Thành lập chi nhánh cho công ty kinh doanh thủy sản

Các công ty kinh doanh hải sản có quyền thiết lập các chi nhánh và văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

thanh lap cty thuy san 1

>>Thành lập công ty kinh doanh thủy sản<<

Hồ sơ thành lập chi nhánh đại diện cho công ty kinh doanh hải sản bao gồm:

 • Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ; bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ được cấp. Nếu đơn không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Đăng ký vốn điều lệ công ty kinh doanh thủy sản
 • Luật sẽ không quy định vốn điều lệ, do đó, cá nhân và tổ chức thành lập đăng ký kinh doanh hải sản của mình để hoạt động kinh doanh, trừ ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định.

Ví dụ về một ngành công nghiệp đòi hỏi vốn pháp định:

 • Kinh doanh bất động sản với vốn pháp định 20 tỷ đồng.
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước với vốn pháp định 100 triệu đồng.
 • Dịch vụ du lịch kinh doanh cho du khách quốc tế đến Việt Nam với vốn pháp định là 250 triệu đồng.
 • Dịch vụ du lịch kinh doanh cho du khách đi ra nước ngoài là 500 triệu đô la.
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch cho du khách quốc tế đến Việt Nam và du khách đi ra nước ngoài với vốn pháp định 500 triệu đồng.
 • Kinh doanh tạm nhập để tái xuất hàng hóa đã sử dụng với mức vốn ký quỹ 7 tỷ đồng được thanh toán tại tổ chức tín dụng tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm y tế, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh với vốn pháp định 400 tỷ đồng.

Về đại diện pháp lý cho công ty kinh doanh thủy sản

Điều 13. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp, người bị kiện, người bị kiện, người hoặc người. Có quyền và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài viên, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số và chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi rời Việt Nam.

thanh lap cty kiem toan 1

Trường hợp được ủy quyền:

 • Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.
 • Trường hợp thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 điều này hết hiệu lực nhưng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trả lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì sau đây có quy định sau đây
 1. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc. Làm việc tại doanh nghiệp;
 2. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp danh trong phạm vi ủy quyền cho đến ngày ủy quyền.
 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại công ty, cho đến khi chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt trong quá 30 ngày không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị phải bổ nhiệm người khác làm người đại diện theo pháp luật. 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên,

 • Nếu thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty, thì bị tạm giam, trốn tù, trốn thoát khỏi cư trú, trốn tránh năng lực hành vi dân sự của công ty.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, tòa án có thẩm quyền có quyền bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật trong phiên tòa.

Người đại diện theo pháp luật của công ty kinh doanh thủy sản phải trung thực, cẩn trọng không sử dụng thông tin, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không phải lạm dụng vị trí, vị trí và tài sản của doanh nghiệp để lợi dụng cá nhân hoặc phục vụ lợi ích khác. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788