Thẩm quyền cho phép thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục

Bạn đang muốn thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục mà chưa biết xin phép thành lập nhóm trẻ ở đâu? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập và quản lý hoạt động của nhóm trẻ? Luatvn.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực luật pháp. Là những chuyên gia tư vấn hỗ trợ việc thành lập trường, nhóm trẻ mầm non tư thục trong cả nước. Sẽ tư vấn cho bạn hiểu về quy trình này.

 CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM TRẺ MẦM NON TƯ THỤC

Căn cứ Điều 5 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT quy định phân cấp quản lý như sau:

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục.

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

+ Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

HỒ SƠ THỦ TỤC – TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC THÀNH LẬP NHÓM TRẺ MẦM NON TƯ THỤC

Theo Điều 11 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Hồ sơ thành lập nhóm trẻ mầm non gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

b) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên.

Trình tự thực hiện việc mở nhóm trẻ mầm non tư thục:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

Thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục
Thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền cho phép thành lập nhóm trẻ mầm non độc lập thuộc loại hình tư thục.

MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP NHÓM TRẺ TƯ THỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, Ngày…… Tháng…… Năm 202…

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Kính gửi : – Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận ……..;

– Ủy ban Nhân dân phường …… Quận ……

Tôi tên: ……………………………………………………………

CMND số: ……………………. cấp ngày…../……/…… tại :…………

Dân tộc: …………………………………………… ………………

Quốc tịch: ……………………………………………………

Thành phần: …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………… ………….

Trình độ học vấn: ……………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………… ………………………

Nay tôi làm đơn này thông qua UBND phường, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận …… cho phép tôi được mở ………………………

Tên nhóm, lớp: …………………………………………………………

Địa điểm xin mở: ……………………………………

Số điện thoại: ………………………….

Người đứng tên sở hữu nhà: …………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch mở nhóm, lớp của cá nhân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập. Điều lệ trường Mầm non dưới sự hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý của UBND phường.

Kính đơn.

Ký (họ, tên)

 

NGUYỄN THỊ B

Thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục
Thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục

DỊCH VỤ TRỌN GÓI THÀNH LẬP NHÓM TRẺ MẦM NON TƯ THỤC CỦA LUATVN.VN

Luatvn.vn cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập nhóm trẻ tư thục trọn gói. Với dịch vụ cụ thể như sau:

  • Tư vấn tổng quan về điều kiện mở nhóm trẻ mầm non tư thục
  • Giải đáp mọi thắc mắc của cá nhân, tổ chức về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở nhóm trẻ mầm non.
  • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xin cấp phép thành lập nhóm trẻ mầm non.
  • Nhận ủy quyền của khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục theo quy định
  • Tiến hành bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
  • Nhận giấy phép thành lập nhóm trẻ tư thục từ cơ quan nhà nước và bàn giao cho khách hàng.
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý ngay cả sau khi kết thúc hợp đồng

Các bạn có nhu cầu cần thành lập nhóm trẻ mầm non, trường mầm non tư thục hãy chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Các bạn yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi, nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788