Thành lập công ty Huyện Vĩnh Hưng

Bước 1: chuẩn bị thông tin trước khi thành lập công ty ở Huyện Vĩnh Hưng

Cần chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
Cần chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo

Lựa chọn loại hình kinh doanh

 • Hiện tại, ở Việt Nam, có các loại hình kinh doanh phổ biến được chọn bởi nhiều doanh nghiệp như: công ty cổ phần, công ty  với 2 thành viên hoặc nhiều hơn, công ty tư nhân với 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân.
 • Tùy thuộc vào tình hình thực tế và chính sách dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp để lựa chọn loại hình thích hợp.
 • Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc chọn một trong các loại sau: công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty tnhh với 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Tên doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng việt, có thể bao gồm số và ký hiệu, phải có ít nhất hai yếu tố: loại kinh doanh và tên đúng. Tốt nhất là chọn một ngắn gọn, dễ nhớ và dễ phát âm tên công ty
 • Tên công ty không được hoàn toàn trùng lặp với các công ty đã được thành lập trước đây theo quy định tại điều 42 luật doanh nghiệp 2014. Để xác định xem tên công ty bạn có định thiết lập là trùng khớp với các công ty khác, bạn có thể truy cập ” dangkytinhdoanh. gov. vn” để kiểm tra.

Quy định về địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo điều 43 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là điểm liên lạc của doanh nghiệp trong lãnh thổ việt nam, có địa chỉ được xác định bao gồm số nhà, hốc, hẻm, hẻm, đường, phố, phường, phường, xã, phường, xã, phường, xã. , các quận, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ; số điện thoại, số fax và thư điện tử..

Theo điều 6, luật nhà ở 2014 từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 cấm sử dụng các căn hộ cho mục đích phi dân cư.

 • Vì vậy, căn hộ có chức năng để sống, không được phép đặt địa chỉ trụ sở của công ty để thực hiện chức năng kinh doanh ở đó, tuy nhiên trong một số trung tâm thương mại/căn hộ, nhà đầu tư có thể xin phép. Làm việc cho các lĩnh vực cụ thể và cụ thể như tầng trệt, tầng trệt, tầng 2. Đối với các địa chỉ khác có địa chỉ rõ ràng, bạn có thể hoàn toàn đặt địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký kinh doanh

 • Ngành kinh doanh phải phù hợp với cấp mã ngành 4 trong hệ thống kinh tế quốc gia. Đối với các ngành nghề có điều kiện, điều kiện theo quy định của pháp luật phải được thành lập để thành lập ví dụ: điều kiện chứng chỉ hành nghề, điều kiện cấp giấy phép, điều kiện về vốn pháp định.
 • Từ ngày 20/8/2018, khi đăng ký ngành kinh doanh, sẽ được thực hiện theo hệ thống ngành kinh tế việt nam trong quyết định số 27/2018/QĐ – TTg ngày 6 tháng 7 năm 2018 của thủ tướng chính phủ thay vì quyết định 337/QĐ – BKH.

>>Thủ tục thành lập công ty tài chính<<

Vốn điều lệ cho đăng ký kinh doanh

Chuẩn bị vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng
Chuẩn bị vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng
 • Theo luật vốn điều lệ doanh nghiệp là số vốn góp hoặc cam kết của thành viên góp vốn trong thời hạn nhất định và ghi trong điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ ảnh hưởng đến số thuế giấy phép mà doanh nghiệp phải nộp hằng năm như sau
 • Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống, thuế suất là 2. 000. 000 đồng/năm;
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, thuế suất là 3. 000. 000 đồng/năm.
 • Lưu ý: nếu doanh nghiệp mới được thiết lập sau ngày 1 tháng 7 thì thuế giấy phép của năm đó chỉ phải trả 50% của toàn bộ năm.

Thông tin của người đại diện theo pháp luật và thành viên, thành viên góp vốn

 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân không quá 03 tháng, giấy chứng minh nhân dân không quá 15 năm của người đại diện theo pháp luật và của thành viên góp vốn;
 • Địa chỉ thường trú của các thành viên, thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật thành viên góp vốn là riêng lẻ;
 • Địa chỉ khu dân cư hiện thời của thành viên, thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật  thành viên góp vốn;
 • Tỷ lệ góp vốn của thành viên và cổ đông;

Bước 2: chuẩn bị hồ sơ đăng ký cơ sở kinh doanh và trình cục kế hoạch và đầu tư Huyện Vĩnh Hưng

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh • do người đại diện theo pháp luật của công ty ký theo quy định của pháp luật;
 • Điều lệ công ty tnhh một thành viên dự thảo nghị định (legal đại diện và các thành viên, cổ đông ký kết;
 • Danh sách các thành viên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 hoặc nhiều hơn ; danh sách cổ đông 
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, thành viên, cổ đông (for thành viên, cổ đông là cổ đông. Thẻ id/ CMND không già hơn 3 tháng, thẻ id hợp lệ ít hơn 15 năm);
 • Cho thành viên và cổ đông là tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập, brc hoặc các tài liệu tương đương khác;
 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ, tiến hành trình phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư 1 set. Sau 3 – 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, vụ kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định. Nội dung được công bố bao gồm nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời hạn công bố báo cáo trên cổng thông tin quốc gia

VSATTP

 • 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp không tiết lộ thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 26, nghị định 50/2016/NĐ – CP ngày 15 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Quy hoạch và đầu tư. Sẽ bị phạt tiền từ 1. 000. 000 đồng đến 2. 000. 000 đồng và phải khắc phục hậu quả: buộc công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 3: đóng dấu và tải mẫu hải cẩu lên cổng thông tin quốc gia trước khi sử dụng

 • Thủ tục cho con dấu của công ty
 • Nhãn hiệu công ty
 • Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục cho phép pháp nhân đóng dấu, tải mẫu ô tô trên cổng thông tin quốc gia.
 • Lưu ý: hiện nay, theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực trong năm 2015

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu. Nội dung niêm phong phải cho thấy các thông tin sau:

 • Tên của công ty;
 • Mã kinh doanh.

Liên quan đến cơ chế quản lý nhà nước về niêm phong doanh nghiệp:

 • Cơ chế quản lý nhà nước cho con dấu doanh nghiệp đã thay đổi theo hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
 • Thay vì phải đăng ký mẫu hải cẩu với cơ quan cảnh sát trước ngày 01 tháng 7 năm 2015, doanh nghiệp có thể chủ động làm con dấu. Các doanh nghiệp có thể tự đóng dấu hoặc đi vào các cơ sở khắc dấu để niêm phong.
 • Trước khi sử dụng niêm phong, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh niêm yết công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Mục đích của quy định này là công bố con dấu của công ty cho xã hội và bên thứ ba.

Về ngày có hiệu lực của con dấu công ty:

 • Theo các quy định của dự thảo mới nhất của nghị định hướng dẫn đăng ký kinh doanh, do bộ kế hoạch và đầu tư trình chính phủ xem xét, phê duyệt, nội dung thông báo mẫu dấu được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Do đó, thời gian hiệu lực của con dấu do chính doanh nghiệp quyết định ; tuy nhiên, lưu ý rằng trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh niêm yết công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.
 • Hiện nay, trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, thông báo về mẫu dấu của doanh nghiệp đã được công bố. Việc triển khai này đã tạo ra một bước mới trong công khai thông tin doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu về các đối tác kinh doanh của họ.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788