Thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư

Tôi muốn nhận lời khuyên về các thủ tục pháp lý để thành lập chi nhánh và áp dụng giấy chứng nhận đầu tư để công ty có thể xây dựng một nhà máy trong đó?
Mong đợi nhận được phản hồi từ công ty của bạn về quy trình và chi phí thực hiện các thủ tục trên?
Cảm ơn anh.

thành lập công ty
thành lập công ty

Mục lục

Căn cứ khoản 1 điều 33 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh được quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Mã xí nghiệp ;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Tên của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thành lập;
 • Địa chỉ của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
 • Nội dung và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Thông tin đăng ký thuế ;

Tên đầy đủ ; địa điểm cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định tại điều 10 nghị định này của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện;

 • Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo thông báo quy định tại khoản này

Bản sao hợp lệ:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty;
 • Của công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hội đồng quản trị, trong trường hợp công ty cổ phần, trong trường hợp công ty hợp danh, trong trường hợp hợp danh. Thiết lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ xác định cá nhân quy định tại điều 10 nghị định này của thủ trưởng
Tìm hiểu thành lập công ty là gì
Tìm hiểu thành lập công ty là gì

Theo văn bản chính thức 4366 /BKHĐT-PC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc thực hiện luật đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Về thủ tục tiếp nhận, cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Cơ quan nhận, các vấn đề và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, thẩm quyền tiếp nhận và sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy định tại điều 38 của luật đầu tư.

 • Hồ sơ và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án phải quyết định chính sách đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33, khoản 1 điều 34 hoặc khoản 1 điều 35 luật đầu tư. Loại dự án đầu tư.
 • Đối với dự án không tuân thủ thủ tục quyết định chính sách đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 37 luật đầu tư.

>>Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài ở Việt Nam<<

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 37 luật đầu tư năm 2014

 • Phụ thuộc vào dự án đầu tư theo thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của quốc hội, thủ tướng chính phủ, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khác nhau.
 • Giả định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 30 nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Số lượng các điều của luật đầu tư như sau:

Điều 30. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chính sách đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chính sách đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại điều 32 luật đầu tư.
 • Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 điều 33 luật đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ quan đăng ký đầu tư thu thập ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình, bao gồm

 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất;
 2. Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi sử dụng đất sử dụng đất;
 3. Điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc các ngành, nghề có điều kiện đầu tư đối với nước ngoài;
 4. Ưu đãi đầu tư và điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc dự án đầu tư;
 5. Công nghệ sử dụng trong các dự án đầu tư dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo luật chuyển giao công nghệ quy định tại điểm b khoản 1 điều 32 luật Luật đầu tư.
 • Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 điều 33 luật đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 điều này, cơ quan đăng ký đầu tư phải lập con dấu cho công ty để đăng ký lên cổng thông tin quốc gia. 

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788