Thành lập nhóm trẻ tại Hưng Yên

Thành lập nhóm trẻ tại Hưng Yên. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15 của Chương trình mầm non được ban hành theo Circular 52/2020/TT-BGDDT quy định như sau:

Nhóm trẻ, lớp mầm non

 1. Trẻ em được tổ chức thành các nhóm trẻ hoặc lớp mầm non. a) Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng tối đa trẻ em trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
 • Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
 • Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
 • Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ; Theo quy định trên, nhóm trẻ là trẻ em trong độ tuổi từ 3 tháng đến 36 tháng.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 15 của Chương trình mầm non được ban hành theo Circular 52/2020/TT-BGDDT quy định như sau:

Nhóm trẻ, lớp mầm non

 1. Trẻ em được tổ chức thành các nhóm trẻ hoặc lớp mầm non. … b) Đối với lớp mầm non: Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mầm non. Số lượng tối đa trẻ em trong một lớp mầm non được quy định như sau:
 • Lớp mầm non 3 – 4 tuổi: 25 trẻ;
 • Lớp mầm non 4 – 5 tuổi: 30 trẻ;
 • Lớp mầm non 5 – 6 tuổi: 35 trẻ. Theo quy định trên, trẻ em trong lớp mầm non là từ 3 đến 6 tuổi.

Mục lục

I. Cơ sở pháp lý: Thành lập nhóm trẻ tại Hưng Yên

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động đầu tư giáo dục trong các chương trình đào tạo mầm non, phổ thông, đại học; điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quy định xử phạt đối với cơ sở nhóm trẻ vi phạm

II. Tư vấn: 

Về điều kiện thành lập, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục như sau:

1. Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ em của các gia đình.

2. Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 77 của Luật giáo dục.

3. Cơ sở học tập:

 • Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng;
 • Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em;
 • Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em và phương tiện phù hợp với lứa tuổi;
 • Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ;
 • Bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.

4.Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập: Thành lập nhóm trẻ tại Hưng Yên

a) Có chiếu hoặc thảm cho trẻ em ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ em ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca, cốc cho trẻ em, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ em dùng và một ghế cho giáo viên;

b) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi – tập có chủ đích;

c) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;

d) Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

5. Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:

a) Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi): Một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; kệ để đồ dùng, đồ chơi; thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Đối với lớp bán trú: Có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ;

b) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích;

c) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;

d) Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em, sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày, tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

6. Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp.

Các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động như sau:

thanh lap nhom tre tu thuc

a) Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 trẻ em;

b) Người chăm sóc trẻ em có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;

c) Cơ sở vật chất phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu như sau: Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15 m2;

bảo đảm an toàn, thoáng, mát; có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em;

có đủ đồ dùng cá nhân phục vụ trẻ em ăn, uống, ngủ, sinh hoạt và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em;

có đủ nước uống cho trẻ em hằng ngày;

có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em;

có đủ nước sạch cho trẻ em dùng; có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em tại nhóm trẻ;

có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Theo quy định mới này, chủ sở hữu của một nhóm thanh niên, một lớp mẫu giáo độc lập có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức. Một cá nhân muốn sở hữu một nhóm trẻ em, một lớp mẫu giáo độc lập không cần bằng hoặc chứng chỉ có thể thiết lập một nhóm trẻ em, một lớp mẫu giáo độc lập riêng, chỉ cần xây dựng các cơ sở và thiết bị để đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Gặp các yêu cầu trên. Nếu chủ sở hữu nhóm là một cá nhân muốn trực tiếp làm việc chăm sóc trẻ em và giáo dục giáo dục, thì phải đáp ứng bằng cấp của giáo viên để có bằng trung cấp sư phạm.

Điều kiện để thành lập nhóm trẻ và lớp mầm tư thục độc lập là gì?

Theo quy định của Điều 9 của Circular 49/2021/TT-BGDDT về Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ độc lập, mầm non độc lập, mầm non độc lập thuộc loại nhân dân và tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

Điều kiện và thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, tách rời, đình chỉ hoạt động giáo dục, cho phép khôi phục hoạt động giáo dục, và giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập Theo quy định của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 46/2017/ND-CP (sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định 135/2018/ND-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2018), quy định như sau:

Điều kiện để thành lập và hoạt động nhóm trẻ và lớp mầm độc lập

 1. Có giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn định.
 2. Có phòng để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ an toàn; Diện tích của phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ phải ít nhất là 1,5 m2 cho mỗi trẻ; Có khu vực chơi, hàng rào và cổng an toàn cho trẻ; Nơi tổ chức bữa ăn của trẻ phải có bếp riêng, an toàn; đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước sạch sử dụng hàng ngày và đủ nước uống hằng ngày cho trẻ.
 3. Trang thiết bị cho một nhóm trẻ độc lập: a) Trang thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Thảm hoặc thảm chơi, giường, chăn, gối, rèm giường, đồ uống, dụng cụ, đồ chơi và kệ, kệ treo khăn và chén và chén, có đủ nhà vệ sinh và vật liệu cho các hoạt động chơi mục đích và học tập-practice; b) Tài liệu cho những người nuôi dưỡng trẻ em, bao gồm: Một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ em; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; Tài liệu sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dưỡng cho phụ huynh.
 4. Trang thiết bị cho một lớp mầm độc lập:

a) Trang thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Bàn và ghế phù hợp cho trẻ ngồi (đặc biệt là cho trẻ 5 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ; một bàn, một ghế và một bảng trắng cho giáo viên; dụng cụ, đồ chơi và kệ; nước uống và bình nước hộ gia đình; vật liệu cho trò chơi ý thức và học tập.

Đối với lớp nội trú: Có thảm hoặc giường, chăn, gối, rèm cửa, quạt;
b) Tài liệu cho giáo viên mầm non bao gồm: Một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ em; sổ tổ chức hoạt động giáo dục của trẻ trong ngày; Tài liệu sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dưỡng cho phụ huynh.
5. Tại những nơi mà hệ thống cơ sở giáo dục mầm non không đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ đến trường hoặc lớp học, cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đảm bảo các điều kiện đăng ký hoạt động sau đây:
a) Số trẻ tối đa trong một nhóm là 07 trẻ;
b) Người chăm sóc trẻ phải khoẻ mạnh, có khả năng dân sự và có chứng chỉ đào tạo nghề chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo quy định;
c) Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau: Phòng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ có diện tích tối thiểu là 15 m2; đảm bảo an toàn, thông thoáng và mát mẻ; Có đồ chơi an toàn, phù hợp với độ tuổi cho trẻ; có đủ dụng cụ và trang thiết bị để phục vụ việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ; có đủ nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ mỗi ngày; có nhà vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ; Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật Quốc Bảo số Zalo/Hotline : 076338778 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788