Thành lập công ty Huyện Tân Hưng

Câu hỏi:

Luật sư thân mến! Tôi có vấn đề cần hỏi luật sư để giúp tư vấn về thủ tục để thành lập một công ty dược phẩm. Tôi có một đối tác nước ngoài muốn mở một công ty dược phẩm,

 1. Hình thức công ty?
 2. Vốn điều lệ: mức vốn điều lệ tại đầu công ty.
 3. Thủ tục cần thiết để thành lập công ty 
  Tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi của Luật sư Luatvn.vn!.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở lý thuyết.

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật dược 2005

1. Hình thức công ty ?

Theo một số quy định về luật kinh doanh, trong trường hợp của bạn, bạn có thể thành lập các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân: doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Một doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của một cá nhân, có tài sản, và có văn phòng giao dịch.
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền quyết định toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thông thường, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và vận hành tất cả các hoạt động của công ty, nhưng chủ sở hữu này vẫn có thể thuê người khác làm việc này cho anh ta.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty có trách nhiệm không giới hạn và không có tư cách pháp lý.

+ Ưu thế:

 • Doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động đầy đủ trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.
 • Các doanh nghiệp tư nhân ít có những hạn chế pháp lý nghiêm ngặt.
 • Doanh nghiệp tư nhân tạo lòng tin cho các đối tác và khách hàng theo trách nhiệm không hạn chế.

+ Bất lợi:

 • Do thiếu tư cách pháp lý, mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao.
 • Trách nhiệm hữu hạn: doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không chỉ với tài sản của công ty mà còn với tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức ; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp cho mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần

Chủ sở hữu

 • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn góp vào công ty.
 • Chủ sở hữu công ty chỉ được rút vốn bằng cách chuyển một phần hoặc toàn bộ vốn cho một tổ chức, cá nhân khác.
 • Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Do đó, tùy theo kích thước và ngành công nghiệp, cơ cấu quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: ban giám đốc, giám đốc hoặc chủ tịch, giám đốc, giám đốc.

>>Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài<<

2. Vốn điều lệ: mức vốn điều lệ tại đầu công ty.

 • Chuẩn bị vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng
  Chuẩn bị vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng

  Đối với hai loại công ty ở trên, luật không chỉ định vốn tối thiểu hoặc tối đa. Phụ thuộc vào điều kiện vốn của từng cá nhân, tổ chức và quy mô hoạt động có mức vốn phù hợp, ngoài quy định của luật doanh nghiệp 2014, cá nhân và tổ chức trong quá trình hoạt động có quyền tăng, giảm vốn.

Doanh nghiệp tư nhân:

Điều 184. Vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp.

 • Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm vốn đầu tư trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ trong sổ kế toán. Trường hợp vốn đầu tư giảm xuống dưới mức vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh..

Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty.

Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau:

 • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty ;
 • Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

3. Thủ tục cần thiết để thành lập công ty về

Quy trình giấy tờ:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp 
 • Địa chỉ trụ sở chính của trụ sở chính của doanh nghiệp ; số điện thoại, số fax, thư điện tử.
 • Bạn có thể chọn một hộ kinh doanh cá nhân hoặc mở một doanh nghiệp?
 • Công nghiệp, dây chuyền kinh doanh
 • Vốn điều lệ, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Số lượng nhân viên.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của doanh nghiệp tư nhân và tên của thành viên pháp luật.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • Bản sao thẻ căn cước quốc gia
 • Chứng minh thư quốc gia
 • Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của doanh nghiệp tư nhân
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề dược

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788