Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Khi đăng ký thành lập công ty, một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai là vốn điều lệ.
Pháp luật có yêu cầu cụ thể vốn thành lập công ty là bao nhiêu hay không?
Có 3 loại vốn cần quan tâm khi thành lập Công ty: Vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ.
1. Mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu?

Vốn thành lập công ty
Vốn thành lập công ty

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp mới nhất, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
Có thể hiểu đơn giản, vốn điều lệ là mức vốn mà thành viên cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động, quy mô của doanh nghiệp sau khi thành lập.
Theo đó pháp luật không quy định cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty. Doanh nghiệp tùy theo loại hình doanh nghiệp, khả năng kinh tế, chiến lược hoạt động của công ty để đăng ký mức vốn điều lệ.
Với những công ty kinh doanh ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ thì vốn điều lệ công ty phải bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định.
Các bạn có thể tham khảo thêm “Danh mục ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”.
2. Yêu cầu về vốn pháp định.
Đây là số vốn tối thiểu để công ty được thành lập theo quy định của nhà nước.
Vốn pháp định được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.
Nếu công ty dự định thành lập có những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì vốn góp vào tối thiểu phải bằng vốn pháp định.
Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định của công ty là 2 tỷ đồng (Nghị định 52/2008/NĐ-CP). Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu khi công ty đăng ký thành lập là 2 tỷ đồng và không giới hạn số vốn tối đa.
Xem thêm: “Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định”.

Vốn thành lập công ty
Vốn thành lập công ty

3. Vốn ký quỹ để thành lập công ty.
Đây là số vốn thuộc vốn pháp định tuy nhiên doanh nghiệp phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.
Khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có ký quỹ thì công ty phải chứng minh đã ký quỹ đủ số iteenf mà pháp luật yêu cầu. Thủ tục ký quỹ này Quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng để thực hiện theo quy định.
Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Điều 3, Nghị định 126/2007 NĐ – CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) ngoài việc quy định vốn pháp định là 5 tỷ đồng. Thì doanh nghiệp phải ký quỹ 1 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động.

Trên đây là một số quy định về vốn khi thành lập công ty. Nếu có nhu cầu, Quý khách hàng có thể liên hệ dịch vụ thành lập công ty của công ty Luật VN. https://luatvn.vn/ – Hotline: 076.338.7788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788