Thành lập công ty cung ứng lao động

Câu hỏi:

Luật sư thân mến! Luật sư tư vấn cho tôi về việc thành lập công ty cung cấp nguồn nhân lực: tôi đã nghiên cứu, nội dung chính là thành lập công ty chuyên về cung cấp nhân viên cao cấp, tôi muốn được phổ biến hơn về chủ sở hữu cần cung câp công nhân cho các công ty đòi hỏi một số lượng lớn lao động có kỹ năng, nhưng các thông tư hướng dẫn đòi hỏi phải có một số nhân viên có đủ trình độ. Vậy tôi cần phải thành lập công ty như thế nào để phù hợp với mức độ yêu cầu của thị trường hiện nay. Tôi chân thành cảm ơn!

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 bộ luật lao động về cấp giấy phép hoạt động gia công, tiền gửi và danh mục công việc phải được thực hiện

Theo câu hỏi của anh, anh nên tiến hành thành lập một hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lao động. Tuy nhiên, đây là ngành kinh doanh có Điều kiện, bạn cần phải xin phép hoạt động cung ứng lao động và khi thực hiện kinh doanh bạn cần đáp ứng các Điều kiện sau đây theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP

Doanh nghiệp được cấp giấy phép khoán ngoài lao động khi có đủ các Điều kiện sau đây:

 1. Đã ký quỹ 2. 000. 000. 000 đồng;
 2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
 3. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

Người đứng đầu doanh nghiệp phải đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động gia công thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP như sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép khoán ngoài lao động theo mẫu quy định tại phụ lục II Nghị định này;
 2. Văn bản chứng minh đủ Điều kiện vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
 3. Giấy chứng nhận thanh toán tiền gửi theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 6. Chứng minh đủ Điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
 7. Bạn cũng chú ý đến thuật ngữ của giấy phép hoạt động cung ứng lao động: không quá 36 tháng. Trường hợp gia hạn giấy phép khoán ngoài lao động thì thời hạn không quá 24 tháng ; số gia hạn không quá 02 lần.
 8. Cơ quan ủy quyền: bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội

>>Điều kiện thành lập Công ty bất động sản<<

Sau khi được cấp giấy phép khoán ngoài lao động, bạn tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp 2014

Việc lưu ý: 

 • bạn phải chú ý đến danh sách 17 ngành công nghiệp được phép hoạt động khoán ngoài lao động cùng với Nghị định 55/2013/NĐ-CP.
 • Nếu hoạt động cung cấp lao động của bạn không có trong danh sách 17 nghề nghiệp, doanh nghiệp của bạn sẽ không thể thực hiện được công việc này với ngành công nghiệp đó.

Do đó, sau khi thành lập một doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện các thủ tục để xin phép cung cấp các dịch vụ việc làm như sau:

Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ công tác

 • Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo giấy phép của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc sở lao động – thương binh và xã hội do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.
 • Giấy phép được thực hiện theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Giấy phép có thời hạn tối đa 5 năm.

Điều 7. Điều kiện cấp phép

 • Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.
 • Có bộ máy chuyên dùng để thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
 • Tiền gửi được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 10. Tiền gửi và quản lý tiền gửi

 • Tiền gửi được sử dụng để giải quyết rủi ro và các khoản phải trả có thể xảy ra trong hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền gửi từ 300. 000. 000 đồng đến 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính của doanh nghiệp được quy định như sau.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thanh toán tiền gửi theo quy định của ngân hàng và pháp luật.
 • Ngân hàng chịu trách nhiệm xác nhận khoản tiền gửi kinh doanh và dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được hưởng lãi từ tiền gửi theo thỏa thuận với ngân hàng.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền hoàn trả tiền gửi trong các trường hợp sau đây
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm mà doanh nghiệp không được cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép;
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp nộp lại hoặc thu hồi giấy phép.
 • Việc thu hồi sẽ bị thu hồi trong trường hợp nhận văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm chứng nhận việc giải quyết rủi ro hoặc bồi thường xảy ra trong quá trình hoạt động. Dịch vụ công tác của doanh nghiệp.
 • Ngân hàng không được phép để doanh nghiệp rút tiền mà không có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Đối với thanh toán thuế

 • Doanh nghiệp phải khai báo và nộp thuế và số thuế giấy phép tương ứng với vốn Điều lệ đã đăng ký.
 • Hàng tháng, doanh nghiệp kê khai thuế gtgt nếu không phải là thuế phát sinh. Hạn chót là ngày 20 của tháng sau.
 • Đến quý, doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời, thuế thu nhập cá nhân bất kỳ nghĩa vụ nào và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn hóa đơn đã được lập hóa đơn.
 • Cuối năm, doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788