẩm định đơn:

–      Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, hóa đơn phí, lệ phí, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các tài liệu khác (nếu có).

–      Kiểm tra hình thức tài liệu,

–      Kiểm tra nội dung các tài liệu

–      Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lế, đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên nếu có,

–      Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Sau khi hoàn thành các công việc trên, Cục SHTT phải tiến hành thông báo kết quả thẩm định hình thức:

–      Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày ưu tiên ( trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do) .

–      Trường hợp đơn có những thiếu sót, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định dự định từ chối công nhận đơn hợp lệ, trong đó trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, các lý do, thiếu sót khiến đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ: Trường hợp người nộp đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ gửi Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời gian ấn định, thẩm định viên ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn

Quý khách tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu Luật Quốc Bảo

Đăng ký nhãn hiệuĐăng ký thương hiệuĐăng ký thương hiệu độc quyền
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788