Thành lập công ty Tp Biên Hòa

Quy trình thành lập công ty Tp Biên Hòa

Thành lập công ty Tp Biên Hòa cần chuẩn bị những gì, hồ sơ và thủ tục thực hiện ra sao. Nếu bạn đang băn khoăn về những vấn đề này, hãy đến với dịch vụ thành lập công ty của Luatvn.vn. Dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ trọn gói với mức chi phí tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Chuẩn bị thông tin để thành lập công ty.

Chọn loại hình công ty.

Chọn tên công ty.

Chọn địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Chọn loại hình doanh nghiệp.

Xác định vốn điều lệ.

Chọn người đại diện theo pháp luật.

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty CỔ PHẦN hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí, báo giá hợp lý.

Giấy đề nghị thành lập công ty
Giấy đề nghị thành lập công ty

Chuẩn bị hồ sơ để tiến hành các thủ tục thành lập công ty.

Tương ứng với từng loại hình công ty, pháp luật quy định các tài liệu khác nhau để tiến hành thủ tục thành lập công ty.

Đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đơn đăng ký kinh doanh;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân) còn hiệu lực CMND hoặc hộ chiếu Việt Nam; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế hộ chiếu nước ngoài vẫn còn hiệu lực).

Số lượng bản ghi: 01 bộ.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đơn đăng ký kinh doanh.

Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của những người tham gia thành lập doanh nghiệp)

Bản sao của các tài liệu sau:

Một trong các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo uỷ quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức và quản lý theo mô hình của Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ của từng người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức và quản lý dưới hình thức thành viên Hội đồng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

Một trong các giấy tờ tùy thân cá nhân của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là một cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành)

Thư ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Số lượng bản ghi: 01 bộ.

>>Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch<<

Đối với công ty có từ hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần và Quan hệ đối tác

Đơn đăng ký kinh doanh.

Quy tắc của công ty.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền cho cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

Một trong các giấy tờ tùy thân cá nhân trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo uỷ quyền và giấy ủy quyền tương ứng trong trường hợp người sáng lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. hướng dẫn thực hiện.

Số lượng bản ghi: 01 bộ.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Tp Biên Hòa.

Tổ chức, cá nhân thành lập công ty nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính theo một trong hai phương thức: nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ điện tử.

Trường hợp đăng ký trực tiếp.

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

Trường hợp hồ sơ đủ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ; cá nhân, tổ chức có trách nhiệm nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (công bố nội dung đăng ký kinh doanh) theo quy định (lệ phí đăng ký kinh doanh sẽ không được hoàn trả vào lệ phí đăng ký doanh nghiệp). doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) bàn giao hồ sơ cho người nộp đơn.

Trường hợp đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công khai:

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký kinh doanh điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định 78/2018/NĐ-CP để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ.)

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://gov.vn).

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được biên lai điện tử của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nhận kết quả thành lập công ty TP Biên Hòa

Nhận kết quả của hồ sơ đăng ký trực tiếp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ được coi là hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ được xem xét không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người sáng lập doanh nghiệp về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. .

Nhận kết quả của hồ sơ đăng ký điện tử bằng chữ ký số công cộng.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện để phát hành doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thành lập công ty Tp Biên Hòa
Thành lập công ty Tp Biên Hòa

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông báo điện tử cho doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nhận kết quả hồ sơ đăng ký điện tử bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm rà soát, gửi thông báo điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Khi hồ sơ đã đáp ứng các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Văn phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được thông báo hồ sơ đăng ký trực tuyến có giá trị, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. hồ sơ đăng ký kinh doanh dưới dạng giấy cùng với việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Nộp giấy có thể được thực hiện trực tiếp tại Văn phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện.

Sau khi nhận được đơn đăng ký giấy, Văn phòng đăng ký kinh doanh đối chiếu tiêu đề của hồ sơ ứng dụng với tiêu đề của tệp doanh nghiệp được gửi qua mạng điện tử và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nếu nội dung trái với tài liệu của doanh nghiệp. chiếu thống nhất.

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Văn phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của bộ hồ sơ trên giấy so với bộ hồ sơ điện tử. Trường hợp hồ sơ nộp bằng giấy không chính xác so với hồ sơ gửi qua mạng điện tử nhưng người nộp đơn không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ giấy thì bị coi là làm sai lệch hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh hoặc đăng ký trả kết quả tại nhà.

Công bố nội dung đăng ký kinh doanh và khắc con dấu của công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố.

Hoạt động kinh doanh của công ty.

Danh sách thành viên công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để niêm yết công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật VN cam kết mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline/Zalo: 076 338 7788.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788