Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Thành lập công ty tại Lạng Sơn cần những chú ý những loại thuế nào? Có những doanh nghiệp mới thành lập vẫn chưa thể phân biệt được những loại thuế cần thiết cho doanh nghiệp của mình. Bài viết sau đây Luatvn.vn xin được tư vấn cho quý khách hàng phân biệt các loại thuế trong doanh nghiệp để bạn có thể nắm rõ nhé. Mời bạn theo dõi, xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

thanh lap cong ty 23
Các loại thuế cần chú ý khi thành lập công ty tại Lạng Sơn

Mục lục

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139.2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
Lệ phí môn bài là phí tính trực tiếp vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Quy định về kê khai thuế môn bài khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

 • Kê khai một lần khi người nộp lệ phí mới vào sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập mới.
 • Hạn chót nộp lệ phí môn bài là ngày 30 tháng 1 của năm dương lịch.
 • Từ ngày 25/02/2020 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12) đối với:
 • Công ty mới;
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

Mức đóng Thuế môn bài khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

BậcVốn điều lệMức đóng
1≥ 10 tỷ3tr/năm
2< 10 tỷ2tr/năm
3Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc1tr/năm

Thuế giá trị gia tăng (VAT) khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008;
 • Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016.
Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thời hạn kê khai thuế GTGT khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai hàng tháng thì thời hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng đó.
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai hàng quý thì thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT: Giống như thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

Phương pháp tính thuế GTGT khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp=Số thuế GTGT đầu raSố thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT phải nộp=Doanh thuxTỷ lệ %

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, bao gồm các khoản phụ thu, lệ phí bổ sung do cơ sở kinh doanh thu được hưởng.
 • Tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định cho từng hoạt động như sau:
 • Phân phối và cung ứng hàng hóa: 1%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên liệu: 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng bao gồm nguyên liệu: 3%.
 • Các hoạt động kinh doanh khác: 2%.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008;
 • Luật sửa đổi luật thuế 2014.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực tiếp, thu trên kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định về kê khai thuế TNDN khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

 • Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNDN tạm thời, chỉ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp tính số tiền tạm nộp chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Quyết toán thuế TNDN: Thời hạn nộp hồ sơ là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Từ ngày 1/7/2020, theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Phương pháp tính thuế TNDN khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Thuế TNDN phải nộp=(Thu nhập tính thuếPhần trích lập quỹ KH&CN)xThuế suất
TN tính thuế=TN chịu thuế(TN miễn thuế +Các khoản lỗ được kết chuyển)

TN chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Khoản thu nhập khác

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi năm 2012;
 • Luật sửa đổi Luật Thuế 2014;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực tiếp đánh vào thu nhập của người lao động.

Quy định về kê khai thuế TNCN khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

 • Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNCN hàng tháng (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT hàng tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
 • Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNCN hàng quý (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT hàng tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng dưới 50 triệu đồng): Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

Phương pháp tính thuế TNCN khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

 • Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên: Khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến một phần và người lao động được khấu trừ căn cứ vào hoàn cảnh gia đình trước khi khấu trừ. Các tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm giải quyết thay mặt cho các cá nhân được ủy quyền.
 • Đối với người dân không có giao kết hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng: Khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn trước khi nộp thu nhập với tổng số tiền phải nộp từ 2.000.000 đồng trở lên, không được phép tính mức giảm trừ gia cảnh mà có thể thực hiện cam kết 02/CK-TNCN (nếu đủ điều kiện) để tổ chức nộp thu nhập tạm thời mà không được khấu trừ thuế của các cá nhân này.
 • Đối với cá nhân không cư trú: khấu trừ 20% trước khi trả thu nhập.
thanh lap cong ty 24
Các loại thuế cần chú ý khi thành lập công ty tại Lạng Sơn

Một số loại thuế khác dựa trên đặc điểm của từng doanh nghiệp khi Thành lập công ty tại Lạng Sơn

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên.

 • Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản.
 • Cơ sở thuế: Căn cứ để tính thuế tài nguyên thiên nhiên là sản lượng chịu thuế của tài nguyên thiên nhiên, giá tính thuế tài nguyên và tỷ lệ tiền bản quyền.
 • Thuế tài nguyên = sản lượng tài nguyên x giá tính thuế x thuế suất.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với tờ khai hàng tháng là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên hàng năm phải được nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là thuế gián thu, đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, cửa khẩu của Việt Nam; hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa khác được mua bán, trao đổi được coi là hàng hóa xuất nhập khẩu.

 • Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = số lượng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan x trị giá từng mặt hàng x thuế suất.
 • Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau:
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu, phải đến ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp đầy đủ thuế trước khi nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh về số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời gian bảo lãnh, nhưng không quá ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy mươi lăm ngày theo chu kỳ sản xuất, bảo quản vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
 • Đối với hàng hóa được giao dịch theo phương thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì là mười lăm ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập theo quy định của cơ quan nhà nước. Thẩm quyền.
 • Ngoài các trường hợp trên, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, thu trên sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là hàng hóa) khi sử dụng, gây tác động xấu đến môi trường.

 • Đối với doanh nghiệp: Trường hợp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010.
 • Thuế bảo vệ môi trường = Số lượng hàng hóa chịu thuế x thuế suất tuyệt đối.
 • Thuế bảo vệ môi trường chỉ được nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.
 • Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: người nộp thuế bảo vệ môi trường nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu: người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu đối với một số mặt hàng đặc biệt do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc do doanh nghiệp nhập khẩu, bán ra.
 • Đối với doanh nghiệp: Trường hợp có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • SCT = giá tính thuế x thuế suất.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tháng là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là thuế trực tiếp đánh vào đất phi nông nghiệp sử dụng để sản xuất, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình văn phòng…
 • Thuế sử dụng đất = Diện tích sử dụng đất x Giá tính thuế 1 m2 x thuế suất.
 • Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chịu thuế suất 0,03%.
 • Thời hạn nộp thuế hàng năm là ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 • Người đóng thuế có quyền lựa chọn nộp thuế một hoặc hai lần một năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn nộp chênh lệch theo xác định của người nộp thuế trong Tờ khai chung là ngày 31/3 năm sau.
 • Trong trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà người nộp thuế yêu cầu nộp thuế một lần trong nhiều năm, thời hạn nộp thuế là ngày 31 tháng 12 của năm nộp đơn.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Thành lập công ty tại Lạng Sơn cần những chú ý những loại thuế nào? . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Contact Me on Zalo

0763 387 788