Thành lập công ty sản xuất gạo

Mục lục

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Tôi cần thành lập một công ty sản xuất gạo và thương mại trong khu công nghiệp. Thành viên góp vốn: 1 người nước ngoài, 1 người Việt Nam. Tôi muốn mong công ty Luatvn.v tư vấn cho tôi về thủ tục thành lập công ty và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cảm ơn Luật sư đã mong đợi hợp tác.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Theo quy định tại Điều 36 của luật đầu tư năm 2014 Về thủ tục áp dụng giấy chứng nhận đầu tư

Điều 36. trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kinh nghiệm thành lập công ty riêng
Kinh nghiệm thành lập công ty riêng

1. Trường hợp thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được thực hiện:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 của luật này.

2. Trường hợp thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là

 • Các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 của luật này;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn của tổ chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của luật này,

 • Nhà đầu tư trong nước và tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 của luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư đã được thực hiện. Chính sách đầu tư được quyết định.

4. Trường hợp nhà đầu tư muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b Khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại thông tư này. Quy định tại Điều 37 của luật này.

Điều Khoản 1, 2 Điều 23 luật đầu tư

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng các Điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ; đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, vốn góp của tổ chức kinh tế trong một trong các trường hợp sau đây

 • A) có một nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% hoặc nhiều vốn Điều lệ hoặc phần lớn các thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài, đối với tổ chức kinh tế là hợp danh;
 • B) có các tổ chức kinh tế quy định tại điểm a Khoản này có nhiều vốn Điều lệ hơn;
  Các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế quy định tại điểm a Khoản này nắm giữ hoặc nhiều vốn Điều lệ.

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này.

 • A) Thủ tục đầu tư theo quy định của nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, mua cổ phần theo hình thức hợp đồng BCC.
 • B) Trường hợp vụ án của bạn rơi dưới các quy định trên, Điều 36 của luật đầu tư, bạn cần phải nộp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng nếu có.

>>Thành lập công ty nhập khẩu mỹ phẩm<<

hồ sơ thành lập công ty
hồ sơ thành lập công ty

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Điều 37. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời gian quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của luật này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.
 2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của luật này thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Sau đây:
  A) nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị quy định tại Khoản 1 Điều 33 của luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;
  B) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký, cơ quan đăng ký đầu tư ra giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ; trường hợp từ chối nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập công ty, theo quy định

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hiệu lực của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản thông báo phải được giao cho người thành lập doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội. Đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788