Thành lập công ty tư vấn du học

Tư vấn du học hiện nay là ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện theo quy định tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những quy định liên quan về việc thành lập công ty tư vấn du học.

1. ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC, DOANH NGHIỆP PHẢI:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có văn phòng trụ sở cũng như đầy đủ trang thiết bị đáp ứng quá trình vận hành.
 • Đảm bảo năng lực tài chính để giải quyết những rủi ro, vấn đề phát sinh. Công ty phải có tài khoản quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại.
 • Người đứng đầu công ty và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có bằng Cử nhân trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ. Bên cạnh đó, những thành viên này phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ GD-ĐT cấp.

Image result for công ty tư vấn du học

2. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC CẦN CÓ:

 • Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu đúng quy định)
 • Kế hoạch vận hành của công ty tư vấn du học có xác nhận của người đứng đầu gồm những nội dung sau:
 • Mục tiêu, nội dung hoạt động
 • Khả năng tài chính
 • Năng lực, trình độ học vấn của người đứng đầu và nhân viên tư vấn
 • Chất lượng cơ sở vật chất’
 • Khả năng nắm bắt và phát triển du học ở nước ngoài
 • Trình bày khả năng vận hành của công ty
 • Kế hoạch, phương án tổ chức dịch vụ tư vấn du học
 • Biện pháp khi có rủ ro xảy ra
 • Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh
 • Lý lịch của người đứng đầu công ty dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này
 • Danh sách trích ngang thông tin của nhân viên trực tiếp tham gia tư vấn du học gồm:
 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quê quán
 • Giới tính
 • Trình độ học vấn/ chuyên môn
 • Trình độ/ Chứng chỉ Ngoại ngữ
 • Vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại công ty
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại công ty.Image result for công ty tư vấn du học

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

 • Công ty tư vấn du học phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của Sở GD-ĐT nơi đặt trụ sở gồm:
 • Giấy đê nghị thành lập Công ty tu vấn du học
 • Danh sách cổ đông/thành viên của công ty
 • Điều lệ của công ty
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu của cổ đông/thành viên thuộc công ty
 • Trong 25 ngày tính từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GD-ĐT ấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788