Thành lập công ty chứng khoán

Cơ sở pháp lý:

 • Luật chứng khoán 2006
 • Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

thanh lap cty chung khoan

Nội dung tư vấn:

 • Theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư 210 / 2012 / tt – btc hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán, chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán:

 • Có hai loại hình tổ chức chứng khoán cơ bản: công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Bởi vì các công ty cổ phần có nhiều lợi thế, hầu hết các công ty chứng khoán chủ yếu tồn tại dưới dạng các công ty cổ phần.

Bộ tài chính đã ban hành thông tư 210 / 2012 / tt – btc ngày 30 / 11 / 2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán. Điều 3 thông tư quy định cụ thể nội dung như sau:

 • Công ty chứng khoán thành lập công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có ít nhất 2 cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức đáp ứng các quy định của thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức nước ngoài.
 • Công ty chứng khoán thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài.
 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần và phần vốn góp của cổ đông sáng lập và thành viên sáng lập là tổ chức ít nhất là 65% vốn điều lệ, trong đó tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức. Tổ chức nước ngoài sở hữu ít nhất 30% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
 • Các công ty chứng khoán không được phép vay tiền và chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp cho vay cho khách hàng mua chứng khoán theo quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 • Trường hợp công ty chứng khoán đầu tư vượt quá giới hạn do bảo lãnh, do hợp nhất, sáp nhập, do thay đổi tài sản, vốn góp của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán phải áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện theo quy định của thông tư này.

Theo quy định tại khoản 2 điều 33 nghị định 78 / 2015 / nđ – cp, có quy định:

” 2. thông báo thành lập địa điểm kinh doanh:

 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp chỉ có thể thiết lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh.

thanh lap cty chung khoan 1

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Mã doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập;
 • Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Hoạt động và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Thông tin đăng ký thuế; Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của người phụ trách chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Quy chế này;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Kèm theo thông báo quy định trong khoản này
 • Trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh, trong trường hợp địa điểm kinh doanh ; kinh doanh chi nhánh
 • Đó là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ có thể thiết lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Tuy nhiên, theo quy định của nghị định 108 / 2018 / NĐ-CP, đã có sửa đổi, không có quy định về việc thành lập địa điểm kinh doanh chỉ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể thiết lập một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác hoặc thành phố.

Thời hạn thực hiện và hiệu lực:

 • Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán phải sửa đổi điều lệ theo mẫu quy định mẫu ban hành kèm theo thông tư này ; lập và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.
 • Từ ngày thông tư này, công ty chứng khoán có tỷ lệ nợ hoặc đầu tư vượt quá các quy định của thông tư này không được tạo ra cho vay mới hoặc gia hạn nợ, nợ phải trả. Không được tăng tỷ lệ đầu tư theo bất kỳ hình thức nào.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788