Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh theo quy định mới 2021

Cách thành lập chi nhánh công ty ở tỉnh khác?

Quy định về đăng ký thủ tục kinh doanh trong trường hợp bạn muốn thành lập chi nhánh của công ty thuộc tỉnh ngoài tỉnh nơi trụ sở, theo nghị định 108 / 2018 / NĐ-CP, nghị định mới sửa đổi và bổ sung 78 / 2015 / NĐ-CP. Có thể đăng ký thành lập chi nhánh công ty ở tỉnh khác

thành lập công ty có cần bằng cấp không
thành lập công ty chi nhánh

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 2 điều 33 nghị định 78 / 2015 / nđ – cp, có quy định:

” 2. thông báo thành lập địa điểm kinh doanh:

 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp chỉ có thể thiết lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh.

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Mã doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập;
 • Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Hoạt động và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Thông tin đăng ký thuế; Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của người phụ trách chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Quy chế này;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Kèm theo thông báo quy định trong khoản này
 • Trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh, trong trường hợp địa điểm kinh doanh ; kinh doanh chi nhánh
 • Đó là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ có thể thiết lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Tuy nhiên, theo quy định của nghị định 108 / 2018 / NĐ-CP, đã có sửa đổi, không có quy định về việc thành lập địa điểm kinh doanh chỉ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể thiết lập một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác hoặc thành phố.

” 9. sửa đổi khoản 2 điều 33 như sau:

” 2. thông báo thành lập địa điểm kinh doanh:

 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
hồ sơ thành lập công ty
hồ sơ thành lập công ty

Theo đó, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc thành lập Chi nhánh tại các tỉnh khác theo mẫu đính kèm ban hành kèm theo văn bản số 14/2010 / tt-bnnptnt
 • Biên bản họp hội đồng thành lập chi nhánh
 • Quyết định của hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao chứng minh thư của giám đốc chi nhánh và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Bản sao các điều khoản thành lập của công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty ở tỉnh khác:

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
 • Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký công thương cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký công thương.
 • Doanh nghiệp trên cả nước yêu cầu thành lập chi nhánh sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh hoạt động trong thời hạn 07 ngày làm việc.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, công ty phải thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty để được bổ sung thông tin.
 • Nhập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số ghi chú:

 • Thành lập một chi nhánh ở một tỉnh khác phải có con dấu riêng và hóa đơn!
 • Chi nhánh chỉ cần nộp thuế, thuế gtgt phát sinh, thuế GTGT và thuế TNCN được thanh toán bởi công ty – > cần làm thủ tục để đăng ký và in hóa đơn.
 • Nếu chi nhánh phụ thuộc, công ty mẹ đóng cửa, chi nhánh cũng đóng cửa.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788