Thành lập nhóm trẻ Quân 9

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Trước đây, tôi đã mở một lớp học tư thục, và được ubnd xã quyết định để mở một lớp mẫu giáo 3 tuổi theo đăng ký ban đầu. Bởi năm học năm 2016 – 2017, chúng tôi có 3 lớp mẫu giáo ở tuổi 3, 4, 5 tuổi. Tôi có phải làm thủ tục tách lớp không thưa ngài? Nếu có, thủ tục là gì?

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Quy định tổ chức nhóm trẻ
Quy định tổ chức nhóm trẻ

Theo Điều 13 của quyết định 14/2008/QĐ – BGDDT:

Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ em hoặc mẫu giáo.

A) cho nhóm trẻ em: trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành nhóm trẻ em. Số trẻ em tối đa trong nhóm trẻ em được quy định như sau:

 • Nhóm trẻ em từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ em;
 • Nhóm trẻ em từ 13 đến 24 tuổi: 20 trẻ em;
 • Nhóm trẻ em từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ em.

B) cho mẫu giáo: trẻ em từ 3 đến 6 tuổi được tổ chức thành lớp mẫu giáo. Số trẻ em tối đa trong lớp mẫu giáo được quy định như sau:

 • Mẫu giáo – 3 – 4 tuổi: 25 trẻ em;
 • Mẫu giáo – 4 – 5 tuổi: 30 trẻ em;
 • Mẫu giáo – 5 – 6 tuổi: 35 trẻ em. ”

Do đó, dựa trên số lượng trẻ em tối đa trong từng lứa tuổi nhất định theo các quy định nêu trên, các lớp và giáo viên phù hợp sẽ được sắp xếp. Về liệu cơ sở của bạn hiện có 3 lớp mẫu giáo ở độ tuổi 3, 4, 5 tuổi và phải trải qua các thủ tục tách biệt, nó không dựa trên số lượng trẻ em tối đa trong một lớp. Trong trường hợp số trẻ em vượt quá lớp da tối đa thì bạn phải thực hiện thủ tục tách lớp.

Theo thông tư số 44/2010 QĐ – BGDDT bổ sung một số Điều của Điều lệ mẫu giáo ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ – BGDDT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của bộ trưởng

Bộ giáo dục và đào tạo, Điều kiện sáp nhập, chia, tạm đình chỉ hoạt động giáo dục như sau:

Đầu tiên. Sáp nhập, phân chia, tách biệt trường học và mẫu giáo

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục;
 • Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;
 • Đảm bảo quyền của trẻ em, quản trị viên, giáo viên và nhân viên;
 • Góp phần cải thiện chất lượng và hiệu quả của các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non
Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non

Ngoài ra, khoản 2 Điều 1 thông tư 09/2015/TT – BGDDT cũng sửa đổi Điều 12 quyết định 14/2008/ QĐ – BGDDT như sau

>>Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ<<

Hợp nhất, chia hoặc tách nhóm trẻ em và các lớp mẫu giáo độc lập phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo Điều khoản Điều 13 của Điều lệ này.
 • Đảm bảo an toàn và lợi ích của trẻ em và giáo viên.
 • Góp phần cải thiện chất lượng nuôi con, chăm sóc và giáo dục. ”

Do đó, việc tách biệt trong trường hợp này phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu kinh tế – xã hội, bảo đảm phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em và giáo dục. Thủ tục được thực hiện như sau:

Hồ sơ bao gồm:

 • Dự án hợp nhất, chia và tách trường học và mẫu giáo;
 • Một đề xuất cho uỷ ban nhân dân cấp huyện để sáp nhập, chia tách hoặc tách trường học và mẫu giáo;
 • Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và xem xét hồ sơ và gửi văn bản đề nghị đến sở giáo dục và đào tạo kiểm tra các Điều kiện thành lập nhóm ươm tạo độc lập tư nhân hoặc mẫu giáo. Sau khi kiểm tra, cục giáo dục và đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã;
 • Tổng thống uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào kết quả kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản cho việc thành lập hoặc không cho phép thành lập nhóm trẻ em độc lập. Cơ sở tư nhân trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Dịch vụ của Luatvn.vn về thành lập nhóm trẻ:

 • Tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan đến việc xin thành lập Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục;
 • Soạn thảo các tài liệu trong bộ hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động của Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của pháp luật.
 • Đệ trình bộ hồ sơ và thành lập và cấp phép thành lập Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và giải trình các nội dung hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu); và Nhận các hồ sơ, tài liệu và Giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền và bàn giao tới Khách hàng.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788