Thành lập công ty Huyện Cát Tiên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là chủ sở hữu công ty); Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ pháp lý thủ tục thành lập công ty một thành viên

– Luật doanh nghiệp 2005
– Nghị định 43/2010/NĐ-CP
– Nghị định 05/2013/NĐ-CP
– Nghị định 102/2010/NĐ-CP
– Thông tư 176/2012/TT-BTC
– Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT

Hồ sơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TNHH

– Đơn đăng ký kinh doanh
– Quy tắc công ty
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của người đại diện theo uỷ quyền: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam (công dân Việt Nam) còn hiệu lực hoặc giấy thay thế hợp lệ hộ chiếu nước ngoài (người nước ngoài) còn hiệu lực
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
+ Một trong các giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân
+ Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập
+ Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

– Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
– Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh, phòng kế hoạch đầu tư.
Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho người sáng lập doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
– Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
– Bước 4: Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định.

>> Thành lập công ty uy tín >>

– Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu. và Nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin sau: Tên doanh nghiệp; Mã doanh nghiệp.
– Bước 6: Thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh
Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để niêm yết công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục và phải nộp lệ phí theo quy định. kiên quyết.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật VN cam kết mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline/Zalo: 076 338 7788.

Tham khảo thêm:

Xây dựng thường hiệu.

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788