Thành lập công ty thẩm định giá có vốn đầu tư nước ngoài

 Dịch vụ thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật số 03/2016/QH14. Vì thế, các tổ chức thẩm định giá nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần tìm hiểu và đáp ứng các điều kiện luật định.

1. HÌNH THỨC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức thẩm định giá nước ngoài vận hành theo đúng pháp luật của Việt Nam sẽ được góp vốn chung với doanh nghiệp bản địa theo hai loại hình:

 • Công ty Cổ phần.
 • Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

Giới hạn vốn góp:

 • Thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức được góp tối đa là 35% vốn điều lệ.
 • Trường hợp nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp tối đa là 35% vốn điều lệ.

2. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BƯỚC 1:  SOẠN THẢO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

tham-dinh-gia
tham-dinh-gia

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ ( nộp ở Sở KH-ĐT nơi đặt trụ sở) bao gồm: 

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân).
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu có tính pháp lý tương đương (đối với nhà đầu tư là tổ chức, đoàn thể).
 • Đề án đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng bản sao bảo lãnh hoặc tài liệu thuyết minh về thực lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất đề án sử dụng đất. 
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Thời hạn xử lý:  15 ngày làm việc tính từ thời điểm hò sơ hợp lệ được nộp, Sổ KH-ĐT sẽ cấp Giấy đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp. Trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp, Sở KH-ĐT sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

BƯỚC 2: THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ

Image result for thẩm định giá

Hồ sơ thành lập công ty ( nộp ở Sở KH-ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) phải có:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên thuộc công ty.
 • Bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ của thành viên là cá nhân.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là Tổ chức.
 • Bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ của đại diện pháp luật của thành viên là Tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho đơn vị pháp lý.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Thời hạn: từ 03 đến 06 ngày làm việc. 

CÔNG BỐ NỘI DUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • Trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp, thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được bố cáo trên Cổng thông tin Quốc gia.
 • Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
KHẮC VÀ CÔNG BỐ MẪU DẤU
 • Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Tuy nhiên, con dấu phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.  Tiếp theo, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin ề mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

BƯỚC 3: XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 • Có Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Giấy Chứng nhận ĐKDN, hoặc Giấy Chứng nhận Đầu tư theo đúng quy định.
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Tối thiểu phải có 02 thẩm định viên là thành viên sáng lập hoặc cổ đông của công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng GĐ của Công ty TNHH hai thành viên/công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tỷ lệ góp vốn nêu trên.
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐK KINH DOANH DV THẨM ĐỊNH GIÁ:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ ĐK Kinh doanh DV Thẩm định giá. 

                   (Theo phụ lục 2 – Thông tư 38/2014/TT-BTC).

 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp.

                     (Đã được doanh nghiệp xác nhận).

 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp.
 • Bản sao Hợp đồng lao động của các thẩm định viên hành nghề tại công ty.
 • Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty.
 • Biên lai nộp lệ phí theo quy định.
 • Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

=> Hồ sơ sẽ được nộp ở Bộ Tài chính.

Thời hạn: Trong vòng 15 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sẽ được cấp. Nếu trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp, Bộ Tài chính sẽ có văn bản trả lời.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788