Thành lập nhóm trẻ Quận 6

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo công lập, trường mầm non, trẻ mẫu giáo? Phạt tiền đối với các cơ sở mầm non hoạt động không được phép?
Hiện nay, các trường mầm non xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là các trường mầm non tư nhân – đây là một hình thức giáo dục mầm non tư nhân do một cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hoạt động theo quy định. Bộ giáo dục và đào tạo. Trước khi các cơ sở mầm non muốn tham gia hoạt động, họ cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, vì vậy trong trường hợp mầm non hoạt động không có giấy phép, họ sẽ bị phạt thế nào?

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí..

Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non
Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 46/2017/NĐ – CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 135/2018/NĐ – CP ngày 4 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ – CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định

Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo công, trường mầm non, trẻ mẫu giáo

 • Giảng dạy là một trong những ngành kinh doanh có điều kiện, vì vậy khi trường mầm non công, mẫu giáo hoặc mẫu giáo được thành lập, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Luật, quy định tại điều 2 nghị định 46/2017/NĐ – CP, theo các điều kiện thành lập trường mẫu giáo công, trường mầm non, trẻ mẫu giáo ; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, trẻ mẫu giáo
 • Có dự án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thẩm quyền chấp thuận.
 • Một kế hoạch xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ, chương trình, nội dung ; đất, cơ sở vật chất, dự kiến xây dựng trường ; hướng chiến lược, tài chính.

>>Thành lập nhóm trẻ Quân Tân Bình<<

Hồ sơ mà cơ sở giáo dục mầm non cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ và tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Một bản sao được phát hành từ sổ gốc, bản sao được chứng nhận từ bản gốc hoặc bản sao kèm theo ban đầu để so sánh với quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, mẫu giáo hoặc nhà trẻ;
 • Một danh sách các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các nhóm chuyên môn, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn nghiệp vụ ; danh sách giáo viên, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn của giáo viên, giáo viên
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non;
 • Một danh sách số phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
 • Các văn bản quy phạm pháp luật: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường mầm non, mẫu giáo có thời hạn tối thiểu 5 năm ; xác nhận số tiền hiện có do mẫu giáo, mẫu giáo, mẫu giáo quản lý, bảo đảm tính hợp pháp của nhà trẻ;
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trẻ, trường mầm non, trẻ mẫu giáo.

Do đó:

 • Nó có thể được xem là những giấy tờ quan trọng và cần thiết và các tài liệu cần thiết cho cơ sở giáo dục mầm non trước khi thành lập. Vì các loại tài liệu này là bằng chứng về các điều kiện theo quy định của pháp luật về công trình, điều kiện nhân sự, đề nghị cho phép hoạt động, quyết định thành lập/quyết định cho phép thành lập nhà trẻ, trường mầm non, nhà trẻ làm việc và các văn bản pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm chọn địa điểm thành lập nhóm trẻ tư thục

Hình phạt đối với cơ sở mầm non hoạt động không được phép.

 • Như đã đề cập ở trên, cơ sở giáo dục mầm non phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, ngoài trường hợp thành lập trường học chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn hoạt động theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau

Điều 26. Xử lý vi phạm

 • Trường học độc lập, nhà trẻ, nhóm ươm trẻ, nhà trẻ không được phép cho phép cá nhân hoặc tổ chức tận dụng lợi thế hoặc sử dụng mặt bằng của trường, mẫu giáo, nhóm trẻ em hoặc lớp học. Trường mẫu giáo độc lập và tư nhân để tiến hành các hoạt động trái với luật và thực hiện các hành vi của các hoạt động giáo dục, lợi ích, không phù hợp với mục tiêu của kế hoạch hoạt động của trường, mẫu giáo, trẻ em, trẻ em độc lập riêng tư.
 • Trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh trường độc lập độc lập, mẫu giáo, nhóm trẻ em hoặc lớp mẫu giáo không thực hiện đúng quy định của nhà nước, quy định và quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Không đảm bảo an toàn và chất lượng nuôi con ; không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, thiết bị ; nếu không có quyết định cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục, tùy theo mức độ vi phạm

Lời nhắc nhở;

 • Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành;
 • Đình chỉ công tác của cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục của trường, cơ sở giáo dục;
 • Đình chỉ hoạt động hoặc giải thể;
 • Đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật

Chú ý:

 • Luật quy định mức phạt đối với trường hợp trường học, nhà trẻ, nhóm trẻ em, trường mầm non độc lập riêng không thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, quy định và quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo ; không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về phương tiện, thiết bị ; không có quyết định cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục và vẫn hoạt động.
 • Trường hợp trường mầm non hoạt động không có giấy phép hoạt động, thì có biện pháp xử lý như: bằng văn bản, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, đình chỉ hoạt động, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là những hình thức mà các cơ sở mầm non sẽ bị phạt khi họ không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn hoạt động.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788