Thành lập công ty Huyện Đức Trọng

Thành lập công ty thực hiện ước mơ làm chủ doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo cách nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, giải quết hồ sơ.

Bài viết dưới đây chúng tôi hướng dẫn các bạn các cách tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty

Tiếp nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

* Trong trường hợp đăng ký trực tiếp:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp đề nghị đăng ký không đúng quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người sáng lập doanh nghiệp, doanh nghiệp. trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cục Đăng ký kinh doanh ghi nhận toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong Thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

* Trường hợp đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công khai:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo điện tử cho doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

* Trong trường hợp đăng ký trực tuyến bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh điện tử đầy đủ, hợp lệ để thành lập công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 thành viên, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin đến cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bằng điện tử về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Sau khi nhận được thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh giấy cùng với việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến. cho Văn phòng đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh dưới dạng giấy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử tại Văn phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện.
– Sau khi nhận được hồ sơ giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu tiêu đề hồ sơ với tiêu đề hồ sơ doanh nghiệp gửi qua mạng điện tử và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nếu nội dung không rõ ràng. so sánh thống nhất.
– Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Văn phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn nữa. hiệu lực.
– Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của bộ hồ sơ trên giấy so với bộ hồ sơ điện tử. Trường hợp hồ sơ nộp bằng giấy không chính xác so với hồ sơ gửi qua mạng điện tử nhưng người đề nghị không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ giấy thì bị coi là làm sai lệch hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Trường hợp sau thời hạn trên không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người sáng lập doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền khiếu nại. Khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật VN cam kết mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline/Zalo: 076 338 7788.

Tham khảo thêm:

Xây dựng thường hiệu.

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788