thành lập công ty mới

Tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tư vấn đặt tên công ty cổ phần, tìm kiếm để tránh trùng lặp tên công ty;
Tư vấn việc xây dựng trụ sở doanh nghiệp, điều kiện văn phòng liên quan đến việc phát hành hóa đơn, kê khai thuế ; tư vấn ngành, nghề kinh doanh của công ty, hướng dẫn, tư vấn kinh doanh các ngành, nghề đăng ký thành lập công ty;
Tư vấn về mức vốn của công ty cổ phần, điều kiện liên quan đến thủ tục góp vốn, thủ tục khai thuế, nghĩa vụ thuế, trách nhiệm của công ty cổ phần ; tư vấn về chức danh đại diện pháp luật, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

Tư vấn về các nghĩa vụ của cổ đông khi thành lập công ty cổ phần;

Tư vấn về các vấn đề phát sinh sau khi cơ sở kinh doanh;
Tư vấn pháp luật về thuế, tài chính, kế toán trong hoạt động kinh doanh;
Tư vấn pháp luật về lao động, bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh;
Thủ tục tư vấn đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần, cơ cấu nội bộ của công ty cổ phần,;
Tư vấn toàn diện về các vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty cổ phần.
Văn bản soạn thảo cho thành lập công ty cổ phần;
Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục xây dựng công ty cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Điều kiện đặc biệt khi thiết lập công ty cổ phần

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788