Thành lập công ty phần mềm

Câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi để xin lời khuyên từ một luật sư như sau: hiện tại, tôi cần mở một công ty phần mềm. Các hoạt động phạm vi: ” khoán ngoài cho thị trường trong và ngoài nước ; phát triển sản phẩm di động, trang web của công ty và đặt nó trên appstore ; google play “. Các thành viên: hiện có 2 người tham gia vào việc thành lập với các nhu cầu trên, tôi muốn tham gia sâu và đầy đủ lời khuyên về các vấn đề pháp lý liên quan cho lĩnh vực phần mềm:

 1. Thành lập một công ty với các nhóm công nghiệp làm thế nào để có được ưu đãi thuế như tôi biết, công ty phần mềm sẽ được hưởng thuế vat và thuế thu nhập doanh nghiệp
 2. Ký hợp đồng với một công ty nước ngoài
 3. Cách chuyển tiền từ nước ngoài sang công ty + thuế
 4. Tổ chức công ty, hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng quy định về tiền lương cho giám đốc, người lao động, loại hợp đồng, quyết toán thuế, bảo hiểm xã hội. Các vấn đề khác nếu.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

than lap cty 2

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm  2014
 • Luật lao động 2012
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành lập công ty phần mềm.

Theo quy định tại Điều 47 luật doanh nghiệp 2014, theo quy định tại Điều 4 thông tư 219/2013/TT – BTC và điểm d Khoản 1 Điều 19. Thông tư thuế suất thuế suất ưu đãi thuế suất 78/2014/TT – BTC

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp

 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân ; số lượng thành viên không vượt quá 50;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các Khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 48 của luật này;
 • Việc chuyển nhượng vốn thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 52, 53 và 54 của luật này.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần.

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

 • 21. chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.
 • Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với việc chuyển máy móc, thiết bị, đối tượng không chịu thuế GTGT tính theo giá trị công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ chuyển nhượng, chuyển nhượng.
 • Nhượng quyền ; trường hợp không thể tách biệt, thuế GTGT được tính trên giá trị của công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao hoặc chuyển giao cùng với máy móc, thiết bị Phần mềm máy tính bao gồm các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

>>Thành lập công ty TNHH hai thành viên<<

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với

 • Các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng công nghệ cao theo quy định của luật công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao theo quy định của luật công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế từ năm được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, trừ thu nhập quy định tại điểm a, b và c Khoản 3 Điều 18. Thông tư này

Trường hợp doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công thương.
 • Nếu đó là doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, mức khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao sẽ do mức ưu đãi áp dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao.
 • Nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 nghị định số 218/2013/NĐ-CP trừ kỳ ưu đãi dành cho doanh nghiệp mới thành lập, dự án đầu tư mới thành lập về thuế suất và thời hạn miễn, giảm nếu có.

Dựa trên các quy định trên, nếu bạn thành lập một doanh nghiệp công nghệ cao

 • Bạn sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong Khoảng thời gian 15 năm.
 • Vì sản phẩm là ” phần mềm máy tính bao gồm các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm phù hợp với luật ” và không phải chịu thuế vat, doanh nghiệp không phải trả thuế vat. Với thành viên của bạn là 3, bạn có thể hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

than lap cty 3

Ký hợp đồng với công ty nước ngoài

 • Về nguyên tắc, doanh nghiệp của bạn có quyền ký hợp đồng với các đối tác trong nước và nước ngoài để phục vụ hoạt động của mình.
 • Nếu toàn bộ hợp đồng này được thực hiện ở Việt Nam và hợp đồng cũng phát sinh ở Việt Nam, theo luật Việt Nam, hợp đồng thương mại này phải được thực hiện bằng hai ngôn ngữ, tiếng việt và tiếng anh.
 • Đơn vị tiền tệ thanh toán trong hợp đồng này phải là đồng Việt Nam, giá trị hợp đồng cũng phải được thể hiện bằng tiền Việt Nam. Tất nhiên, các bên có thể chuyển đổi thành usd cho sự tiện lợi của thanh toán.
 • Giải quyết tranh chấp, nếu có ; đây là hợp đồng thương mại giữa hai thương nhân – thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài, do đó các bên có thể lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp nếu có trọng tài thương mại.
 • Công ty của bạn và cộng sự phải có thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại và chọn trung tâm trọng tài là quyền của các bên, nếu bạn chọn trung tâm trọng tài tại Việt Nam thì cũng hoàn toàn hợp lý.
 • Trong trường hợp này, tốt nhất là chọn trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cạnh phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội để thuận tiện trong việc tham gia vào trường hợp có tranh chấp thương mại.

Chuyển tiền từ nước ngoài đến công ty

 • Tiền chuyển tiền có thể được thực hiện qua chuyển Khoản ngân hàng.
 • Cách tổ chức công ty

Theo quy định tại Điều 55. Cơ cấu quản lý công ty luật doanh nghiệp 2014:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát ; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, ban giám sát có thể được thành lập theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
 • Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, Điều kiện, chế độ làm việc của ban kiểm soát và trưởng ban giám sát được quy định trong Điều lệ công ty.

Đối với các vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nhân viên và các hợp đồng giám đốc,

 • Bạn có thể tham khảo các quy định tại chương III chương VI, chương VII của bộ luật lao động 2012 và các quy định sau: 

Điều 65. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm giám đốc và tổng giám đốc

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của luật này.
 2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Đối với công ty con của công ty có nhiều hơn 50% vốn Điều lệ,

 • Bên cạnh tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, giám đốc hoặc tổng giám đốc không phải là vợ chồng, chị dâu, chị ruột, em ruột, anh ruột, con ruột

Điều 66. Thù lao, tiền lương và thưởng của chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc và người quản lý khác

 1. Công ty phải trả thù lao, tiền lương, thưởng cho chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
 2. Thù lao và tiền lương của chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Và phải được trình bày trong một phần riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
 3. Đối với mọi phương thức ký kết hợp đồng lao động với nhân viên công ty, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bạn có thể tham khảo bộ luật lao động năm 2012 và nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động.
 4. Công ty sẽ phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động về việc thực hiện các quy định khác của pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm xã hội năm của năm 2014

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788