Thành lập công ty tư vấn du học tại Thái Bình

Căn cứ pháp lý:

 • Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg
 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
 • Luật giáo dục năm 2005
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học như sau:

 • Thành lập theo luật;
 • Có văn phòng, cơ sở, thiết bị đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo việc giải quyết các vụ việc rủi ro ; có mức tiền gửi tối thiểu 500. 000. 000 đồng tại ngân hàng thương mại;
 • Tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn cho nước ngoài phải có bằng đại học hoặc cao hơn ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ đào tạo nghề ở nước ngoài. Bộ giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty tư vấn du học;
 • Điều lệ công ty tư vấn du học;
 • Danh sách thành viên và cổ đông của công ty tư vấn du học;
 • Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông và thành viên;

Thẩm quyền và điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư du học:

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn du học Thái Bình cho tổ chức đăng ký dịch vụ tư vấn Du học
 2. Tổ chức Trung tâm tư vấn du học Thái Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn du học tại Thái Bình khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Có văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các vụ án rủi ro; có số tiền gửi tối thiểu 500.000 đồng tại ngân hàng thương mại;
 • Tổ chức dịch vụ tư du học, tư vấn trực tiếp du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và có chứng chỉ dạy nghề ở tư vấn du học. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 1. Tổ chức Trung tâm tư vấn du học Thái Bình chỉ được cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu nước ngoài kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn tư vấn du học.
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Trung tâm tư vấn du học Thái Bình đã được xác nhận đăng ký hoạt động cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để công bố thông tin trên trang thông tin điện tử. thông tin điện tử. điện tử

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 • Phương án hoạt động của cơ quan tư vấn du học do người đại diện theo pháp luật chủ yếu bao gồm các nội dung: mục tiêu, hoạt động; cơ sở hạ tầng; khả năng và biện pháp tổ chức, thực hiện dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến tổ chức du học dịch vụ tư vấn du học;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư;
 • Lý lịch của người phụ trách cơ quan nghiên cứu, tư vấn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và lập theo Biểu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo quyết định này;
 • Danh sách cán bộ trực tiếp làm công tác tư vấn nghiên cứu nước ngoài bao gồm các thông tin chính sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan tư vấn du học;
 • Bản sao giấy chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo ở nước ngoài của người phụ trách cơ quan tư vấn trực tiếp đi làm việc ở nước ngoài

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788