Thành lập nhóm trẻ Tp Hà Nội

Câu hỏi:

Xin chào Luatvn.vn, Tôi đang là giáo viên mầm non và tôi muốn tự mình thành lập một nhóm trẻ. Vậy Luật sư có thể giúp tôi tìm hiểu về điều kiện và cách thành lập nhóm trẻ tại TP Hà Nội hay không? 

Cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục

Cơ sở pháp lý:

 • Theo Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ – CP về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội

 1. Có dự án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội  theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ quan giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đề án thành lập trường mầm non, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội , rõ mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ, chương trình, nội dung ; đất, cơ sở vật chất, thiết bị dự kiến xây dựng trường học ; hướng chiến lược, tài chính.

Theo Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ – CP quy định thủ tục xây dựng nhà trường mẫu giáo công, trường mầm non, trẻ mẫu giáo hoặc cho phép thành lập nhà trường tư thục và tư nhân, trẻ mẫu giáo, trẻ mẫu giáo, trẻ mẫu giáo. 

 1. Thẩm quyền cấp giấy phép cho thành lập nhóm trẻ tại Tp Hà Nội:

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quyết định thành lập trường mẫu giáo công lập, trường mầm non, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội .
 1. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thành lập cơ quan nhà nước nhà trường công lập, trường mầm non, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội  ; của tổ chức, cá nhân đối với trường mẫu giáo thành lập hoặc tư nhân, trường mầm non, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mầm non, trường mầm non;
 • Kế hoạch thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, mẫu giáo: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ở địa phương ; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, lập kế hoạch và các giải pháp xây dựng, xây dựng bộ máy nhóm trẻ tại Tp Hà Nội .

Thời gian xin giấy phép thành lập nhóm trẻ

Cần nêu rõ:

 • Trong dự án, cần phải nêu rõ tổng số vốn ước tính để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu của thành lập và những năm sau đây giải thích rõ tính chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhóm trẻ tại Tp Hà Nội , trường mầm non, trẻ mẫu giáo trong từng thời kỳ;
 • Có tài liệu về việc phân bổ đất đai hoặc hợp đồng về nguyên tắc cho thuê đất, tiền thuê nhà là trụ sở cho việc xây dựng trường mẫu giáo, mẫu giáo, nhóm trẻ tại Tp Hà Nội  có thời hạn cho thuê ít nhất 5 năm;
 • Dự thảo kế hoạch tổng thể của trang web và thiết kế sơ bộ công trình kiến trúc xây dựng nhóm trẻ tại Tp Hà Nội , trường mầm non, hoặc thiết kế công trình kiến trúc, bảo đảm phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn giáo dục của trẻ em.
 1. Trình tự thi hành:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn gọi là ủy ban nhân dân cấp xã ; trường hợp yêu cầu thành lập nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập nhóm trẻ tại Tp Hà Nội , trường mầm non, nhân dân, cá nhân gửi đến uỷ ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo phân chia giáo dục, đào tạo và các khoa chuyên ngành có liên quan để thẩm định ý kiến thẩm định. Hồ sơ và thẩm định thực tế để thành lập nhóm trẻ tại Tp Hà Nội , trường mầm non, theo nội dung và Điều kiện theo quy định;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của bộ giáo dục và đào tạo, các sở chuyên ngành có liên quan, nếu có đủ Điều kiện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định thành lập hoặc nêu rõ lý do.

>>Thành lập nhóm trẻ tại Hòa Bình mà không có bằng cấp<<

 1. Thời gian giải quyết:

 • Sau 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được hoạt động giáo dục thì ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và bị thu hồi.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788