Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một loại doanh nghiệp thuộc sở hữu của cá nhân và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh của mình.

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020
Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Thành lập công ty xuất khẩu nông sản
Thành lập công ty xuất khẩu nông sản

1 – đặc tính của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân của một cá nhân.
Các doanh nghiệp tư nhân không có phần góp vốn như các công ty đa chủ sở hữu, vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân.
Về quyền sở hữu vốn trong doanh nghiệp
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân là từ tài sản của chủ sở hữu kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm số vốn đầu tư, chỉ cần kê khai cho cơ quan kinh doanh khi số vốn dưới mức đã đăng ký. Do đó, không có giới hạn giữa vốn và tài sản được đưa vào kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và phần còn lại của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là không có sự tách biệt tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân từ những doanh nghiệp tư nhân đó.
Quyền sở hữu xác định mối quan hệ quản lý
Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu, vì vậy chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền ra quyết định trong tổ chức cũng như quá trình kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.
Về phân phối lợi nhuận
Về vấn đề chia sẻ lợi nhuận, nó không được đặt ra với doanh nghiệp tư nhân vì doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu, tất cả lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là khi có rủi ro, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu tất cả rủi ro trong quá trình kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân không có tính cách pháp lý
Pháp nhân phải có tài sản riêng, phải có sự tách biệt giữa tài sản của pháp nhân và người sáng tạo pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có độc lập tài sản vì tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có độc lập liên quan đến tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.
Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm không giới hạn đối với tất cả các khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
Do thiếu tính độc lập tài sản, người chịu trách nhiệm về tất cả rủi ro của doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm không giới hạn. Doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình trong vốn đầu tư đã đăng ký, mà còn phải chịu tất cả tài sản trong trường hợp vốn đã đăng ký chưa đủ.
Thành lập công ty xuất nhập khẩu
Thành lập công ty xuất nhập khẩu

2- Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm

Vì chỉ có một chủ sở hữu, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân ít ràng buộc do chế độ trách nhiệm pháp lý không giới hạn làm bảo lãnh đối với các đối tác kinh doanh cũng như tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp.
Cơ cấu tổ chức kinh doanh đơn giản và gọn gọn.
Chế độ trách nhiệm hữu hạn tạo ra niềm tin đối với các đối tác và khách hàng của doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm.

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân luôn có nguy cơ cao bởi vì ông ta có trách nhiệm không giới hạn với tài sản của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngay cả khi họ thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3- Thủ tục – để thành lập một Doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu kể cả đặt tên doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, lựa chọn ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ.
Các vấn đề cần được thực hiện trong việc chuẩn bị tài liệu đăng ký kinh doanh
>> chọn tên doanh nghiệp
Về tên tiếng việt:
Loại hình kinh doanh: viết là ” Doanh nghiệp tư nhân hoặc DNTN “
Tên thích hợp được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái việt nam, chữ f, j, z, w, số và biểu tượng.
Về những cái tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp ở ngoại ngữ được dịch từ tiếng việt thành một trong những ngôn ngữ latin. Khi dịch sang ngoại ngữ, tên thích hợp của doanh nghiệp vẫn có thể được dịch sang tiếng nước ngoài bằng ý nghĩa tương ứng.
Chọn một trụ sở khi thiết lập một doanh nghiệp tư nhân
Trụ sở chính của doanh nghiệp là điểm tiếp xúc của doanh nghiệp trong lãnh thổ việt nam, có địa chỉ nhà, hẻm, hẻm, đường, phố, số, số fax, địa chỉ, số fax, số fax, địa chỉ của quận, huyện, thị xã.
Lưu ý: theo quy định của pháp luật về nhà ở 2014 và nghị định 99 / 2015, doanh nghiệp không được phép xác định trụ sở trụ sở chính tại nhà chung cư hoặc nhà chung cư trong các trường hợp sau đây
Tòa nhà căn hộ chỉ có chức năng sống.
Khu vực xây dựng căn hộ ​​​​the có chức năng sống cho các tòa nhà có sử dụng hỗn hợp, trung tâm thương mại/văn phòng thương mại).
Đối với các tòa nhà chung cư, công ty chỉ được phép xác định trụ sở chính của nó trong trung tâm thương mại / văn phòng của tòa nhà.

1. 3. Lụa chọn ngành kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp lựa chọn thành phần kinh tế ở mức 4 trong hệ thống thành phần kinh tế việt nam ban hành kèm theo quyết định số 27 / 2018 / qđ – ttg ngày 06 / 7 / 2018 của thủ tướng chính phủ. Cơ sở đăng ký kinh doanh.
Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và đường dây đầu tư quy định tại các văn bản pháp luật khác, ngành nghề kinh doanh và ngành nghề được ghi theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật.
Đối với các ngành, nghề đầu tư không thuộc hệ thống các thành phần kinh tế việt nam nhưng được quy định tại các văn bản pháp luật khác, ngành nghề kinh doanh và đường dây kinh doanh được ghi theo các quy định của pháp luật về kinh doanh. Văn bản quy chuẩn.
Ngành kinh doanh không thuộc hệ thống kinh tế việt nam và không được quy định tại các văn bản pháp luật khác sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, công nhận.

1. 4. Vốn điều lệ

Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ. Chủ sở hữu doanh nghiệp được đăng ký vốn đầu tư, được chủ sở hữu doanh nghiệp đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn ở việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với tài sản khác, cần phải nêu rõ loại tài sản, số lượng, giá trị còn lại của từng loại tài sản.
Mẫu đề án thành lập công ty xây dựng
Mẫu đề án thành lập công ty xây dựng

4 Các bước để thành lập doanh nghiệp tư nhân

4. 1. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Số hồ sơ: 01 tập tin.
Hồ sơ bao gồm:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại phụ lục i – 1 ban hành kèm theo thông tư 20 / 2015 / tt – bkhdt)
Bản sao hợp lệ văn bản nhận dạng cá nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp: thẻ căn cước công dân hợp lệ hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thư ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải người đại diện theo pháp luật.

4. 2. Nộp đơn xin thành lập doanh nghiệp tư nhân tại cơ quan có thẩm quyền.

Cách làm điều đó: có hai cách để làm điều đó. Cụ thể, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính hoặc điện tử theo thủ tục tại cổng thông tin quốc gia. Đăng ký kinh doanh.
Thời hạn trả lại kết quả: trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị từ chối, phòng kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Quý khách còn thắc mắc, hoặc cần giải đáp hãy liên hệ với Luật VN để được giải đáp hoặc tư vấn miễn phí số hotline/zalo: 0763387788
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788